Moelven Byggmodul bygger vård- och omsorgsboende åt Botkyrka kommun

60 nya boendeplatser för äldre uppförs på bara ett år

Moelven bygger SÄBO åt Botkyrka kommun

Modulerna till projektet lyft på plats

I September 2022 tog första spadtaget på det som ska bli det nya vård- och omsorgsboendet som Moelven Byggmodul bygger åt Botkyrka kommun. Bara 7 månader senare monteras de sista modulerna i projektet som består av 60 boenderum av 30 kvm vardera i tillägg till rejäla gemensamhetsutrymmen. Efter det återstår hopkoppling av system och i början av 2024 flyttar hyresgästerna in.

Projektfakta

BYGGTID: 10 månader på plats
STORLEK: 5193 kvm BTA
FASAD: Termofurupanel
ARKITEKT: 
Cedervall arkitekter

BYGGHERRE: Botkyrka kommun
Moelven Bygmodul AB Foto: Andreas Hylthén

Höga krav på flexibilitet och funktionalitet

Projektet kommer att uppföras med kvalitativa material, estetiskt tilltalande och med en känsla av hemmiljö. Enkla rumssamband, korta korridorer och generösa ljusinsläpp eftersträvas också.

Vi på Moelven har god erfarenhet av denna typ av komplexa byggprojekt och har byggt ett antal äldreboenden genom åren

Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef, Moelven Byggmodul AB. 

Moelven Byggmodul AB Ensta vård- och omsorgsboende

Trämodulsystem passar för ändamålet

Vård- och omsorgsboenden som detta passar väldigt bra att bygga i trämodulsystem tack vare sin upprepande struktur, med ett stort antal boenderum i samma utformning. Genom att tillverka dem på fabrik får man ett rationellt byggsätt och kan hålla kostnaderna och även byggtiden nere. Samtidigt finns utrymme för arkitektens kreativitet i utformningen av gemensamhetsdelar och fasaduttryck då Moelven Byggmodul inte arbetar med standardkoncept utan erbjuder en flexibel produkt.

Läs mer om möjligheterna med modulbyggnation här

Modulbyggande är en hållbar byggmetod

Användning av ett klimatsmart stommaterial i trä, minimalt byggavfall och kort byggtid är några av de faktorer som gör vår industriella byggmetod gynnsam ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Metoden som tar ansvar och tänker på nästa generation
Moelven Byggmodul AB Foto: Andreas Hylthén

Montage med hög precision

Arbetslaget på plats lyfter av de transportemballerade modulerna med kran och lodar in dem med hög precision och passar in på den färdigställda grundplattan där avsättningar finns för vvs och el finns förberedda.

Montaget har gått bra och enligt tidsplanen, trots att vi har fått kämpa mot mycket snö de första veckorna

Jonas Ljungberg Platschef, Moelven Byggmodul AB

Ensta Botkyrka SÄBO

Industriellt byggsystem kortar byggtiden

Det har inte ens gått ett år sedan beställningen, men redan nu står den modulbyggda vårdbyggnaden i trä på plats. Till årskiftet ska även efterarbetena vara klara så redan i början av 2024 kan de nya hyresgästerna flytta in. Genom att använda sig av industriell byggteknik kan byggtiderna förkortas avsevärt, något som gynnar både de äldre i behov av boendeplats och beställaren som får kortare kapitalbindning och säkrare kostnadskalkyler.

Läs mer om hur du spar tid och pengar med modulbyggnation här
En fyravåningsbyggnad med 60 boenderum Foto: Ilustration Cederwall arkitekter

En fyravåningsbyggnad med 60 boenderum

De tre översta våningarna rymmer de 60 boenderummen om 30 kvadratmeter vardera och avdelningsvisa kök, vardagsrum och matsal, samt funktioner såsom expedition, personaltoalett, sköljrum och förråd och gemensam tvättstuga på varje våning. I bottenvåningen finns gemensamma samlingssalar samt administrativa funktioner såsom chefskontor, mötesrum och expeditioner för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, personalrum och omklädningsrum.

 

Moelven Byggmodul fabrik Foto: Andreas Hylthén

Tillverkning torrt och tryggt i fabrik

Modulerna är tillverkade i en varm och torr miljö i vår fabrik i Säffle och körs ut i stort sett färdigställda invändigt med lastbil till byggplatsen i Botkyrka. På plats återstår sedan bara ihopkoppling av el, vs och ventilationssystem, men ytskikt, såsom kakel och klinker, köksinredning och förvaringsmöbler är redan färdigmonterat redan när modulerna lämnar fabriken. 

Läs mer om hur vi på Moelven Byggmodul jobbar här

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Therese Anhammer
Therese Anhammer Projektutvecklare Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 52
Tomas Augustsson
Tomas Augustsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13