Vi i Moelven Skog har kunskapen och tiden att hjälpa dig förvalta, avverka och förnya din skog, och se till att nödvändiga åtgärder genomförs på optimal tidpunkt.

Moelven Skog AB ingår i Moelven-koncernen och ansvarar för råvaruförsörjningen till koncernens industrier i Sverige. Vi är 80 medarbetare och samarbetar med en rad olika underentreprenörer. Vi finns på flera orter och vårt huvudkontor ligger i Karlstad.

Norra Värmland - Sysslebäck och Torsby
Västra Värmland - Arvika, Årjäng, Fagerås och Säffle
Dalarna - Borlänge och Mockfjärd
Centrala och Östra Värmland Öst - Sunne och Molkom
Örebro Skaraborg - Örebro, Nora och Töreboda
Bohusdal - Ed och Färgelanda
Huvudkontor - Karlstad

Moelven Skog här finns vi.jpg

Inom Moelven Skog blir du en del av en stark gemenskap. Ja, vi skulle också vilja sträcka oss så långt som att säga att stämningen är familjär. Vi ser värdet i att våra medarbetare ska må bra, både hemma och på jobbet och gör alltid vårt bästa för att skapa förutsättningar för just det.

Tillsammans är vi Moelven Skog – och tillsammans skapar vi förutsättningar för att alla medarbetare ska nå sin fulla potential.

Alla lediga tjänster i Moelven-koncernen just nu

Vår bästa gren är timmer och på det området har vi goda skäl att ligga i framkant eftersom vi själva driver lokala sågverk och förädlingsindustrier.

Det handlar om att du ska få mer timmer i skogen utifrån dina förutsättningar och som ett resultat av det mer pengar i plånboken.

Vår uppgift är därför att förnya, röja, gallra och avverka på bästa sätt. Med andra ord förvalta skogen med respekt för naturen så att en så stor del av en avverkning som möjligt kan säljas som timmer.

 

Med lyhörda, engagerade medarbetare och stort fokus på mer timmer i skogen är vår ambition att vi ska vara ditt förstahandsval när det gäller skötsel av skog.

Björn Johansson VD i Moelven Skog

Upplevelsen av att på olika sätt leva med och av naturen. Med ansvar för kretsloppet och sina barns och barnbarns framtid. Den filosofin genomsyrar även vår verksamhet och något som vi har med oss i vårt arbete med en förnyelsebar resurs som skogen. Därför sker alla åtgärder i samförstånd med dig som skogsägare. Du kan läsa mer om vår miljöpolicy här. 

Satsar du på timmer finns det ytterligare en dimension. Timmer är en råvara som i sin förädlade form inte förbrukas, utan som kommer att användas och uppskattas under mycket lång tid. Om 200 år kommer det fortfarande att finnas byggnader, broar, möbler och annat som kan ha tillverkats av timmer som i år har avverkats i din skog.

 

Har ni synpunkter eller klagomål på hur Moelven Skog AB hanterar och arbetar i förhållande till standarder och regelverk, kontakta i första hand miljö- och kvalitetsansvarig. Här hittar du vår klagomålsrutin