Styrelsen består av sju ledamöter, varav två väljs av de anställda.

Finn Ivar Marum
Styrelseordförande
Telefon: +47 982 06 339
E-post: fimarum@online.no

Gudmund Nordtun
Vice styrelseordförande

Wenche Ravlo
Styrelseledamot

Hege Kverneland
Styrelseledamot

Martin Fauchald
Styrelseledamot

Oscar Östlund      
Styrelseledamot

Einar Enger
Aktionärvald suppleant

Astrid Lier Rømuld
Aktionärvald suppleant

Jarl Kurud
1. Arbetstagarrepresentant suppleant

Leif Eneblom
1. Arbetstagarrepresentant suppleant

Jan Erik Østby
2. Arbetstagarrepresentant suppleant

Marcus Sörensson
2. Arbetstagarrepresentant suppleant

Framtiden byggs i trä

Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden. För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi kommer att bidra till en hållbar framtid i trä.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet