Moelvens sågverk är organiserade i två divisioner; Timber & Wood. Här presenterar vi alla sågverk i Moelven, även vidareförädlingsföretagen i Timber. Produkterna är huvudsakligen sågade trävaror och komponenter.

 

Våra kunder

Köparna av sågade trävaror är huvudsakligen industrikunder som använder produkterna i egen tillverkning. De huvudsakliga industrikunderna är hyvlerier, limträfabriker, fönstertillverkare, golvproducenter och emballagetillverkare.

 

Försäljning i många länder

Ungefär hälften av produktionen levereras i Skandinavien, även UK, Holland, Tyskland, Frankrike, Belgien, Italien, Spanien, Japan och Nord-Afrika är viktiga exportmarknader. Ungefär 20 % av volymen går internt till egna förädlingsföretag.

 

 

Lokal råvara

Timret till sågverken kommer främst från skogarna i närområdet.  

 

Sågverk med furu

Sågverk med gran

Sågverk med både gran och furu

Komponentproduktion