Förändringar i klimatet med mer extremt väder och mildare vintrar som konsekvenser innebär att skogen löper större risk att drabbas av skador. Men med anpassad skötsel går det att minska risken. Därför är alltid det bästa skyddet att vara en aktiv och engagerad skogsägare.

Bland de vanligaste skadorna i svenska skogar idag kommer från väder och vind och från insekter. Som skogsägare kan du inte påverka vädret, men med kunskap och förebyggande skötsel kan riskerna minska och begränsa skadornas omfattning.

Hur terrängen ser ut och markens förutsättningar påverkar skogens växtkraft mest av allt. Skogsägare kan göra stor skillnad genom att kombinera rätt trädslag på rätt mark. Därför blir det allt viktigare att veta så mycket som möjligt om de lokala förutsättningarna där du äger din skog. 

Minska riskerna med en skogsbruksplan

Med ett genomtänkt och balanserat skogsbruk hjälper du skogen att bli mer motståndskraftig. Med kunskap om vad din skog behöver, medveten planering och förebyggande åtgärder minskar du risken för skogsskador och stora värdeförluster.

Utan en överblick om hur skogen mår kan du inte ta rätt beslut utifrån dina mål med skogsägandet. Ett viktigt verktyg för bra skogsskötsel är skogsbruksplanen. Planen utgår från en inventering och kartlägger bland annat risken för skador och ger förslag på åtgärder kopplat till det. Följer du rekommendationerna som Moelvens skogsexperter dokumenterar i planen får du struktur i din förebyggande skogsskötsel och minskar riskerna avsevärt.

 

Skador som kan drabba skogen