Moelven-konsernet omfatter i alt 34 produksjonsselskaper fordelt på 41 produksjonssteder i Norge og Sverige. I tillegg har vi salgsapparat i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland og Kina. Vi har ca. 3300 ansatte som hver dag jobber for å gi deg bærekraftige produkter og tjenester.

Konsernet har valgt en desentralisert organisasjonsstruktur for å sikre at beslutninger tas av ledere med nærhet til sine markeder og med innsikt i lokale problemstillinger og behov. Det enkelte selskap er juridisk ansvarlig for virksomhetens drift og har et selvstendig resultatansvar.

Konsernet har etablert overordnede retningslinjer på områder der dette er viktig for å ivareta kommersielle hensyn, eksterne krav og konsernets samfunnsansvar, og selskapene følges opp gjennom konsernets internrapportering, intern revisjon, rutiner for risikostyring og den interne styrestrukturen.

Moelven styrer etter anbefalingen fra NUES, Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse.

Moelvens eierstruktur ser i dag slik ut:

Glommen Mjøsen Skog SA 66,84 prosent
Viken Skog SA 32,80 prosent
Allskog SA 0,08 prosent

De resterende 0,28 prosent eies i hovedsak av privatpersoner. 

 

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft