Koncernledning

Morten Kristiansen
Morten Kristiansen Koncernchef Moelven Industrier ASA +47 911 18 250
Vera Flatebø
Vera Flatebø Divisjonssjef Byggsystemer Moelven Industrier ASA +47 99275393
Anders Lindh
Anders Lindh Divisionschef Timber Timber +47 948 33 445
Bjarne Hønningstad
Bjarne Hønningstad Divisionschef Wood Wood +47 975 91 201
Lars Storslett
Lars Storslett Direktör virkesförsörjning, fiber och bioenergi Moelven Industrier ASA +47 907 92 891
Eldrid Furuhovde
Eldrid Furuhovde Direktör ekonomi och finans Moelven Industrier ASA +47 91733805
Magne Vikøren
Magne Vikøren Kommunikationsdirektör Moelven Industrier ASA +47 928 27 108
Yngve Andreassen
Yngve Andreassen HR-direktör Moelven Industrier ASA +47 957 93 885