HMS-hjälte och logistiktrainee Elsa Pedersen har sett till att gångvägen vid Moelven Edanesågen AB ändrats till en väg med mindre trafik så att alla medarbetare kan ta sig hel hem.

Juryns motivering 

Elsa Pedersen har gjort ett enastående jobb för att sätta HMS först i arbetet med logistik i samband med projekten och ombyggnaden på Moelven Edanesågen AB. Hon arbetar bland annat med kameraövervakning, beräkningar och bedömningar. I detta arbete ser hon alltid HMS som en naturlig del och tar alltid med HMS i sina bedömningar.

Nya körvägar för säkrare arbete 

Det känns verkligen kul att det arbete vi gör i projektgruppen uppskattas och att det arbete vi lägger ner på HMS syns. Resultaten från kamerabevakningen har också gjort skillnad genom att kör- och gångvägar nu läggs om, något som minskar risker och gör det säkrare både för förare och fotgängare.

Elsa Pedersen

Logistiktraineen Elsa Pedersen har projektlett arbetet med trafiksäkerhet i samband med den ombyggnad som just nu pågår vid Moelven Edanesågen AB.

Elsas tips för att arbeta med trafiksäkerhet i industriområden är:

  1. Kartlägg riskområden inom transport genom att involvera en person från varje avdelning. Alla har olika utmaningar som bör tas i beaktning för ett lyckat resultat.
  2. Använd kamerabevakning för att kunna få all fakta på bordet. Räkna både arbetsfordon, lastbilar, privatbilar och fotgängare. Det är lite av ett tidskrävande jobb, men det är värt det.
  3. Se det som en möjlighet för att att få en överblick över eventuella överträdelser mot HMS-reglerna. Kamerabevakningen riktar sig inte till att bevaka människorna på området, men kan ändå ge en överblick av vad vi kan tänkas behöva jobba på framöver.

Efter den första perioden med kamerabevakning beslutade man att Elsa skulle räkna in ytterligare två områden för att kartlägga trafikbelastningen och övriga vägbanor.

Projektet resulterade i att gångvägen ändrades till en väg med mindre trafik. Kunskapsnivån om trafikstockningar har ökat, något som gjort det enklare att uppnå god HMS vid logistikplanering. 

HMS-hjälte är en månadsvis utmärkelse för att främja personerna som gör lite extra för att alla medarbetare i Moelven ska komma hela hem från jobbet.