Fjällprojekt

Allt eftersom fler och fler lockas till fjällvärlden för rekreation och sportutövande, både vinter och sommar ökar också behovet av ändamålsenliga flerfamiljshus. Dessa byggs med fördel i trämodulsystem och vi på Moelven Byggmodul AB har genom åren uppfört ett antal olika fjällprojekt.

BYGGSYSTEM MED FLEXIBILITET

Investerar du som byggherre i modulbyggda flerbostadshus garanterar vi en ökad kalkylsäkerhet och en mängd fördelar som gynnar produktionen, din ekonomi och resultat.

Industriellt byggande innebär att vi kan planera, producera och montera nästan alla komponenter redan på fabriken. På så sätt är det bara själva montering av huset och ihopkoppling av systemen, kvar när vi kommer till byggplatsen. Detta är både tids- och kostnadseffektivt också för att mark- och grundarbeten kan pågå parallellt som produktionen i fabrik.

Bonuseffekten med att materialåtgången optimeras är att vi även minskar åtgången av resurser. Dessutom levererar vi endast ut det material som behövs under montaget till byggarbetsplatsen, vilket minimerar antalet transporter. 

Läs mer om hur du spar tid och pengar här 

Träbyggnader står för spännande arkitektur, innovationer och nytänkande. Med trä som enda material eller i kombination med andra material finns unika förutsättningar att uppnå vackra, spännande och harmoniska byggnader.

Läs mer om hur arkitekturen kan utmana och överraska här

Vi har lång erfarenhet av modulbyggnation. Du som kund får bäst resultat när vi får vara med redan tidigt i byggprocessen och vi tillsammans kan planera projektet utifrån vår välbeprövade tekniska plattform. Vi sitter gärna med i planeringen till er arkitekt för att få till en så bra produkt som möjligt, både arkitektoniskt och rationellt för industriell produktion.

 

Som byggherre kan du välja att miljöcertifiera din byggnad. Vi på Moelven Byggmodul har stor kompetens både när det gäller energiberäkningar för den planerade byggnaden och vilka verktyg man kan använda för att uppnå de nivåer som krävs för t.ex. Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Silver. Vi har även kommit långt i arbetet för klimatberäkning av våra byggprojekt.

Svanenmärkning betyder att byggnaden uppfyller höga miljö- och hälsokrav på allt från byggprodukter, material och kemiska produkter till energiförbrukning och ljudnivåer. Moelven har en certifiering för Svanenmärkning, vilket betyder att vi är startklara för att hjälpa byggherrar som vill uppföra en Svanenmärkt byggnad.

Andra väljer Sweden Green Building Councils miljöcertifieringssystem Miljöbyggnad. De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader. Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav. Bland annat måste ingående material till energieffektivitet och innemiljö vara mycket bättre.

Modulbyggande är en hållbar byggmetod

Användning av ett klimatsmart stommaterial i trä, minimalt byggavfall och kort byggtid är några av de faktorer som gör vår industriella byggmetod gynnsam ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Metoden som tar ansvar och tänker på nästa generation

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Therese Anhammer
Therese Anhammer Projektutvecklare Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 52
Hanna Sundberg
Hanna Sundberg Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 66
Fjällprojekt

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Therese Anhammer
Therese Anhammer Projektutvecklare Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 52
Hanna Sundberg
Hanna Sundberg Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 66

Ta del av våra senaste nyheter

#framtidenbyggsiträ #byggmodul #kostnadseffektivabyggnader #arktitektur

Prenumerera på nyhetsbrev från Moelven Byggmodul

Registrera dig