Moelven Byggmodul AB har tilldelats ramavtal där kommuner över hela Sverige har möjlighet att avropa förskola enl. koncept B.

 

Koncept B - Avdelningar

Koncept B är förskola i ett plan för 108 barn. Yta 1397 m² inkl. teknikutrymmen. 

Interiör Förskola    Interiör Förskola 2

Moelven Byggmodul AB är även kvalificerade att få lämna ny offert över hela Sverige vid  förnyad konkurrensutsättning  av Koncept A.

Koncept A förskola i ett plan för 60-80 personer.

Information om upphandlingen på SKR:s hemsida  

Avropa och beställ, steg för steg på SKR:s hemsida

Förskolebyggnad