Arkitektritad skola visar

Möjligheter med modulbyggnation i trä

IES Charlottendal - svanenmärkt skola Foto: Andreas Hylthén

Miljömärkt skola med modern arkitektur och estetiska materialval

Engelska skolan i Charlottendal på Värmdö är ett bra exempel på den möjlighet och flexibilitet som finns vid modulbyggnation. Skolan visar att det finns gott om utrymmen för kreativ och modern arkitektur i ett industriellt byggsystem. Här har man skapat en vacker skolbyggnad med estetiska materialval och fokus på miljön.

BYGGNADSTYP:

Skola i 3-plan med tillagningskök. 4800m²

MILJÖ: 

Svanenmärkt byggnad nr 27072

FASAD:

Lockpanel i termofuru och cortenstål

ARKITEKT: 

Cage Copher, Street Monkey Architects

IES Charlottendal - svanenmärkt skola i trä Foto: Andreas Hylthén

Arkitektens vision realiserades med trämoduler

Det är arkitekten Cage Copher som ritat Turakos vinnande bidrag i markanvisningstävlingen. - Gestaltningen i sina varma, äkta material, är inspirerad av det omkringliggande landskapet. Variationen i fasaden skapar fina proportioner, så att hela huset känns som det hör hemma i tallskogen, säger Cage. 

Moelven har på ett bra sätt hjälpt till att realisera min idé. Skolan blev jättefin!

Cage Copher Arkitekt på Fojab

IES Charlottendal - svanenmärkt skola - från sidan i mörkt ljus Foto: Andreas Hylthén

Hög fabrikskapacitet

Under ett normalår producerar vi kring 6.000 moduler totalt på våra tre fabriksenheter. Detta gör oss kapabla till att producera flera stora projekt parallellt. Vi har dom senaste åren gjort stora investeringar i fabriksproduktionen, som har lett till att vi idag har en högteknologisk industriproduktion med korta ledtider. 

IES Charlottendal - svanenmärkt skola  - exklusiva fasadmaterial Foto: Andreas Hylthén

Underhållsfria materialval

Fasaden utgörs av varma äkta material i olika mönster som är både vackra och slitstarka. Oregelbundet placerad lockpanel i termofuru bryts av med cortenstål i bottenvåningen. Materialen som valts är tåliga och relativt underhållsfria, samtidigt som de ger byggnaden värme och smälter in fint i den omgivande terrängen.

IES Charlottendal - svanenmärkt skola, skolans framsida med flagga Foto: Andreas Hylthén

Beställaren nöjd med samarbetet

- Vi är stolta över slutresultatet. Moelven Byggmodul AB har lyckats skapa en skola med hög kvalitet som smälter väl in i omgivningen, säger Ola Klinterhäll på Turako.

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Dessutom efterfrågas våra miljöcertifierade byggnader i allt högre utsträckning, där byggnadernas miljöpåverkan godkänts av tredje part, såsom Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Guld eller Silver.

Läs mer här
Industriellt byggande med moduler Foto: Andreas Hylthén

Industriellt byggande

Industriellt byggande innebär ett snabbare och mer tid- och kostnadskontrollerat sätt att bygga på gentemot till exempel ett traditionellt platsbygge. Tillverkning i en väderskyddad miljö möjliggör dessutom en högre kvalitetsnivå på både arbete och material.

Checkbox Moelven.png   Robotiserad materialhantering

Checkbox Moelven.png   Precision i tillverkningen

Checkbox Moelven.png   Hög färdigställandegrad i fabrik

Mer om industriellt byggande
IES Charlottendal - svanenmärkt skola - i trä Foto: Andreas Hylthén

Ett bra projekt - fler på gång

Vi i Moelven Byggmodul AB är oerhört stolta över att kunnat ta arkitektens utmanande vision för skolan hela vägen till en slutprodukt i modulbyggnation. Vi har även flera andra stora projekt på gång, bland annat två andra projekt med beställaren av det här skolan, Turako. 

Att vara en utav få aktörer som kan leverera svanenmärkta skolor som denna, har resulterat i att vi under 2021-2022 kommer att färdigställa hela tio Svanenprojekt – både skolor, förskolor och flerbostadshus. 

 

Andra referensprojekt:

Kontakta oss

Tomas Augustsson
Tomas Augustsson Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13

Ta del av våra senaste nyheter

#framtidenbyggsiträ #byggmodul #kostnadseffektivabyggnader #arktitektur

Prenumerera på nyhetsbrev från Moelven Byggmodul

Registrera dig