Arkitektritad skola visar

Möjligheter med modulbyggnation i trä

huvudbild skola Foto: Andreas Hylthén

Miljömärkt skola med modern arkitektur och estetiska materialval

Engelska skolan i Charlottendal på Värmdö är ett bra exempel på den möjlighet och flexibilitet som finns vid modulbyggnation. Skolan visar att det finns gott om utrymmen för kreativ och modern arkitektur i ett industriellt byggsystem. Här har man skapat en vacker skolbyggnad med estetiska materialval och fokus på miljön.

BYGGNADSTYP:

Skola i 3-plan med tillagningskök. 4800m²

MILJÖ: 

Svanenmärkt

FASAD:

Lockpanel i termofuru och cortenstål

ARKITEKT: 

Cage Copher, Street Monkey Architects

Foto: Andreas Hylthén

Arkitektens vision realiserades med trämoduler

Det är arkitekten Cage Copher som ritat Turakos vinnande bidrag i markanvisningstävlingen. - Gestaltningen i sina varma, äkta material, är inspirerad av det omkringliggande landskapet. Variationen i fasaden skapar fina proportioner, så att hela huset känns som det hör hemma i tallskogen, säger Cage. 

Moelven har på ett bra sätt hjälpt till att realisera min idé. Skolan blev jättefin!

Cage Copher Arkitekt på Fojab

johan Nilsson

Projektet färdigställdes på 8 månader

Den komplexa arkitektritade stora skolan om 4800 m², färdigställdes på endast 8 månader. Detta tack vare att trämodulerna kunde tillverkas i fabriken samtidigt som markarbeten gjordes på plats.

Projektet visar att det finns gott om utrymmen för kreativ och modern arkitektur med modulbyggnation i trä

Johan Nilsson Projektansvarig, Moelven Byggmodul AB

Foto: Andreas Hylthén

Hög fabrikskapacitet

Under ett normalår producerar vi kring 6.000 moduler totalt på våra tre fabriksenheter. Detta gör oss kapabla till att producera flera stora projekt parallellt. Vi har dom senaste åren gjort stora investeringar i fabriksproduktionen, som har lett till att vi idag har en högteknologisk industriproduktion med korta ledtider. 

Foto: Andreas Hylthén

Underhållsfria materialval

Fasaden utgörs av varma äkta material i olika mönster som är både vackra och slitstarka. Oregelbundet placerad lockpanel i termofuru bryts av med cortenstål i bottenvåningen. Materialen som valts är tåliga och relativt underhållsfria, samtidigt som de ger byggnaden värme och smälter in fint i den omgivande terrängen.

Skolans framsida Foto: Andreas Hylthén

Beställaren nöjd med samarbetet

- Ett extremt lärorikt och utmanande projekt där vi är mycket stolta över slutresultatet. För att kunna skapa en så här fin skola med den komplexitet som var på platsen bygger i hög grad på att vi har bra samarbetspartners där Moelven har varit en viktig spelare, säger Ola Klinterhäll på Turako.

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Våra miljöcertifierade byggnader efterfrågas i allt högre utsträckning, där materialens miljöpåverkan godkänts, såsom Miljöbyggnad och Svanenmärkning. Vi erbjuder våra kunder klimatberäkningar för Miljöbyggnad Silver och Guld, och kan redan nu ta fram klimatdeklarationer, vilket på sikt kommer att bli lagkrav.

Foto: Andreas Hylthén

Industriellt byggande

Industriellt byggande innebär ett snabbare och mer tid- och kostnadskontrollerat sätt att bygga på gentemot till exempel ett traditionellt platsbygge. Tillverkning i en väderskyddad miljö möjliggör dessutom en högre kvalitetsnivå på både arbete och material.

Checkbox Moelven.png   Robotiserad materialhantering

Checkbox Moelven.png   Precision i tillverkningen

Checkbox Moelven.png   Hög färdigställandegrad i fabrik

Mer om industriellt byggande
Foto: Andreas Hylthén

Ett bra projekt - fler på gång

Vi i Moelven Byggmodul AB är oerhört stolta över att kunnat ta arkitektens utmanande vision för skolan hela vägen till en slutprodukt i modulbyggnation. Vi har även flera andra stora projekt på gång, bland annat två andra projekt med beställaren av det här skolan, Turako. 

Att vara en utav få aktörer som kan leverera svanenmärkta skolor som denna, har resulterat i att vi under 2021-2022 kommer att färdigställa hela tio Svanenprojekt – både skolor, förskolor och flerbostadshus. 

 

Andra referensprojekt:

Kontakta oss

Nilsson, Johan
Johan Nilsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 57 30
Augustsson, Tomas
Tomas Augustsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13

Ta del av våra senaste nyheter

#framtidenbyggsiträ #byggmodul #kostnadseffektivabyggnader #arktitektur

Prenumerera på nyhetsbrev från Moelven Byggmodul

Registrera dig