Hur bygger man om ett sjukhus på ett hållbart sätt samtidigt som man behåller antalet vårdplatser? På Centralsjukhuset i Karlstad är lösningen moduler i trä, som producerats en kort transportsträcka från byggplatsen - Modulerna hyrs ut av Expandia och är framtagna för att kunna återbrukas om och om igen.

Fredagen 18 november klipptes invigningsbandet för nya hus 15 vid Centralsjukhuset i Karlstad, endast 9 månader efter att den första av totalt 132 moduler rullade från Moelven Byggmoduls fabrik i Torsby.  
- Vi är jätteglada över att huset är färdigt och att det gick så snabbt att bygga, sa Region Värmlands fastighetschef, Annette Andersson, i sitt invigningstal. 

Banklippning vid invigningen av hus 15 vid Centralsjukhuset i Karlstad

Med hjälp av Moelven Byggmodul AB, Expandia och Byggdialog har 78 nya vårdrum upprättats i direkt anslutning till sjukhusets huvudentré. Med sina cirka 5300 kvadratmeter och fyra våningar ska vårdplatserna säkras för att kunna ta sig an ombyggnationen av Centralsjukhusets huvudbyggnad.

Den här byggnaden är byggd i en hög andel trä, något som följer regionens träbyggnadsplan. Detta är också en byggnad som vi hyr, och som kan återbrukas på fler platser, något som gör att vi bidrar till cirkulära flöden.

Annette Andersson Region Värmlands fastighetschef

Vad gör Expandia när hyrestiden på 10 år löpt ut? 

- I vårt kretslopp av moduler går allting runt. Inget tillverkas i onödan utan skapas för att återanvändas. Våra moduler används i snitt av sex olika kunder. När modulerna cirkulerat färdigt landar de så gott som alltid på en permanent plats, det kan vara till exempel som klubbhus hos en idrottsförening, säger Jacob Wallstedt, kundansvarig på Expandia  

Välproducerade moduler av hög kvalitet kan alltså användas för att bygga en permanent byggnad, men även flyttas, byta skepnad och till exempel agera som vårdplats till andra sjukhus runt om i Sverige.  

- Våra moduler byggs med en högt satt standard utan att det tummas på några byggregler eller funktioner. Detta gör att de som kommer vistas i lokalerna inte kommer uppfatta det som en tillfällig lösning. Och när byggnaden ska flyttas finns alla förutsättningarna att kommande användare upplever nästa byggnad på precis samma sätt, säger Pontus Dahlöf från Moelven Byggmodul AB. 

Snabb och flexibel lösning

Att leverera en snabb, flexibel och hållbar lösning efter kundens behov är något som Moelven Byggmodul har god erfarenhet av. Pontus Dahlöf är entreprenadchef hos Moelven Byggmodul och så här säger han om projektets utmaningar och lösningar: 

- Att bygga snabbt, hållbart och komplext, som är fallet gällande detta projekt, är alltid en utmaning. Med den samlade expertisen hos Region Värmland, deras samarbetspartners och våra egna experter har vi lyckats väldigt bra med det här projektet. Vi på Moelven Byggmodul är mycket stolta över att ha levererat en produkt med så hög kvalitet som löser en stor utmaning även på hemmaplan i Värmland, säger Pontus Dahlöf.

Centralsjukhuset tillverkas med: 

Checkbox Moelven.png   Hög andel trä från närliggande skogar​.

Checkbox Moelven.png   Virke från till största del PEFC-certifierad* skog.

Modulbyggande är en hållbar byggmetod

Användning av ett klimatsmart stommaterial i trä, minimalt byggavfall och kort byggtid är några av de faktorer som gör vår industriella byggmetod gynnsam ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Metoden som tar ansvar och tänker på nästa generation

Nöjd vårdpersonal 

På bara tre dagar lyckades Region Värmlands personal flytta tre stora vårdavdelningar in till det nya huset. Och det är inte bara de snabba processerna som medarbetarna i Region Värmland lyfter, det är också upplevelsen av slutresultatet. 

  • Att komma till den här miljön känns som lyx

    - Vi kommer från lokaler som vi trivts bra i, men som varit undermåliga där mycket varit gammalt och slitet med få salar och trångt. Så att komma till den här miljön känns som lyx. Det har också funnits möjlighet för oss som jobbar här att delvis vara med i processen för bygget, säger Maria Lloyd, avdelningschef.

Vi vill passa på att tacka både Expandia, ByggDialog och Moelven Byggmodul för gott samarbete.

Annette Andersson Region Värmlands fastighetschef

Visste du att...

Checkbox Moelven.png   En stomme i trä kan minska klimatpåverkan med 45 procent.

Checkbox Moelven.png   Träbyggnadsindustrin har i dag 3,3 månaders kortare byggtid (tid är också utsläpp och träbyggnadsindustrin är innovativ)​

Checkbox Moelven.png   Om hälften av Sveriges flerbostadshus år 2025 byggs i trä kan klimatpåverkan i byggskedet minska med cirka 40 procent per år.​

Checkbox Moelven.png   Trä är ett lokalt material men också enkelt att prefabricera stora element av. Det minskar både transporter och byggtrafik. ​

Ovanstående punkter är hämtade från Svenskt trä

Extern länk: Pressmeddelande från Region Värmland

Extern länk: Mer om Expandia Moduler AB

Extern länk: Mer om ByggDialog AB

 

*PEFC arbetar för hållbart skogsbruk

PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) är en internationell icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att främja ett långsiktigt hållbart skogsbruk. PEFC bygger på nationella skogsstandarder som alla uppfyller gemensamma internationella krav och oberoende tredjepartscertifiering.