Christoffer från Moelven Edanesågen trodde han skulle bistå med IT-hjälp – blev HMS-hjälte för sitt jobb för bra HMS-stöd istället.

Vi är stolta över att gratulera Christoffer Görlin på Moelven Edanesågen till månadens HMS-hjälte för mars månad. 


Juryns motivering: 

Christoffer tar ansvar, bidrar och jobbar hårt för att få in HMS-rutiner i Landax, SSGs accesssystem och mycket mer. Han jobbar ofta med det som ligger bakom som inte syns så mycket, men är ändå otroligt viktig för det övergripande HMS-arbetet. Han har ett nära samarbete både med HMS-chefen och projekten på Edanesågen. Christoffer är alltid glad, välkomnande och hjälpsam och deltar aktivt när HMS diskuteras.

HMS Fagforum


Trodde han skulle bistå med IT-hjälp – blev HMS-hjälte istället

Priset delades ut av divisionschef Bjarne Hønningstad under ett ledarmöte för division Wood. Christoffer trodde att han skulle vara där för att hjälpa till med eventuella IT-utmaningar och blev helt överraskad över utmärkelsen.

Efter priset frågade vi Christoffer vad han tycker är viktigast för Edanesågen framöver vad gäller HMS och det stora investeringsprojekt som pågår

”Under projektens gång på Edanesågen är det helt avgörande att vi har ett gott samarbete och bra kommunikation mellan projekten, entreprenörer och egen produktion. Detta kommer bli det vinnande tillvägagångsättet för att vi ska komma hela hem. Att vi sedan säkerställer detta med hjälp av digitala verktyg som till exempel Landax, SSG och Eco online gör det hela mer greppbart.” 

Vad tycker du är det viktigaste vi kan göra tillsammans så att alla kan komma Hel Hem?

”Jag tycker ”Ta tre ge tre” är ett mycket bra uttryck som vid efterlevnad hjälper oss komma hela hem.” 

Ta tre – ge tre är ett uttryck för att stanna upp och ta tre sekunder för att tänka innan man gör en ny arbetsuppgift, och ge sin kollega tid att göra detsamma. 

HMS-hjälte är en månadsvis utmärkelse för att främja personerna som gör lite extra för att alla medarbetare i Moelven ska komma hela hem från jobbet.