Vil du skape gode rom?

Våre produkter skaper gode rom for våre kunder, og sammen skaper vi gode rom for våre medarbeidere. Moelvens enheter er geografisk spredt, men den digitale plattformen Workplace legger til rette for samarbeid på tvers av landegrenser, divisjoner og markeder. Via Workplace kan du ha tett dialog med dine kollegaer i alle Moelvens virksomheter.

I snitt lyser Moelven ut tre stillinger hver uke. Det er stor bredde i både arbeidsoppgaver og geografi, så her er det mange spennende muligheter. Følg med på våre ledige stillinger.

Vil du jobbe med bærekraftige produkter?

Mange yrker og produkter står i fare for å bli borte i løpet av de neste 20 årene på grunn av digitalisering og samfunnsutvikling. Vi i Moelven har stor tro på at vi kommer til å trenge gode bygninger og gode rom også i fremtiden, og ser på tre- og klimasmart byggeri som et voksende marked med stort utviklingspotensial.

Bærekraftig verdikjede

Vår visjon er at vi skal være det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk

FAQ om jobb i Moelven

Hvis du lurer på noe i hverdagen så har du mange kompetente medarbeidere kun noen tastetrykk bort. Så fort du har fått din elektroniske Moelvenidentitet kan du koble deg opp på alle våre samhandlignssystemer. Workplace er vårt bedriftsinterne sosiale medium og vi sørger selv for å fylle det med innhold. Alle vi medarbeidere som vil kan delta i mange tematiske Workplacegrupper. Det kan dreie seg om alt fra kunnskapsdeling om maskiner og utstyr eller den seneste digitalteknologien, til arrangementer i regi av bedriftsidrettslaget eller å få siste oppdatering om Redd Barnas prosjekter som Moelven sponser. Og skulle en gruppe mangle så oppretter du den selv, akkurat som på din private facebook. 

Du kan delta i de kompetansefora som Moelven har startet for å løfte opp og spre kunnskap mellom medarbeidere som er geografisk utspredd i sitt daglige virke. Eksempler på etablerte fagfora er Drift og teknikk, Sagforum, Utbytteforum, Justerforum og Tørkeforum. Modellen med tematiske forum bidrar både til utvikling av den egne kompetansen og av virksomhetene, så det passer godt i Moelven og det er ikke utenkelig at flere fagfora vil bli etablert. Det finnes også etablerte bedriftsinterne kurstilbud i tillegg til muligheter for å delta på eksterne kurs. Det er bare å spørre nærmeste leder så blir dere enig om hvordan du skal utvikle din kompetanse videre.

Som del av en arbeidsstyrke på ca. 3550 medarbeidere er du en viktig byggekloss i Moelven. Organisasjonsstrukturen er distribuert og enhetene er selvstendige selskaper med eget styre, ledergruppe, organisasjonsstruktur og ansvar. Støttefunksjoner er til stor del organisert i morselskapet og kan benyttes av samtlige selskaper i gruppen. Denne styringsformen gir stor lokal frihet. Moelven skaper både verdier og arbeidsplasser i de lokalsamfunn vi hører til. 

Vi setter mennesket i fokus. At du kommer hel hjem fra jobben har høyeste prioritet helt fra styre og konsernledelse til produksjonslokalene. Moelven skal være en trygg og attraktiv arbeidsplass. Vi jobber spesielt aktivt med sikkerhet og har temaet øverst på agendaen i alle møter hvor det er relevant. Sikkerhetskommiteen som består av representanter fra konsernledergruppen og arbeidstakerorganisasjonene har kvartalsvise møter og alle enheter gjennomgår sikkerhetsrevisjoner jevnlig. Som medarbeider har du en viktig funskjon i HMS-arbeidet. Du varsler enkelt via HMS-systemet hvis du ser noe som kan skape en farlig situasjon.

Du kan være med på en spennende digital utvikling, vi er allerede godt igang. Digitalisering har en sentral plass i Moelvens strategi. Gjennom prosjektet «Det digitala sågverket» har Moelven startet reisen mot å digitalisere industrielle prosesser. Med sensorikk implementert på mange punkt i en produksjonslinje er det mulig å overvåke alt fra hver enkel tømmerstokk til hvert enkelt sluttprodukt i tillegg til tilstanden på produksjonsutstyr og materialstrømmer. Hvor verdiene før ble skapt gjennom å se og kjenne på trevarens kvalitet gjelder det nå å fintune de automatiserte produksjonssystemene og få optimal utnyttelse av hver enkelt tømmerstokk med så få innsatsfaktorer (for eksempel energiforbruk) som mulig. Trebransjen har gått fra håndtverk til moderne prosessindustri for lengst og Moelven anses nå å være i fremkant når det kommer til digitalisering av industrielle produksjonsprosesser. Også våre byggsystembedrifter går mot mer industrialiserte prosesser og det gjør at vi kan produsere konkurransekraftig fra Skandinavia som har noen av de høyeste kostnadsnivåene i verden.  

Som følge av rask utvikling innen automatisering og digitalisering trenger vi spesielt deg med kompetanse innenfor  automasjon, mekatronikk, produksjonsoptimalisering, produksjonsutvikling, maskinteknikk, energiteknikk, forretningsmodellering, systemvitenskap m.m. Vi trenger kollegaer både med akademisk- og praktsk kompetanse.