Svanenmärkt skola och förskola

Ett grönt skolområde växer fram

Engelska skolan Sigtuna Foto: Andreas Hylthén

Skola och förskola i Sigtuna stadsängar

I Sigtuna Stadsängar, ett nybyggt område med hållbarhetsprofil strax utanför centrala Sigtuna, har vi uppfört två byggnader, en skola och en förskola utifrån kriterierna för Svanenmärkning. Detta är två utav 14 miljömärkta projekt levererade av Moelven Byggmodul AB under de två senaste åren.

BESTÄLLARE:

Turako AB

STORLEK:

4800 + 1150 kvm

MILJÖ:

Svanenmärkning

ARKITEKT:

Cage Copher, Street Monkey Architects

Fasad, Engelska skolan Sigtuna Foto: Andreas Hylthén

14 miljömärkta projekt de senaste 2 åren

Eftersom vi i Moelven Byggmodul AB är Svanencerfierade och vana att bygga miljömärkt är vi en pålitlig partner att anlita för uppdraget. Skolan och förskolan i Sigtuna är två utav 11 miljömärkta skol- och förskoleprojekt levererade under dom två senaste åren, varav sju svanenmärkta och fyra med miljöbyggnad silver. 

Fler och fler väljer även att miljömärka bostäder, vilket vi också har erfarenhet av.

Några av våra miljömärkta projekt
Fasadbild, Engelska skolan, Sigtuna Foto: Andreas Hylthén

Visste du att... Moelven Byggmodul AB är på topp 5 bland Modul-leverantörer av Skolor och Förskolor i Sverige? "Den samlade erfarenheten hos Moelven ByggModul Ab ´s organisation är väl sammansatt med lång och god erfarenhet av liknande projekt." - Akademiska Hus

Detaljbild träfasad, Engelska skolan, Sigtuna Foto: Andreas Hylthén

Vi erbjuder hjälp att bygga miljömärkt

Våra Svanen-märkta byggnader uppfyller höga miljö- och hälsokrav på allt från byggprodukter, material och kemiska produkter till energiförbrukning och ljudnivåer. Fördelarna med att välja en partner som bygger Svanen-märkt är många. Det kan till exempel göra det enklare för dig som kund att få bra lånevillkor hos bankerna. 

För att få märkniningen "svanen" behöver slutresultatet möta högt ställda krav. Det ska vara:  

Checkbox Moelven.png   Bra inomhusmaterial

Checkbox Moelven.png   Giftfria byggmaterial

Checkbox Moelven.png   Miljövänligt

Checkbox Moelven.png   Ljudisolerat

Läs mer om hjälp i byggprocessen
Engelska skolan, Sigtuna, oversiktsbild

Arkitekten om skolan

IES Sigtuna är en stor grundskola för 600 elever, två klasser i varje årskurs, från förskoleklass till och med årskurs nio, med klassrum i två plan med tillhörande tillagningskök och matsal.

- Skolans form och placering är vald för att bäst ta tillvara på tomtens förutsättningar, samtidigt som vi får en naturlig publik entré mot den lugna gågatan och en lugn, trygg och härlig skolgård mot skogen, säger Cage Copher. 

Vi har ritat en skola som knyter an till det historiska Sigtuna men har ett modernt och välbalanserat uttryck som kommer stå i generationer framöver.

Cage Copher, Arkitekt

- Jag är tacksam för samarbetet med Turako och Moelven och tycker att, tillsammans med Sigtuna stadsängar vi har skapat ett fint bidrag till Sigtuna kommun, säger arkitekten. 

Sofia Eriksson, Kvalitet & miljösamordnare hos Moelven Byggmodul AB

Branschen fortsätter utvecklas

Möjligheten att bygga Svanenmärkt finns också för andra typer av byggnader vi tillverkar, såsom trygghetsboenden och flerbostadshus. Moelven Byggmodul AB har en rad olika projekt på gång där miljömärkning är i fokus.

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder miljömärkta byggnader, så som Svanen och att branschen fortsätter utvecklas i den här riktningen

Sofia Eriksson Kvalitet & miljösamordnare hos Moelven Byggmodul AB

Förskolan Foto: Svanenmärkt förskola i Sigtuna

Förskola byggs på samma område

Moelven och beställaren Turako bygger i samma område även en förskola tillsammans. Förskoleverksamheten ska rymma 130 barn i två plan. Även den med Svanenmärkning. Detta är en av en rad förskolor man byggt tillsammans de senaste åren och samarbetet fungerar till båda parters belåtenhet.

Industriellt byggande i trä Foto: Andreas Hylthén

Industriellt byggande

Industriellt byggande innebär ett snabbare och mer tid- och kostnadskontrollerad sätt att bygga, jämfört med traditionell platsbyggnation. Produktionen i fabriken pågår samtidigt som arbetet på byggplatsen pågår. Detta möjliggör: 

Checkbox Moelven.png   Korta byggtider

Checkbox Moelven.png   Kostnadseffektiva byggprojekt

Checkbox Moelven.png   Låg risk

Mer om industriellt byggande
Gavelbild, Engelska skolan, Sigtuna Foto: Andreas Hylthén

Framtiden byggs i trä

Flera byggnader behöver byggas i trä, därför att; trä binder koldioxid, är ett förnyelsebart material som åldras med värdighet och som enligt forskning har hälsofrämjande egenskaper. 

Redan i byggskedet reducerar vårt träbyggsystem utsläppen avsevärt i jämförelse med traditionell byggnation i stål och betong. Inräknat träets inbindning av koldioxid över tid, nås sammantaget en ännu lägre procentsats för koldioxidutsläpp.

I och med att projektet svanenmärkts säkerställs även att minst 70% av träråvaran kommer från FSC eller PEFC-certifierad skog som brukas på ett hållbart sätt, såsom skonsam avverkning för skydd av mångfalden, återplantering och bevarande av viss andel fröträd och gammelskog.

Läs mer om miljövänligt byggande Läs mer om trä och hälsa

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Våra miljöcertifierade byggnader efterfrågas i allt högre utsträckning, där materialens miljöpåverkan godkänts, såsom Miljöbyggnad och Svanenmärkning. Vi erbjuder våra kunder klimatberäkningar för Miljöbyggnad Silver och Guld, och kan redan nu ta fram klimatdeklarationer, vilket på sikt kommer att bli lagkrav.

Kontakta oss

Tomas Augustsson
Tomas Augustsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13

Ta del av våra senaste nyheter

#framtidenbyggsiträ #byggmodul #kostnadseffektivabyggnader #arktitektur

Prenumerera på nyhetsbrev från Moelven Byggmodul

Registrera dig