Marknaden för certifierade skogsprodukter växer snabbt och stadigt. För skogsägare finns det bara fördelar med att certifiera skogen. Moelven skog hjälper till med certifiering för både PEFC och FSC®.

Att certifiera är en frivillig insats som blir en kvalitetsmärkning för dig som skogsägare. Det visar att du sköter din skog på ett långsiktigt och hänsynsfullt sätt och tar ansvar för både miljö och sociala värden. Certifieringen omfattar hela kedjan från råvaran i skogen, entreprenörer som anlitas i skogliga arbeten och Moelvens verksamhet i industrin.

    

Gruppcertfikat hos Prosilva AB

Moelven Skog ansluter dig som skogsägare genom vår samarbetspartner Prosilva AB, som även ansluter skogsentreprenörer. Att samma organisation certifierar både skogsägare och skogsentreprenörer ger ett helhetsgrepp på skogsbruk och gör processen smidig för alla parter..

Därför ska du certifiera din skog

  • Fler vill ha certifierat timmer - du får tillgång till en större marknad.
  • Certifieringsbeviset visar att du tar aktivt ansvar för ett hållbart skogsbruk.
  • Du får ökade kunskaper om din skogsfastighet
  • Du får verktyg som bidrar till att utveckla skogsföretaget

Två standarder för certifiering

I Sverige finns två system för att certifiera skog, FSC-standard och PEFC-standard. De har likartade krav på standarder för hur skogsägare sköter skogen, miljöhänsyn, social hänsyn och villkor för samarbetspartners och entreprenörer som arbetar inom skogsbruket på din mark. Moelven Skog hjälper till med certifiering enligt både PEFC och FSC®. Du kan även vara dubbelcertiferad.

Krav för att få certifiera

Är du en medveten skogsägare som har planer och mål för skogen så sköter du den redan på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, efter markens och områdets förutsättningar. Då är steget till en certifiering inte alls långt – ett aktivt skogsbruk är en viktig del av certifieringen. En grön skogsbruksplan är en förutsättning för att komma i gång.

Andra krav för certifiering:

  • Din skogsbruksplan ska vara uppdaterad/yngre än tio år.
  • Skötsel enligt skogsbruksplanens förslag och dokumentation på när åtgärderna är utförda.
  • Bedriva skogsbruk som tar hänsyn till områden som rör rekreation, friluftsliv och kulturmiljö.
  • Minst fem procent av den produktiva arealen ska avsättas för naturvårdsändamål.
  • Endast använda certifierade entreprenörer i skogsbruket.

Vad kostar det att certifiera skogen?

Moelven skog samarbetar med Prosilva AB. Du certifieras som medlem i ett gruppcertifikat. Till medlemskapet följer en engångskostnad som anslutningsavgift och efter det en löpande årsavgift. Kostnaden baseras på̊ din fastighets totala produktiva areal och vilken certifiering du väljer (PEFC och/eller FSC).

Kontakta oss på Moelven Skog för att veta vilka priser som gäller.

Prenumerera och få tips och råd 

skogsradet_bump_1500x1000.jpg