Hur bygger man om ett sjukhus på ett hållbart sätt samtidigt som man behåller antalet vårdplatser? På Centralsjukhuset i Karlstad är lösningen moduler i trä, som producerats en kort transportsträcka från byggplatsen - Modulerna är dessutom framtagna för att kunna återbrukas om och om igen.

Modulbyggande är en hållbar byggmetod

Användning av ett klimatsmart stommaterial i trä, minimalt byggavfall och kort byggtid är några av de faktorer som gör vår industriella byggmetod gynnsam ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Läs mer om vår byggmetod

Med hjälp av Moelven Byggmodul AB, Expandia och Byggdialog upprättas nu 78 nya vårdrum i direkt anslutning till sjukhusets huvudentré. Med sina cirka 5300 kvadratmeter och fyra våningar ska vårdplatserna säkras för att kunna ta sig an ombyggnationen av Centralsjukhusets huvudbyggnad. 

- Vi behövde en snabb lösning som ska fungera för specialiserad kirurgisk slutenvård, samtidigt som lokalerna även ska fungera för generella vårdavdelningar. Dessutom ska byggnaden gå att avlägsna när behovet inte längre finns.

Regionen har en lång historia av att vara i framkant gällande miljö och energioptimering i våra lokaler och även i detta projekt så har vi haft höga ambitioner och krav på byggnaden, så därav har även hållbarhet varit en viktig aspekt i det här projektet.

Jim Nilsson Projektchef Regionfastigheter hos Region Värmland

Att leverera en snabb, flexibel och hållbar lösning efter kundens behov är något som Moelven Byggmodul har god erfarenhet av. Pontus Dahlöf är entreprenadchef hos Moelven Byggmodul och så här säger han om projektets utmaningar och lösningar: 

- Att bygga snabbt, hållbart och komplext, som är fallet gällande detta projekt, är alltid en utmaning.  Med den samlade expertisen hos Region Värmland, deras samarbetspartners och våra egna experter så ser projektet ut att bli mycket lyckat. Vi på Moelven Byggmodul är mycket stolta över att kunna leverera en produkt med så hög kvalitet som löser en stor utmaning även på hemmaplan i Värmland, säger Pontus Dahlöf.

Det är av företaget Expandia som Region Värmland hyr modulerna som utgör det nya huset. Levererat av Moelven Byggmodul och där företaget Byggdialog stått för samordning och montage av grunden. 

Centralsjukhuset tillverkas med: 

Checkbox Moelven.png   Hög andel trä från närliggande skogar​.

Checkbox Moelven.png   Virke från till största del PEFC-certifierad* skog. 

 

Möjlighet till återbruk 

132 anpassade moduler väntas anlända till byggplatsen under 6 veckors tid. Men vad händer med byggnaden när hyrestiden på 10 år löpt ut? 

- I vårt kretslopp av moduler går allting runt. Inget tillverkas i onödan utan skapas för att återanvändas. Våra moduler används i snitt av sex olika kunder. När modulerna cirkulerat färdigt landar de så gott som alltid på en permanent plats, det kan vara till exempel som klubbhus hos en idrottsförening, säger Jacob Wallstedt, kundansvarig på Expandia  

Välproducerade moduler av hög kvalitet kan alltså användas för att bygga en permanent byggnad, men även flyttas, byta skepnad och till exempel agera som vårdrum till andra sjukhus runt om i Sverige.  

- Våra moduler byggs med en högt satt standard utan att det tummas på några byggregler eller funktioner. Detta gör att de som kommer vistas i lokalerna inte kommer uppfatta det som en tillfällig lösning. Och när byggnaden ska flyttas finns alla förutsättningarna att kommande användare upplever nästa byggnad på precis samma sätt, säger Pontus Dahlöf från Moelven Byggmodul AB. 

Visste du att...

Checkbox Moelven.png   En stomme i trä kan minska klimatpåverkan med 45 procent.

Checkbox Moelven.png   Träbyggnadsindustrin har i dag 3,3 månaders kortare byggtid (tid är också utsläpp och träbyggnadsindustrin är innovativ)​

Checkbox Moelven.png   Om hälften av Sveriges flerbostadshus år 2025 byggs i trä kan klimatpåverkan i byggskedet minska med cirka 40 procent per år.​

Checkbox Moelven.png   Trä är ett lokalt material men också enkelt att prefabricera stora element av. Det minskar både transporter och byggtrafik. ​

Ovanstående punkter är hämtade från Svenskt trä

Extern länk: Pressmeddelande från Region Värmland

Extern länk: Mer om Expandia Moduler AB

Extern länk: Mer om ByggDialog AB

 

*PEFC arbetar för hållbart skogsbruk

PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) är en internationell icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att främja ett långsiktigt hållbart skogsbruk. PEFC bygger på nationella skogsstandarder som alla uppfyller gemensamma internationella krav och oberoende tredjepartscertifiering.