Koncernledning

Kristiansen, Morten
Morten Kristiansen Koncernchef Moelven Industrier ASA +47 911 18 250
Vera Flatebø Divisjonssjef Byggsystemer Moelven Industrier ASA +47 99275393
Lindh, Anders
Anders Lindh Divisionschef Timber Timber +47 948 33 445
Hønningstad, Bjarne
Bjarne Hønningstad Divisionschef Wood Wood +47 975 91 201
Storslett, Lars
Lars Storslett Direktör virkesförsörjning, fiber och bioengergi Moelven Industrier ASA +47 907 92 891
Sveiverud, Morten
Morten Sveiverud Direktör ekonomi och finans Moelven Industrier ASA +47 909 80 667
Vikøren, Magne
Magne Vikøren Kommunikationsdirektör (föräldraledig) Moelven Industrier ASA +47 928 27 108
Andreassen, Yngve
Yngve Andreassen HR-direktör Moelven Industrier ASA +47 957 93 885