Vi har kunskapen och tiden att hjälpa dig förvalta, avverka och förnya din skog. Genom att göra rätt åtgärd i rätt tid betalar det sig bra och du kan ägna dig åt din fritid.

Vår bästa gren är timmer och på det området har vi goda skäl att ligga i framkant eftersom vi själva driver lokala sågverk och förädlingsindustrier.

Det handlar om att du ska få mer timmer i skogen utifrån dina förutsättningar och som ett resultat av det mer pengar i plånboken.

Vår uppgift är därför att förnya, röja, gallra och avverka på bästa sätt. Med andra ord förvalta skogen med respekt för naturen så att en så stor del av en avverkning som möjligt kan säljas som timmer.

Med lyhörda, engagerade medarbetare och stort fokus på mer timmer i skogen är vår ambition att vi ska vara ditt förstahandsval när det gäller skötsel av skog.

Björn Johansson VD i Moelven Skog

Prenumerera och få tips och råd 

Anton och Jonas skogsråd - epi.png

Upplevelsen av att på olika sätt leva med och av naturen. Med ansvar för kretsloppet och sina barns och barnbarns framtid. Den filosofin genomsyrar även vår verksamhet och något som vi har med oss i vårt arbete med en förnyelsebar resurs som skogen. Därför sker alla åtgärder i samförstånd med dig som skogsägare. Du kan läsa mer om vår miljöpolicy här. 

Satsar du på timmer finns det ytterligare en dimension. Timmer är en råvara som i sin förädlade form inte förbrukas, utan som kommer att användas och uppskattas under mycket lång tid. Om 200 år kommer det fortfarande att finnas byggnader, broar, möbler och annat som kan ha tillverkats av timmer som i år har avverkats i din skog.

 

Har ni synpunkter eller klagomål på hur Moelven Skog AB hanterar och arbetar i förhållande till standarder och regelverk, kontakta i första hand miljö- och kvalitetsansvarig. Här hittar du vår klagomålsrutin