Moelven Byggmodul AB har tilldelats ramavtal där kommuner över hela Sverige har möjlighet att avropa förskola enl. Koncept B.

Koncept B är förskola i ett plan för 108 barn. Yta 1397 m² inkl. teknikutrymmen. Ritningar för nedladdning finns längre ner på sidan.

Moelven är även kvalificerade att få lämna ny offert för övriga förskolor i ett plan vid förnyad konkurrensutsättning. Detta gäller över hela Sverige. Kontakta oss gärna för vidare information.

Koncept B - Avdelningar

Interiör Förskola    Interiör Förskola 2

Information om upphandlingen på SKR:s hemsida  

Avropa och beställ, steg för steg på SKR:s hemsida

 

Se och ladda ner ritningar av Koncept B här

 

A-40.1-001.jpg

Ladda ner: Fsk avdelning 3 baser

A-40.1-003.jpg

Ladda ner: Fsk avdelning 2 baser

A-40.1-3101.jpg

Ladda ner: Översikt hela förskolan

Förskolebyggnad

Ladda ner: Fasadritning Koncept B