Engelska skolan Sigtuna

Engelska skolan Sigtuna

Skola under färdigställande våren 2021

Till skolstarten i augusti 2021 ska Internationella Engelska skolan i Sigtuna vara färdig. En skola i 2 plan med tillhörande tillagningskök och matsal. När skolan är fullt utbyggd kommer den ha två klasser i varje årskurs - från förskoleklass till och med årskurs nio. Skolan ligger i området Sigtuna Stadsängar, ett nybyggt område med hållbarhetsprofil strax utanför centrala Sigtuna. Då passade det ju bra att uppföra byggnaden utifrån kriterierna för Svanenmärkning. 

BYGGNADSTYP:

Skola F-9 för ca 600 elever med tillagningskök

PLATS:

Sigtuna kommun

STORLEK:

4800 m2

FASAD:

Träfasad med olika fasadlösningar.

FÄRDIGSTÄLLT: 

Maj 2021

MILJÖ:

Byggnaden är utförd enligt kraven för Svanenmärkning

BYGGHERRE:

Turako

ARKITEKT:

Cage Copher, Street Monkey Architects

Svanen logotype

Svanenmärkning

Det ska kännas bra att vistas i byggnader som har uppförts av Moelven Byggmodul AB. Vi arbetar varje dag för att ge dig bra och hållbara utrymmen, med en hälsosam och behaglig inomhusmiljö. För att du ska känna dig trygg med att du får den kvalitet som du och planeten förtjänar, erbjuder vi våra kunder Svanen-märkta byggnader. Det betyder att vi uppfyller höga miljö- och hälsokrav på allt från byggprodukter, material och kemiska produkter till energiförbrukning och ljudnivåer.

Att ha en Svanen-licens innebär att vi hela tiden strävar efter att lära oss och bli ännu bättre. Det är något vi är stolta över. Fördelarna med att välja en partner som bygger Svanen-märkt är många. Det kan till exempel göra det enklare för dig som kund att få bra lånevillkor hos bankerna. Men det viktigaste är att du kan känna dig säker på att du får en bra och säker plats att vara på, där miljöpåverkan är så låg som möjligt.

Byggnader som kan Svanenmärkas är bl.a. flerbostadshus, förskolor, skolor och de äldreboenden som klassas som bostäder.

×

Visste du att... Moelven Byggmodul AB är på topp 5 bland Modul-leverantörer av Skolor och Förskolor i Sverige? "Den samlade erfarenheten hos Moelven ByggModul Ab ´s organisation är väl sammansatt med lång och god erfarenhet av liknande projekt." - Akademiska Hus

Kontakta oss

Nilsson, Johan
Johan Nilsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 57 30
Augustsson, Tomas
Tomas Augustsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13