Moelven bygger vård- och omsorgsboende

60 nya boendeplatser på 1,5 år

Moelven bygger SÄBO åt Botkyrka kommun Foto: Andreas Hylthén

Möjliggjorde för i modul i upphandlingen

Efterfrågan på boendeplatser för äldre väntas öka rejält de kommande åren. Tack vare att Botkyrka kommun möjliggjorde för modulbyggnation redan i tidigt skede, kan man redan ett och ett halvt år efter byggstart flytta in i nya högkvalitativa lokaler. Det nya vård- och omsorgsboendet Brotorp i Ensta har 60 boenderum på 30 kvm vardera samt rejäla gemensamhetsutrymmen. 

Projektfakta

BYGGTID: 1,5 år

STORLEK: 5193 kvm BTA

FASAD: Termofurupanel

BYGGHERRE: Botkyrka kommun

ARKITEKT: Cedervall arkitekter

Moelven Byggmodul AB Ensta Botkyrka äldreboende

Boendemiljö med livskvalitet på ålderns höst

Forskning visar att boendemiljön när vi blir äldre bör efterlikna det vardagsliv vi tidigare upplevt. Den ska vara utformad så vardagen klaras på bästa sätt trots eventuella begränsningar och förenkla för socialt umgänge.

En nära samverkan med beställaren och en flexibel produkt planlösningsmässigt, möjliggör stor anpassning efter projektets unika behov och önskemål. I Ensta-projektet betonas högkvalitativa material, estetiskt tilltalande design och bekväma rum.

Modulbyggande är en hållbar byggmetod

Användning av ett klimatsmart stommaterial i trä, minimalt byggavfall och kort byggtid är några av de faktorer som gör vår industriella byggmetod gynnsam ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Metoden som tar ansvar och tänker på nästa generation

Andelen personer i Sverige över 80 år beräknas öka med 13,2% till omkring 800 000 år 2030. Källa: SCB

Moelven Byggmodul AB Ensta vård- och omsorgsboende

Effektiviseringsmöjligheter med standardiserat byggsystem

Vård- och omsorgsboenden som detta passar väldigt bra att bygga i trämodulsystem tack vare sin upprepande struktur, med ett stort antal boenderum i samma utformning. 

 

Vi på Moelven Byggmodul AB har god erfarenhet av denna typ av komplexa byggprojekt och har byggt ett flertal äldreboenden genom åren

Jonas Ljungberg Platschef, Moelven Byggmodul AB

Läs mer om möjligheterna med modulbyggnation här
Ensta Botkyrka SÄBO

Kortare kapitalbindning och säkrare kalkyler

Genom att använda sig av industriell byggteknik där arbetet i fabrik görs samtidigt som grunden färdigställs på plats, kan byggtiderna förkortas avsevärt. Något som gynnar både de äldre i behov av boendeplats och beställaren som får kortare kapitalbindning och säkrare kostnadskalkyler.

Läs mer om hur du spar tid och pengar med modulbyggnation här
Moelven Byggmodul fabrik Foto: Andreas Hylthén

Tillverkning torrt och tryggt i fabrik

Modulerna är tillverkade i en varm och torr miljö i vår fabrik i Säffle och körs ut i stort sett färdigställda invändigt med lastbil till byggplatsen i Botkyrka. På plats återstår sedan bara ihopkoppling av el, vs och ventilationssystem, men ytskikt, såsom kakel och klinker, köksinredning och förvaringsmöbler är  färdigmonterat redan när modulerna lämnar fabriken. 

Läs mer om hur vi på Moelven Byggmodul jobbar här
En fyravåningsbyggnad med 60 boenderum

En fyravåningsbyggnad med 60 boenderum

De tre översta våningarna rymmer de 60 boenderummen om 30 kvadratmeter vardera och avdelningsvisa kök, vardagsrum och matsal, samt funktioner såsom expedition, personaltoalett, sköljrum och förråd och gemensam tvättstuga på varje våning. I bottenvåningen finns gemensamma samlingssalar samt administrativa funktioner såsom chefskontor, mötesrum och expeditioner för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, personalrum och omklädningsrum.

 

Boenderum Äldreboende Moelven Byggmodul AB

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Oliver Kling
Oliver Kling Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 94
Tomas Augustsson
Tomas Augustsson Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13