Fjällprojekt

Allt eftersom fler och fler lockas till fjällvärlden för rekreation och sportutövande, både vinter och sommar ökar också behovet av ändamålsenliga flerfamiljshus. Dessa byggs med fördel i trämodulsystem och vi på Moelven Byggmodul AB har genom åren uppfört ett antal olika fjällprojekt.

Fjällbostäder i flexibelt byggsystem

Industriell byggnation innebär att vi kan planera, producera och montera nästan alla komponenter redan på fabriken. På så sätt är det bara själva montering av huset och ihopkoppling av systemen, kvar när vi kommer till byggplatsen. Detta är extra bra i en fjällmiljö där åtkomsten till byggplatsen kan vara begränsad och omgivningen gärna lämnas orörd.

Detta är dessutom både tids- och kostnadseffektivt också för att mark- och grundarbeten kan pågå parallellt som produktionen i fabrik.

Vad passar bättre i fjällens natursköna omgivningar än byggnader av trä? Men ska det vara trärena fasad eller mörkbetsad, utsmyckade farstutrapper eller praktiska loftgångar, det avgör du!

Vi har lång erfarenhet av modulbyggda fjällbostäder. Du som kund får bäst resultat när vi får vara med redan tidigt i byggprocessen och vi tillsammans kan planera fjällprojektet utifrån vår välbeprövade tekniska plattform. Vi sitter gärna med i planeringen och med er arkitekt för att få till en så bra produkt som möjligt, både arkitektoniskt och rationellt för industriell produktion.

Som byggherre kan du välja att miljöcertifiera dina modulbyggda hus. Vi på Moelven Byggmodul har stor kompetens både när det gäller energiberäkningar för den planerade byggnaden och vilka verktyg man kan använda för att uppnå de nivåer som krävs för t.ex. Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Silver. Vi har även kommit långt i arbetet med klimatberäkningar  och klimatdeklarationer av våra modulbyggnader.

Modulbyggande är en hållbar byggmetod

Användning av ett klimatsmart stommaterial i trä, minimalt byggavfall och kort byggtid är några av de faktorer som gör vår industriella byggmetod gynnsam ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Metoden som tar ansvar och tänker på nästa generation

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Therese Anhammer
Therese Anhammer Projektutvecklare Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 52
Se våra anställda
Fjällprojekt

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Therese Anhammer
Therese Anhammer Projektutvecklare Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 52
Se våra anställda

Ta del av våra senaste nyheter

#framtidenbyggsiträ #byggmodul #kostnadseffektivabyggnader #arktitektur

Prenumerera på nyhetsbrev från Moelven Byggmodul

Registrera dig