HMS-hjälte är en måntlig utdelning för att främja personerna som gör lite extra för alla anställda i Moelven att komma hela hem från jobbet.

HMS-hjältar i Moelven:

Framtiden byggs i trä

Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden. För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi kommer att bidra till en hållbar framtid i trä.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet