Vi i Moelven Skog hjälper dig med att sköta skogen, vare det rör sig om röjning, gallring eller plantering. Att vara aktiv och ta hand om skogen genom hela omloppstiden är viktigt för att säkerställa att du har en skog som växer och mår bra.

Vilka åtgärder behöver jag ta?

Vad som behövs göras för just din skog avgörs utifrån var skogen växer, hur den mår, vilken ålder och om det finns andra särskilda förhållanden. Det låter kanske komplicerat, men genom att beställa en skogsbruksplan kommer du få en bra överblick där hela din skog beskrivs med förslag på konkreta åtgärdsförslag för att sköta din skog så optimalt som möjligt. Åtgärderna kan vi självklart genomföra åt dig.

Få en skog som växer och mår bra

Prenumerera och få tips och råd 

Anton och Jonas skogsråd - epi.png