Skogsbruksplanen är en detaljerad och instruerande beskrivning över hur fastigheten borde skötas för att ge maximal avkastning, utan att göra avkall på skogens miljövärden.

Vi erbjuder en offensiv skogsbruksplan

I en traditionell skogsbruksplan anger man först inriktningen och målsättningen för fastigheten, därefter gör man en övergripande inventering av skogen, listar ett antal rekommenderade åtgärder, och tar fram en ungefärlig tidplan när de ska genomföras.

Den offensiva skogsbruksplanen däremot, har en högre ambitionsnivå och ger bättre valmöjligheter. Vi börjar med att inventera fastighetens fulla potential. Sedan väger du ihop dina förutsättningar, målsättningar och värderingar till ett förslag som analyseras utifrån din ekonomiska situation under de kommande tio åren. På så sätt får du ett bättre underlag till att fatta rätt beslut genom hela skogens kretslopp.

Det handlar om att göra rätt sak, till rätt tid. Försenade eller inte genomförda åtgärder, kommer påverka din avkastning - vi vill ge dig dom bästa förutsättningarna, utan att göra avkall på skogens miljövärden.

10 anledningar till att skaffa en offensiv skogsbruksplan

  1. Stort fokus på ståndsortsanpassning – detaljerade information om vad som behöver göras utifrån markens och skogens förutsättningar.
  2. Tydliggör risker – möjliggör förebyggande åtgärder.
  3. Detaljerad tidplan för rätt åtgärd vid exakt rätt tidpunkt.
  4. Inriktad på tidig gallring och röjning.
  5. Undviker sen gallring där risken för skador är stor
  6. Undersöker alltid möjligheterna för gödsling.
  7. Tydliggör möjligheterna till föryngringsavverkning.
  8. Reder ut om ett vägbygge ger uppenbar vinst.
  9. Utnyttjar möjligheterna till dikesrensning och skyddsdikning.
  10. Föreslår foderskapande åtgärder där förutsättningar finns.

Få ett hållbart skogsbruk med skogbruksplan

En skogsbruksplan är unik för just din skog, och låter dig sköta skogen på ett sätt som möjliggör mer långlivade produkter och mer timmer i skogen. Skogsbruksplanen ger dig också en översikt över de delar i din skog som har högre naturvärden. Exempelvis gamla träd, lövrika områden intill vatten och eventuella värdefulla kulturmiljöer så du kan ta medvetna val kring din skog.

Har du en skogsbruksplan, kan du certifiera skogen

Genom att driva ett ansvarsfullt skogsbruk och certifiera din skog blir du attraktivare som skogsägare när du ska sälja din avverkning, och du får extra betalt för ditt timmer.

Är din skog ännu inte certifierad kan vi hjälpa dig med de få åtgärder som behövs för att du skall komma igång. Det räcker med ett möte där vi går igenom certifierings regelsystem. Sedan sköter vi resten och du kan direkt börja leverera certifierat timmer till oss.

Använd skogsbruksplanen digitalt

Med hjälp av en app (Skogsklok) kan du hålla koll på din skog var du än befinner dig. Är du i din skog kan du även se positionen och för denna plats få fram information om volym, ålder mm. Tjänsten är gratis för de skogsägare som säljer sin avverkning till oss. Kontakta Moelvens virkesköpare för att komma igång.

Frågor kring offensiv skogsbruksplan

Offensiv skogsbruksplan visar din skogsfastighets fulla potential och vad du kan göra för att nå den. Oftast sitter du som skogsägare med ett högt värde på din fastighet. Den Offensiva skogsbruksplanen ger dig en bra kontroll över hur du kan förvalta detta värde på bästa sätt. Du vet säkert vilken ränta du får på banken när du lånar eller sparar men vet du vad du har för ränta på din skogsfastighet?

Ja, den Offensiva skogsbruksplanen uppfyller certifierings alla krav. Den kan till och med ge dig större utrymme till att höja naturvärdena på din fastighet beroende på dina målsättningar. Tänk på att du får en extra ersättning för ditt timmer om du är en certifierad skogsägare eftersom detta värdesätts av slutkonsumenten.

För att kunna erbjuda dig som skogsägare ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att certifiera dig och din skogsmark har Moelven Skog ett samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB Läs mer om Prosilva AB här

Det är din skog och det är du som bestämmer hur du vill att skogen ska skötas. Moelven vill vara ditt bollplank och hjälpa till att genomföra dina önskemål med den Offensiva skogsbruksplanen som utgångspunkt. Beroende på utgångsläget på din skog kan det finns risk att det i början är många åtgärder som måste genomföras för att kunna nå din fastighets fulla potential. Men detta är positivt för din fastighets värdeökning och vi på Moelven hjälper dig gärna.

Du som skogsägare är unik med dina egna målsättning och värderingar. För att kunna ge en bra helhetslösning har vi en förvaltningsavdelning som uteslutande arbetar med dessa frågor. Moelvens förvaltare sätter gärna ihop ett paket tillsammans med dig som passar dina behov och önskemål.

Nej, i dagsläget kostar det inget att ta kontakt och boka ett möte med oss. Vi träffar dig gärna för en genomgång av hur den Offensiv skogsbruksplanen fungerar. Eftersom vi har vår industri där du har din skog är det viktigt för oss att skogen sköts för att skapa mer timmer idag och i framtiden.

Prenumerera och få tips och råd 

Anton och Jonas skogsråd - epi.png