Att varje medarbetare har rätt kompetens och förutsättningar för att göra ett gott arbete är en viktig framgångsfaktor för Moelven. Rätt kompetens handlar både om kunskap och attityd. Rätt inställning och vilja att lära mer ger goda möjligheter till en intressant och utvecklande arbetsdag.

Vår personalidé

Moelven ger människor som vill, möjligheter!

Personalidéen beskriver vår syn på medarbetarna och den arbetsgivare vi strävar efter att vara. 

Ledarutveckling

Vi investerar i utveckling av våra ledare på olika nivåer. Vi har utvecklingsprogram  för arbetsledare/mellanchefer, verksamhetschefer och potentiella ledare. Programmen håller hög kvalitet och är speciellt anpassade för Moelven.

Möt några av våra kollegor

Lars Hartman, Moelven ByggModul Säffle

Lars startade med att bygga tillit hos medarbetarna, och nu är det ingen som tvivlar på att de nya robotarna i produktionen är bra för Moelven ByggModul. 

Linda Nätt Malmgren, Moelven Wood AB

Att synas på ett bra sätt i butikerna är viktigt för Moelven. Linda arbetar både med fysiska utställningar och digitala presentationer för att möta slutkundernas behov.