Stort grattis Joakim Jensen på Moelven Modus Vestland som utsågs till månadens HMS-hjälte i januari 2022.

Juryns motivering: 

För cirka ett år sedan tillträdde Joakim Jensen som skyddsombud i Moelven Modus avd. Bergen. Sedan dess har Joakim haft ett tydligt fokus på att öka användningen av Landax, med målsättningen att så många som möjligt av hans kollegor ska känna sig bekväma med att skriva en RUH. Joakims arbete har gett mycket bra resultat. Med start sommaren 2021 och till slutet av februari 2022 har ungefär hälften av montörerna lämnat in minst en RUH. Joakim uttrycker stor glädje över detta, och tror att det är realistiskt att vi till sommaren har fått in RUH från minst 2/3 av montörerna. Joakim vill gärna att vi ska lära ännu mer från avvikelserapporterna och tycker därför att ju fler meddelanden som rapporteras in, desto bättre underlag har vi för att skaffa ny kunskap.

RUH är ett viktigt verktyg i ett förebyggande HMS-arbete. Målet är att reducera risk för skador och olyckor innan de inträffar.

Joakim om utmärkelsen:

Jag måste säga att det är lite kul. Jag är glad över att Moelven Modus i Bergen är duktiga på HMS, och att en ung kille som mig själv kan motivera kollegor från olika generationer och bakgrunder att bli mer aktiva. Jag är ganska ny som skyddsombud, därför är jag glad för att de lyssnar på vad jag säger – det är jag faktisk lite stolt över.

Tidigare HMS-hjältar i Moelven:

Framtiden byggs i trä

Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden. För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi kommer att bidra till en hållbar framtid i trä.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet