Vil du være med å gjøre en forskjell?

Vår tilstedeværelse i hele verdikjeden gir oss en unik evne til å levere klimasmarte produkter og løsninger. Våre medarbeidere gis handlingsrom og ansvar gjennom involvering.

Vi er Moelven, du utgjør forskjellen!

Vi har stor bredde i både roller, arbeidsoppgaver og geografi, så her er det mange spennende muligheter. Følg med på våre ledige stillinger.

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft

FAQ om jobb i Moelven

Visste du at Moelven er en del av et 120 år gammelt selskap? Vi startet med oljekokte kjerrehjul i Moelv i 1899, og nå er vi et internasjonalt tremekanisk konsern med cirka 3 200 dyktige medarbeidere som følger hele verdikjeden fra skogen og til ferdige bygg.

Moelven-konsernet omfatter i alt 33 produksjonsselskaper fordelt på 41 produksjonssteder i Norge og Sverige. I tillegg har vi salgsapparat i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland og Kina.

Vi er delt inn i tre divisjoner som følger verdikjeden: Timber, Wood og Byggsystemer. I tillegg forsyner Moelven Skog i Sverige og Moelven Virke i Norge sagbrukene våre med lokalt tømmer. For å bruke mest mulig av treet produserer vi også pellets og selger massevirke og flis.

Som medarbeider i Moelven kan du forvente å få jobbe med bærekraftige materialer med et tydelig mål om å være et klimapositivt selskap.

I Moelven har vi en komplett verdikjede - fra skogen til ferdig produkt. Dette gir oss et stort spenn i type stillinger og mulige karriereveier, og det gir medarbeiderne mange muligheter for utvikling innenfor konsernet.

Trebransjen har gått fra håndtverk til moderne prosessindustri for lengst og Moelven anses nå å være i fremkant når det kommer til digitalisering av industrielle produksjonsprosesser. Også våre byggsystembedrifter har industrialiserte prosesser og det gjør at vi kan produsere effektivt og konkurransekraftig.

Som følge av rask utvikling innen automatisering og digitalisering trenger vi spesielt deg med kompetanse innenfor  automasjon, mekatronikk, produksjonsoptimalisering, produksjonsutvikling, maskinteknikk, energiteknikk, forretningsmodellering, systemvitenskap m.m. Vi trenger kollegaer både med akademisk- og praktsk kompetanse. 

 

Vi er Moelven - du gjør forskjellen!

Har du lyst til å bli en av oss? Vi er alltid på utkikk etter nye kollegaer. 

Vi annonserer våre stillinger på vår hjemmeside. Ta en titt under ledige stillinger. Aktuelle stillinger kan variere over tid, og det kan raskt endre seg. Følg oss gjerne på sosiale medier for å fange opp muligheter. 

Moelvens viktigste ressurs er medarbeiderne våre. Folk er en av fire strategiske hovedretninger i vårt strategiske reisverk. I aktivt medarbeiderskap skal alle medarbeidere bli utfordret på og jobbe med styrkene våre.

Det aktive medarbeiderskapet har blitt til gjennom arbeid med over 100 medarbeidere som har definert styrkene våre. Oppsummert handler det aktive medarbeiderskapet handler om at vi skal:

Ta ansvar
Vi vet hva som er forventet av oss, og at vi klargjør forventninger til hverandre. Vi tar ansvar for at alle kommer hel hjem. Det å ta ansvar betyr også å være en god ambassadør for Moelven.

Bidra med engasjement
Vi bidrar til en åpen og ærlig dialog og bidrar til et respektfullt, raust og positivt arbeidsmiljø. Vi har omtanke for og tillit til hverandre.

Utvikle meg selv, mine kollegaer og Moelven
Vi skal jobbe for å forbedre virksomheten gjennom å dele erfaringer og kunnskap, å være løsningsorientert og å lære av hverandre.

Moelven er et stort og internasjonalt konsern som har stor variasjon i roller, arbeidsoppgaver og kompetanseområde. Dette gir gode utviklingsmuligheter for deg som vil!

Vi setter medarbeiderne i fokus. At du kommer hel hjem fra jobben har høyeste prioritet i hele konsernet.

Moelven skal være en trygg og attraktiv arbeidsplass. Vi jobber spesielt aktivt med sikkerhet og har temaet øverst på agendaen i alle møter.  Som medarbeider har du en viktig funksjon i HMS-arbeidet. 

Møt noen av våre HMS helter som har gjort forskjellen! 

Moelven skal ha gode ledere som legger til rette for at alle ansatte kan være aktive medarbeidere som får utvikle seg og og virksomheten.

Sammen med eksperter har vi derfor utviklet ledertreningen "Aktivt lederskap". Les mer om hvordan vi spiller lederne våre gode.