Certifikat och broschyrer för Limträ, KL-trä och LVL

Certifikat för miljö & kvalitet

ISO 9001, Limträ
ISO 14001, Limträ
FSC® Certifikat
PEFC Multicertifikat
Prestandadeklaration, Limträ
Tillverkningscertifikat, Limträ
Certificate of constancy of performance, Glulam
Byggvarudeklaration, Limträ
Epd, Limträ
Emissionsklassificering, Limträ
CE dokument Limträ i fura
CE dokument impregnerat Limträ i fura
CE dokument Limträ med stora fingerskarvar
CE dokument Limträ komponentlimmat
CE dokument Limträ

Hållfasthetsklasser limträ
Tillverkningscertifikat, Kerto
Prestandadeklaration, Kerto S
Prestandadeklaration, Kerto Q
Emissionsklassificering, Kerto
Byggvarudeklaration, Kerto

Broschyrer

Lantbruksbyggnader i limträ
Ridhus i limträ
Sporthallar i limträ

Drift och underhåll av limträ
Limträhandboken
Hantera limträ rätt