Grönt campus i Upplands-Bro

På två terminer fick Bro Mälarstrand en Svanenmärkt skola

Moelven byggmodul AB Bro Mälarstrand Foto: Andreas Hylthen

Flexibilitet och effektivitet i sin finaste form

I det nybyggda området Bro Mälarstrand i Upplands-Bro kommun står ett stort och tydligt exempel på fördelarna med trämodul. På endast ett års tid har Moelven Byggmodul som totalentreprenör tillsammans med beställaren Turako färdigställt ännu en miljöcertifierad skolbyggnad med tillhörande idrottshall.

Projektfakta

BYGGTID

7 månader från montagestart till slutbesiktning

STORLEK

3685 kvm BTA

ARKITEKT

Frida Olsson, Comarc arkitekter

MILJÖMÄRKNING

Svanenmärkt byggnad nr 33412

FASAD

Målad träpanel

BYGGHERRE

Turako AB

Moelven Byggmodul AB Bro Mälarstrand Foto: Andreas Hylthén

En snabb och smart lösning

Till terminsstarten i augusti 2022 kunde elever och personal i Bro Mälarstrand öppna dörrarna till en helt ny och miljömärkt skola och arbetsplats. I november 2021 startade produktionen hos Moelven för att tillverka de 135 moduler som krävdes till skolbyggnadens två huskroppar i två våningar. Skolans gymnastiksal som har en annan kravprofil både interiört och exteriört byggdes av stomme och utfackningsväggar i limträ. Något som bevisar hur flexibelt det är att jobba med byggmodul när du vill kombinera flera material i samma projekt.

Med Moelven Byggmodul som både totalentreprenör och leverantör har olika material och byggsystem kombinerats till ett fantastiskt och miljömärkt resultat - mindre än ett år efter produktionsstarten i fabrik.

Med trämodul kan du ta vara på alla möjligheter
Byggbild från Bro Mälarstrand

Populär byggmetod för skolor

Bland uppdragen som Moelven Byggmodul har slutfört tillsammans med Turako tidigare finns bland andra Internationella Engelska skolan i Sigtuna och Sigtuna Stadsängar förskola, Nedersta förskola i Västerhaninge samt Boängen förskola i Knivsta som alla tre är Svanenmärkta.

Se fler förskolor och skolor byggda med modul

Att vi återkommande väljer Moelven som partner beror på att samarbetet fungerar bra hela vägen. Från kontakten i tidigt skede, till bygglov och slutligen genomförandet. Med det här projektet i ryggen ser jag inga begränsningar i vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Ola Klinterhäll VD och projektchef Turako AB
Moelven Byggmodul AB Bro Mälarstrand

Miljömärkning i fokus

Det ska kännas bra att vistas i en skola som har uppförts av Moelven Byggmodul. Vi arbetar varje dag för att skapa bra och hållbara utrymmen, med en hälsosam och behaglig inomhusmiljö för elever och personal att vistas i.

Byggprojekt med en Svanenmärkning som mål kräver såväl ansvarstagande som stora ambitioner från både beställaren och leverantören. Varje projekt värderas utifrån ett livscykelperspektiv där man tittar både på byggprocess och materialen som används ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Svanen är en utomstående oberoende part som kontrollerar hela byggprocessen och för att en färdig skola eller annan byggnad ska få behålla sin märkning kontrolleras det löpande att kraven upprätthålls.

Moelven är Svanen-certifierad partner Inspireras av fler miljömärkta projekt
Moelven Byggmodul AB Bro Mälarstrand

Låg risk, lägre kostnader och pålitlig process

Kort kapitalbindningstid genom kortare byggtid är något som lockar för många som väljer att bygga med moduler i trä. Genom att välja rätt partner och rätt byggmetod går det att spara både tid och pengar på ett smart sätt.

Produktionen av stommar, väggar, reglar och tak pågår parallellt som det övriga arbetet på byggplatsen. Dessutom tillverkas modulerna inomhus, vilket minimerar risken för fuktskador. Tack vare enkelheten och flexibiliteten i modulsystemet byggs huset sedan upp på mycket kortare tid än en traditionell platsbyggnation.

Bygg med trämodul för att spara tid och pengar Att bygga med trämodul tar ansvar för nästa generation
Robin Sjölin

Bro Mälarstrand visar att vi kan leverera trygghet, effektivitet och kvalitet oavsett storleken på projektet. Det är värdefullt både för vår beställare och för kundens hyresgäst.

Robin Sjölin Projektchef Moelven Byggmodul AB

Moelven Byggmodul AB Bro Mälarstrand Foto: Andreas Hylthén

Långt och framgångsrikt samarbete med hållbarhetsfokus

Tillsammans med beställaren Turako har vi samarbetat under många år och genomfört många miljömärkta projekt.

"Vi måste vara medvetna om att hur vi än gör så påverkar vi klimatet relativt mycket med det vi gör, dvs bygger nya hus. Men vi vill göra det bästa av situationen och då känns trä som det bästa alternativet, samt att vi certifierar alla våra projekt i enlighet med Svanen och försöker nå ett så hållbart projekt som möjligt, och inte bara i det utan även i vår långsiktiga förvaltning," säger Turakos VD Ola Klinterhäll.

En enklare väg till gröna lån

För att underlätta finansiering av nya byggprojekt har gröna lån blivit en viktig del av dagens fastighetsutveckling. Där finns det tydliga ramar för vad som krävs – till exempel miljöcertifieringar som genom en tredje part verifierar ett projekts klimatpåverkan. Med Moelven Byggmodul får du en partner med lång erfarenhet som kan bidra med värdefull hjälp vid både Miljöbyggnadscertifiering och Svanenmärkning.

Bygg miljömärkt med oss

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Therese Anhammer
Therese Anhammer Projektutvecklare Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 52

Ta del av våra senaste nyheter

#framtidenbyggsiträ #byggmodul #kostnadseffektivabyggnader #arktitektur

Prenumerera på nyhetsbrev från Moelven Byggmodul

Registrera dig