Våra anställda, entreprenörer och besökare ska alltid komma hela hem, det är viktigare för oss än något annat.

Vi bryr oss om miljön och människorna omkring oss, vilket gör att vi aldrig ger upp om vidareutvecklingen av vår säkerhetskultur. Det finns ingen tid för genvägar. 

Alla är kursade och introducerade till säkerhetsregler

Alla anställda, entreprenörer och besökare får information om de säkerhetsregler som gäller, och ska genomföra vårt HMS-kurs.

Moelvens arbetsmiljö

En bra och säker arbetsmiljö är viktigt för oss. Vi vill skapa en arbetsplats som är utvecklande och stimulerande för alla våra medarbetare.

Vi vet att en god arbetsmiljö inte bara innebär en tekniskt säker arbetsmiljö utan att det också ska finnas möjlighet till variation, social kontakt, samarbete med andra samt medarbetarutveckling, därför integrerar vi hälsa och säkerhet i allt vi gör.

Hos oss är allas bidrag viktig. Vi är Moelven, du gör skillnaden!

Kontinuerligt HMS-arbete

Vi har en nollvision för skador i Moelven. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med små och stora fö

rbättringar. Vi lär oss och utvecklas för att vara redo för framtiden. För oss är attityd, kompete

ns och kultur viktiga fokusområden i det kontinuerliga HMS-arbetet. För att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen måste medarbetarna ha bra attityd, rätt kompetens och bry sig om varandra.

Våra HMS-hjältar

HMS-hjälte är en månadsvis utmärkelse för att främja personerna som gör lite extra för att alla i Moelven att komma hela hem från jobbet.

 • HMS-hjälte

  Christoffer Görlin

  Christoffer från Moelven Edanesågen trodde han skulle bistå med IT-hjälp – blev HMS-hjälte för sitt jobb för bra HMS-stöd istället.

  Läs mer
 • HMS-hjälte

  Fredrik Jungermark

  Vi gratulerar projektledare Fredrik Jungermark till utmärkelsen månadens HMS-hjälte för hans insatser för en skadefri byggperiod av Moelven Valåsens nya fastbränselpanna.

  Läs mer
 • HMS-hjälte

  Elsa Pedersen

  HMS-hjälte och logistiktrainee Elsa Pedersen har sett till att gångvägen vid Moelven Edanesågen AB ändrats till en väg med mindre trafik så att alla medarbetare kan ta sig hel hem.

  Läs mer
 • HMS-hjälte

  Kathrin Svehaugen

  Kathrin Svehaugen är relativt nyanställd (1,5 år) och ung i förhållande till andra medarbetare, både på hennes avdelning och hela Moelven Trysil. Trots detta har hon aktivt deltagit i HMS-arbetet och lyft vikten av att följa säkerhetsregler och korrekt användning av skyddsutrustning.

  Läs mer
 • HMS-hjälte

  Joakim Jensen

  Joakim vill gärna att vi ska lära ännu mer från avvikelserapporterna och tycker därför att ju fler meddelanden som rapporteras in, desto bättre underlag har vi för att skaffa ny kunskap.

  Läs mer
 • HMS-hjälte

  Petra Magnusson

  Petra är 21 år gammal och relativt nyanställd. Hon har redan visat stort intresse för vårt HMS-arbete, Landax med mera. Hon har själv valt att bli skyddsombud på sitt skift.

  Läs mer
 • HMS-hjälte

  Tomm Robin Tørmoen

  Robin är en motiverande drivkraft för HMS-arbetet på Moelven Profil i Kirkenær och arbetar systematiskt med skyddsronder och är bra på att rapportera goda och viktiga avvikelser i vårat system, Landax.

  Läs mer
 • HMS-hjälte

  Leif Haglundh

  Leif besitter en hög kunskap inom området HMS, då han under många år arbetat med riskanalyser, säkerhetsrevisioner och skyddsronder på ett systematiskt och ihärdigt sätt.

  Läs mer
 • HMS-hjälte

  Charlotte Lund

  Charlotte arbetar aktivt för att lyfta frågor kring den sociala arbetsmiljön för att alla ska trivas och må bra på jobbet.

  Läs mer
 • HMS-hjälte

  Björn Johansson

  Björn Johansson arbetar för att sätta hälsan i fokus och öka välmåendet genom fysisk aktivitet.

  Läs mer