För att kunna erbjuda dig som skogsägare ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att certifiera dig och din skogsmark har Moelven Skog ett samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB.

    

På marknaden efterfrågas i allt högre utsträckning certifierade skogsprodukter och de dominerande certifieringssystemen är PEFC och FSC®, logolicensnr FSC-C092806.

Certifieringen omfattar hela kedjan från råvaran i skogen, entreprenörer i skogliga arbeten och vår verksamhet i industrin. Att certifiera sig är en frivillig insats för skogens alla värden som innefattas av produktion, miljö och sociala värden.

Skogscertifiering

Skogscertifiering Prosilva AB ansluter skogsägare och skogsentreprenörer till ett så kallat gruppcertifikat. Detta innebär att Prosilva tar ansvar för att gruppen av skogsägare uppfyller de krav som standarderna ställt upp. Prosilva erbjuder gruppcertifiering enligt både PEFC och FSC® och tillhandahåller även utbildningar inom certifiering, miljöhänsyn och planering samt utbildning i drönarflygning. Kontakta en av Moelven Skogs virkesköpare  eller besök Prosilvas hemsida om du vill veta mer om vad en certifiering innebär eller helt enkelt vill certifiera din skogsmark.

Prenumerera och få tips och råd 

Anton och Jonas skogsråd - epi.png