Vi är stolta över att få gratulera Kathrin Svehaugen hos Moelven Trysi AS, som tilldelats utmärkelsen månadens HMS-hjälte för februari månad.

Juryns motivering:

Kathrin Svehaugen är relativt nyanställd (1,5 år) och till åldern ung i förhållande till andra medarbetare, både på hennes avdelning och hela Moelven Trysil. Trots detta har hon aktivt deltagit i HMS-arbetet och lyft vikten av att följa säkerhetsregler och korrekt användning av skyddsutrustning. Hon är agerar och är tydlig, även till äldre och mer erfarna kollegor, om det är risk för olyckor eller att en SJA (säker jobbanalys) måste genomföras. Hon kommunicerar och agerar på ett sätt som tydligt visar omtanke för kollegornas välmående. Hon har även tagit rollen som skyddsombud och bistår huvudskyddsombud på Trysil. Hon är en aktiv medarbetare med bra input och problemlösning och bidrar in i det nystartade HMS-forumet på Trysil.

Moelven Trysils vd, Runar Pettersen, vill också poängtera att Kathrin även gör en insats för arbetsmiljön:

Kathrin har också hjälpt till att göra pausrummet trevligt. Efter att vi satt in nya fönster har Kathrin målat hela rummet, så hon hjälper också till att skapa en mysig arbetsplats.

Runar Pettersen VD, Moelven Trysil AS

Kathrin om priset: 

De små förbättringarna vi har gjort kan göra stor skillnad om du använder rätt skyddsutrustning och gör smartare val i vardagen.

Tidigare HMS-hjältar i Moelven:

Framtiden byggs i trä

Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden. För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi kommer att bidra till en hållbar framtid i trä.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet