Alla vill aktivt förbättra vår arbetsplats, säger HMS-hjälten Christoffer Nilsson. Han blev HMS-hjälte för sitt arbete med daglig involvering i förbättringsarbete.

Christoffer är ny arbetsledare sedan januari och har snabbt fått med sig hela gruppen och skapat en väldig trivsel och lagkänsla. Han jobbar dagligen med golv- och takmontage på Moelven Byggmoduls fabrik i Torsby.

Jag blev överraskad, med tanke på att jag är helt ny i min roll som arbetsledare, men också väldigt stolt över att få en sån fin utmärkelse. Jag vill även ge en stor eloge till samtliga på Golv/Takstation som hjälpt och stöttat mig oerhört mycket i min nya roll som arbetsledare, tillsammans gör vi arbetsvardagen bättre.

Christoffer Nilsson Arbetsledare golv- och takmontage

 

 
Nilsson säger att en av effekterna av att ha dialog om förbättringar dagligen är att dom har fått fram och fått igenom många bra förslag som gjort arbetsplatsen bättre och säkrare.

Juryns resonemang: 

Christoffer Nilsson har lyckats involvera personalen på ett mycket bra sätt på denna korta tid som han har varit arbetsledare. Han jobbar för ständiga förbättringar och tar dagligen upp förbättringsförslag i sin arbetsgrupp där alla får komma till tals. 

Förbättringsförslagen rymmer allt inom HMS och vi kommer numera införa denna punkt på alla dagliga styrningar i fabriken tack vare Christoffers initiativ. 

HMS-hjälte är en månadsvis utmärkelse för att främja personerna som gör lite extra för att alla medarbetare i Moelven ska komma hela hem från jobbet.