Vi gratulerar Tomm Robin Tørmoen på Moelven Profil AS som månadens HMS-hjälte för november 2021.

Juryns motivering:

Robin är en motiverande drivkraft för HMS-arbetet på Moelven Profil i Kirkenær och arbetar systematiskt med skyddsronder och är bra på att rapportera goda och viktiga avvikelser i vårat system, Landax. 

Robin är mån om sina anställdas säkerhet och välbefinnande och bidrar till en lägre tröskel för att anmäla fel och förbättringsområden, vilket är viktigt för att förbättra våran attityd kring HMS.

Han är mycket engagerad i rollen som skyddsombud och har många goda idéer om det fortsatta HMS-arbetet på Moelven Profil, samt ett mycket bra stöd för HMS-ansvarig.

Tomm Robin om utmärkelsen

- Jag tycker det var väldigt roligt att bli uppmärksammad för det här arbetet, säger Tomm Robin.

Det är jättebra att vi satsar på HMS-arbetet, för att alla ska komma hel hem - det är egentligen det som är det viktigaste i min roll som skyddsombud.

Tomm Robin Tørmoen Skyddsombud vid Moelven Profil AS

Tidigare HMS-hjältar i Moelven

Framtiden byggs i trä

Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden. För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi kommer att bidra till en hållbar framtid i trä.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet