Moelvens traineeprogram är en unik möjlighet för dig som har en utbildning på Bachelor- eller Yrkeshögskolenivå. Under 18 månader får du uppleva två olika tjänster och delta i ett kompetensprogram som ger dig ett stort nätverk och en bred kunskap om Moelvens värdekedja. Vi i Moelven är väldigt stolta över vår traineesatsning och många av våra enheter deltar aktivt i programmet. Detta ger dig stora möjligheter att få uppleva olika delar av koncernen.

FAQ om Moelvens traineeprogram

Om du går sista terminen eller nyligen avslutat en utbildning på Bachelor- eller Yrkeshögskolenivå (max två år sedan) och tycker att en traineeanställning hos oss verkar spännande så ska du absolut söka!

Våra nuvarande traineer är utbildade inom maskin, design, industriell ekonomi och bygg, men även andra utbildningar kan vara intressanta.  

Lönen är samma för alla våra traineer och ligger på en konkurrensmässig nivå i branschen. Du förlorar inte ekonomiskt på att vara trainee jämfört med att, som nyutbildad, börja ett vanligt jobb i Moelven.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara anpassade efter din utbildning och erfarenhet. Alla våra traineeanställningar är i de operativa delarna av Moelven. Utöver teamet du ska jobba med så kommer du ha ett antal personer runt dig som stöd i din upplärning och yrkesmässiga utveckling. Vårt traineeprogram är skapat för att snabbt sätta dig in i Moelvens värdekedja, i branschen och i det jobb du ska utföra.

Vi har inte ett bestämt antal platser, utan det är våra enheters behov som styr antalet från år till år. Vårt mål är 8-12 traineer per kull, jämnt fördelade mellan Sverige och Norge.

Kompetensprogrammet ger dig kunskap om alla delar i Moelvens värdekedja, från skog till världens högsta trähus. Samtidigt bygger du nätverk i traineegruppen och med Moelvens medarbetare som deltar i kompetensprogrammet. Innehållet i programmet utvecklas hela tiden och som trainee har du stora möjligheter att påverka genom feedback, deltagande på träffarna och via utvärderingar.

Spela

Vänligen kontakta oss