Vil du være med å gjøre en forskjell?

Vår tilstedeværelse i hele verdikjeden gir oss en unik evne til å levere klimasmarte produkter og løsninger. Våre medarbeidere gis handlingsrom og ansvar gjennom involvering.

Vi er Moelven, du utgjør forskjellen!

Vi har stor bredde i både roller, arbeidsoppgaver og geografi, så her er det mange spennende muligheter. Følg med på våre ledige stillinger.

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft

FAQ om jobb i Moelven

Visste du at Moelven er en del av et 120 år gammelt selskap? Vi startet med oljekokte kjerrehjul i Moelv i 1899, og nå er vi et internasjonalt tremekanisk konsern med cirka 3 200 dyktige medarbeidere som følger hele verdikjeden fra skogen og til ferdige bygg.

Moelven-konsernet omfatter i alt 33 produksjonsselskaper fordelt på 41 produksjonssteder i Norge og Sverige. I tillegg har vi salgsapparat i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland og Kina.

Vi er delt inn i tre divisjoner som følger verdikjeden: Timber, Wood og Byggsystemer. I tillegg forsyner Moelven Skog i Sverige og Moelven Virke i Norge sagbrukene våre med lokalt tømmer. For å bruke mest mulig av treet produserer vi også pellets og selger massevirke og flis.

Som medarbeider i Moelven kan du forvente å få jobbe med bærekraftige materialer med et tydelig mål om å være et klimapositivt selskap.

Moelvens viktigste ressurs er medarbeiderne våre. Folk er en av fire strategiske hovedretninger i vårt strategiske reisverk. I aktivt medarbeiderskap skal alle medarbeidere bli utfordret på og jobbe med styrkene våre.

Det aktive medarbeiderskapet har blitt til gjennom arbeid med over 100 medarbeidere som har definert styrkene våre. Oppsummert handler det aktive medarbeiderskapet handler om at vi skal:

Ta ansvar
Vi vet hva som er forventet av oss, og at vi klargjør forventninger til hverandre. Vi tar ansvar for at alle kommer hel hjem. Det å ta ansvar betyr også å være en god ambassadør for Moelven.

Bidra med engasjement
Vi bidrar til en åpen og ærlig dialog og bidrar til et respektfullt, raust og positivt arbeidsmiljø. Vi har omtanke for og tillit til hverandre.

Utvikle meg selv, mine kollegaer og Moelven
Vi skal jobbe for å forbedre virksomheten gjennom å dele erfaringer og kunnskap, å være løsningsorientert og å lære av hverandre.

Moelven er et stort og internasjonalt konsern som har stor variasjon i roller, arbeidsoppgaver og kompetanseområde. Dette gir gode utviklingsmuligheter for deg som vil!

Vi setter mennesket i fokus. At du kommer hel hjem fra jobben har høyeste prioritet helt fra styre og konsernledelse til produksjonslokalene. Moelven skal være en trygg og attraktiv arbeidsplass. Vi jobber spesielt aktivt med sikkerhet og har temaet øverst på agendaen i alle møter hvor det er relevant. Sikkerhetskommiteen som består av representanter fra konsernledergruppen og arbeidstakerorganisasjonene har kvartalsvise møter og alle enheter gjennomgår sikkerhetsrevisjoner jevnlig. Som medarbeider har du en viktig funskjon i HMS-arbeidet. Du varsler enkelt via HMS-systemet hvis du ser noe som kan skape en farlig situasjon.

Du kan være med på en spennende digital utvikling, vi er allerede godt igang. Digitalisering har en sentral plass i Moelvens strategi. Gjennom prosjektet «Det digitala sågverket» har Moelven startet reisen mot å digitalisere industrielle prosesser. Med sensorikk implementert på mange punkt i en produksjonslinje er det mulig å overvåke alt fra hver enkel tømmerstokk til hvert enkelt sluttprodukt i tillegg til tilstanden på produksjonsutstyr og materialstrømmer. Hvor verdiene før ble skapt gjennom å se og kjenne på trevarens kvalitet gjelder det nå å fintune de automatiserte produksjonssystemene og få optimal utnyttelse av hver enkelt tømmerstokk med så få innsatsfaktorer (for eksempel energiforbruk) som mulig. Trebransjen har gått fra håndtverk til moderne prosessindustri for lengst og Moelven anses nå å være i fremkant når det kommer til digitalisering av industrielle produksjonsprosesser. Også våre byggsystembedrifter går mot mer industrialiserte prosesser og det gjør at vi kan produsere konkurransekraftig fra Skandinavia som har noen av de høyeste kostnadsnivåene i verden.  

Som følge av rask utvikling innen automatisering og digitalisering trenger vi spesielt deg med kompetanse innenfor  automasjon, mekatronikk, produksjonsoptimalisering, produksjonsutvikling, maskinteknikk, energiteknikk, forretningsmodellering, systemvitenskap m.m. Vi trenger kollegaer både med akademisk- og praktsk kompetanse.