Att få kontroll på nuläget är det första steget av din skogsplanering inför kommande år. Moelven Skog har gjort en lista med praktiska tips och annat som är viktigt att veta som skogsägare.

1. Få koll på din skog

Tidig höst är den bästa tiden att inventera din skog och det är viktigt att undersöka hela skogsfastigheten. Sommaren är skogens tillväxtperiod och det händer mycket. Att ta sig ut är enda sättet att få veta om du till exempel har fått vindfällen av träd som blåst ner, om det finns barkborre i skogen eller om dina träd råkat ut för betesskador. Om du inte har möjlighet att göra det själv så kan du få hjälp med skogsinventering av en förvaltare eller virkesköpare - utan att förbinda dig till något mer.

2. Är skogsbruksplanen uppdaterad?

När du har gjort en skogsbruksplan gäller bedömningarna och rekommendationerna för din skog i tio år. Eftersom skogsbruksplanen är baserad på de förutsättningar och mål som finns när den skapas, kan det vara dags att se över den. Hur ser din skog ut idag? Vill du sälja skog och behöver certifiera? Har dina mål som skogsägare förändrats över tid?

Undvik glapp i skogsplaneringen! Det är vanligt att nya skogsägare missar att göra en ny skogsbruksplan när skogsfastigheten ärvs.

3. Har du ingen skogsbruksplan?

Skogsbruksplanen är det viktigaste dokumentet för en skogsägare som vill fatta smarta beslut för sin skogsfastighet. Den innehåller information om din skogs aktuella status, vilka åtgärder skogen behöver och om möjligheter som finns för avverkning. Om du planerar att låna för att köpa mer skog eller belåna den skogsfastighet du har så måste du också ha en aktuell skogsbruksplan med dig till banken.

Alla skogsägare behöver en plan

Skogsbruksplanen är lika viktig oavsett om du äger en stor skogsfastighet för aktivt skogsbruk som producerar mycket virke, eller en mindre för att skapa en skog med andra värden. Båda behöver en plan för att skogen ska må bra och utvecklas på det sätt som skogsägaren önskar.

4. Var ute i god tid

Vad behöver du göra i skogen kommande säsong? Vi rekommenderar att du ligger (minst) ett år i förväg i planeringen. Väntar du för länge kan du missa möjligheterna att få ökad tillväxt på träd du vill satsa på, eller få den trädslagsblandning du behöver för att få en mer stabil och motståndskraftig skog. Och inte minst: om du ska sätta nya skogsplantor till våren ska du beställa det nu.

5. Se över dina förutsättningar

Det är skillnad på åtgärder du kan göra och åtgärder som du måste göra. Så länge du inte upptäcker något akut som behöver fixas direkt så ska du planera utifrån dina ekonomiska förutsättningar för att inte dra på dig onödiga kostnader och behålla likviditeten.

Hjälp att planera åtgärder

Åtgärder som är tillväxthöjande, till exempel röjning, måste du göra inom en begränsad tid, medan avverkning ofta har ett lite större tidsfönster när den ska utföras. Genom Moelven Skog kan du få kontakt med kunniga rådgivare och erfarna förvaltare som har förståelse för din situation och som finns nära din skog. Vi kan hjälpa till att hitta bästa möjliga lösning för både fastigheten och ekonomin.

6. Planera din skogsekonomi

Att äga en skogsfastighet räknas som att driva eget företag och du bedriver enskild näringsverksamhet. För en mindre skogsägare kan inkomster och utgifter variera mycket mellan olika år. Om du ett år slutavverkar och säljer skog får du in mycket kapital på en gång, medan nästa år i stället kräver stora utgifter för till exempel återväxtkostnader.

Skogsägande och skatteplanering

Därför är betalplan och skogsavdrag är exempel på begrepp som varje skogsägare behöver känna till. Med en betalplan får du möjlighet att fördela dina inkomster från skogen över flera år, i stället för att skatta mycket vid ett tillfälle. Genom att skatteplanera smart och deklarera din skogsfastighet rätt kan du sprida dina inkomster och utgifter över tid. Våga be om hjälp och kontakta en expert från Moelven Skog för att undvika onödiga misstag.

 

Prenumerera och få tips och råd 

Anton och Jonas skogsråd - epi.png