Engelska skolan Sigtuna

En grön skolmiljö

Engelska skolan Sigtuna
Sigtuna ovan

Skola F-9

Internationella Engelska skolan i Sigtuna är en grundskola för 600 elever, två klasser i varje årskurs - från förskoleklass till och med årskurs nio. med klassrum i två plan med tillhörande tillagningskök och matsal.  

 

Projektfakta IES Sigtuna

PLATS:

Sigtuna kommun

STORLEK:

4800 + 1150 kvm

FASAD:

Träpanel

MILJÖ:

Svanenmärkning

ARKITEKT:

Cage Copher, Street Monkey Architects

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Våra miljöcertifierade byggnader efterfrågas i allt högre utsträckning, där materialens miljöpåverkan godkänts, såsom Miljöbyggnad och Svanenmärkning. Vi erbjuder våra kunder klimatberäkningar för Miljöbyggnad Silver och Guld, och kan redan nu ta fram klimatdeklarationer, vilket på sikt kommer att bli lagkrav.

sigtuna fasad

Moelven vana bygga miljömärkt

Skolan och förskolan ligger i området Sigtuna Stadsängar, ett nybyggt område med hållbarhetsprofil strax utanför centrala Sigtuna. Då passade det ju bra att uppföra byggnaden utifrån kriterierna för Svanenmärkning. Eftersom Moelven Byggmodul AB är Svanencerfierade och vana att bygga miljömärkt är vi en pålitlig partner att anlita för uppdraget.

Läs mer om miljövänligt byggande
Förskola

Svanenmärkning

För att du ska känna dig trygg med att du får den kvalitet som du och planeten förtjänar, erbjuder vi våra kunder Svanen-märkta byggnader. Det betyder att vi uppfyller höga miljö- och hälsokrav på allt från byggprodukter, material och kemiska produkter till energiförbrukning och ljudnivåer. Fördelarna med att välja en partner som bygger Svanen-märkt är många. Det kan till exempel göra det enklare för dig som kund att få bra lånevillkor hos bankerna. Men det viktigaste är att du kan känna dig säker på att du får en bra och säker plats att vara på, där miljöpåverkan är så låg som möjligt.

Svanenmärkt 150.png

Interiörbild Sigtuna

Högt ställda krav

För att få märkniningen "svanen" behöver slutresultatet möta högt ställda krav. Det ska vara:  

Checkbox Moelven.png   Bra inomhusmaterial

Checkbox Moelven.png   Giftfria byggmaterial

Checkbox Moelven.png   Miljövänligt

Checkbox Moelven.png   Ljudisolerat

 

Förskolan

En förskola byggs intill

Moelven och beställaren Turako bygger i samma område även en förskola tillsammans. Förskoleverksamheten ska rymma 130 barn i två plan. Även den med Svanenmärkning. Detta är en av en rad förskolor man byggt tillsammans de senaste åren och samarbetet fungerar till båda parters belåtenhet.

Vi är nöjda med samarbetet med Moelven Byggmodul AB och hur vi gemensamt projekterar fram bra utbildningsmiljöer genom att tänka rätt från början

Ola Klinterhäll Turako AB

Visste du att... Moelven Byggmodul AB är på topp 5 bland Modul-leverantörer av Skolor och Förskolor i Sverige? "Den samlade erfarenheten hos Moelven ByggModul Ab ´s organisation är väl sammansatt med lång och god erfarenhet av liknande projekt." - Akademiska Hus

Kontakta oss

Nilsson, Johan
Johan Nilsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 57 30
Augustsson, Tomas
Tomas Augustsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13

Ta del av våra senaste nyheter

#framtidenbyggsiträ #byggmodul #kostnadseffektivabyggnader #arktitektur

Prenumerera på nyhetsbrev från Moelven Byggmodul

Registrera dig