I 2024 feirer Moelven 125 år. Vår historie knytter sammen fortid, nåtid og fremtid på en måte som engasjerer oss.

Vi kjenner på stolthet over det som har tatt oss hit, og en sterk motivasjon for å møte det som ligger foran oss. Her kan du bli litt bedre kjent med Moelven; fra hvor det hele startet til hvor vi er i dag. En 125 åring som står stødig, også når det blåser i tretoppene.

×

Anton Fjelstad: en visjonær grunnlegger

En av våre grunnleggere, Anton Fjelstad, uttrykte det treffende: “Det er ikke sikkert at vi som går i gang med dette vil få noe særlig utbytte av det - men kanskje det kan bli utkomme for mange siden.” Og vet du hva? Han hadde rett. Dette har blitt selve fundamentet for Moelvens utvikling gjennom årene.

Fra oljekokte kjerrehjul til internasjonalt tremekanisk konsern

For 125 år siden var Moelven et beskjedent bruk i Moelv, der oljekokte kjerrehjul ble produsert. Vi har vokst til å bli et internasjonalt tremekanisk konsern som setter standarden i bransjen. Dette er en reise som demonstrerer en ekte lidenskap for tre.

Fra 1899 til i dag: vi ser muligheter

Siden 1899 har Moelven sett muligheter, skapt nye ideer og bygd klimasmarte løsninger som gjør morgendagen bedre. Det skal vi fortsette med.  

Muligheter vokser på trær - vi vokser med muligheter! 

Moelvens historie gjennom årene

2024:

Ny tømmersortering på Sokna. Les mer

Tommersortering.jpg

2023:

 • Nedrent av jenter på besøkskveld. Les mer
 • Moelven leverte til ett av nordens største lager- og logistikkbygg. Les mer
 • Finn Ivar Marum er ny styreleder i Moelven Industrier ASA. Les mer

Finn Ivar Marum.jpg

 • Etterlengtet og forventet konklusjon fra Havarikommisjonen om Tretten bru. Les mer

2022:

 • Moelven investerer i mer kapasitet. Les mer
 • Frøslev Træ A/S kjøper Moelven Danmark A/S. Les mer
 • Moelven bygger pelletsfabrikk i Karlskoga. Les mer

2021:

 • Omsetningsrekord 14,9 mrd i omsetning 3,4 mrd i resultat. Les mer
 • Går over til 50 prosent resirkulert plast. Les mer
 • Moelven med tidenes investeringsløft. Les mer
 • Moelven med ny logo. Les mer

2020:

 • Første gasslastebil i skogsindustrien. Les mer

Gasslastebil.jpg

 • Korona-epedemi skapte terrasserekord. Les mer

2019:

 • Mjøstårnet, verdens høyeste trehus, offisielt åpnet. Les mer

Mjøstårnet.jpg

 • Moelven Eidsvold Værk AS legges ned. Les mer

2018: 

 • Legger ned aktiviteten på Moelven Are AS. Les mer
 • New York Design Award 2018 hyller Mjøstårnet. Les mer
 • Norges første sagbruk med røntgensyn. Les mer
 • Bygger pelletsfabrikk og bioenergianlegg på Sokna. Les mer

2017:

 • Legger ned Moelven Norsalven AB. Les mer

2016:

 • Kjøper DLHs platevirksomhet i Sverige. Les mer
 • Selger Moelven Elektro AS.

2015:

 • Kjøper Hedalm Anebyhus AS' modul-fabrikk på Hjellum. Les mer
 • Morten Kristiansen blir konsernsjef i Moelven. Les mer

Morten Kristiansen.jpg

 • Verdens høyeste trehus er offisielt åpnet. Les mer

Treet i Bergen.jpg

 • Olav Fjell blir ny styreleder. Les mer
 • Legger ned og selger Moelven Nossemark Trâ AB. Les mer

2014:

 • Hans Rindal fratrer som konsernsjef. Les mer

Hans Rindal.jpg

2013:

 • Asbjørn Reinkind blir ny styreleder. Les mer

2010/2011:

 • Kjøper Sør-Tre Bruk AS, Granvin 2010- 2011 Bruk AS, Eco Timber, Vanerply AB og H-profil AS.

2009: 

 • Starter Moelven Skog AB.

2007: 

 • Rekordresultat på nesten 1 milliard kroner.
 • Felleskjøpet Agri BA kjøper 40% av Eidsivas aksjer.
 • Kjøper Trysil Skog AS.

2006: 

 • Eidsiva Vekst AS, Glommen Skog BA, Mjøsen Skog BA, Havass Skog BA, AT Skog BA og Viken Skog BA overtar Finn-forest Metsäliittos aksjepost i Moelven.

2004:

 • Kjøper Are AS og Mobilarum AB.

2002: 

 • Børsnoteringen slettes.

2001:

 • Finnforest Metsäliitto blir hovedaksjonær.

2000: 

 • Kjøper Forestias treindustri-virksomhet.

1999: 

 • Stifter Weda Skog AB sammen med flere aktører. 

1998:

 • Oslo Lufthavn Gardermoen ble åpnet 8. oktober i 1998. Moelven Limtre leverte de bærende limtre-konstruksjonen.

Gardermoen.jpg

1995–98: 

 • Kjøper Eidsvold Værk AS, byggmodul-fabrikken i Saffle, sagbruket Notnas AB og Westwood-konsernet.

1995: 

 • Selger Moelven Eiendom AS. 

1990: 

 • Avvikler boligproduksjon. 

1989: 

 • Kjøper system innrednings-avdelingen til Norema. 

1988: 

 • Selger seg gradvis ut av Madshus AS. 

1982–88: 

 • Kjøper Toreboda Limtre AB, og sabrukene Dalatra AB og Valåsen AB. 

Dalatre.jpg

1981: 

 • Moelven børsnoteres. 

1980: 

 • Moelven Mjøsbruket AS startes. 

1976: 

 • Den nye containterhusfabrikken åpner på Moelv.

1975: 

 • Kjøper seg opp i Madshus skifabrikk.

1972: 

 • Trevarefabrikken åpnes i Moelv.

Trevarefabrikken.jpg

1965:  

 • Seksjonshus og elementhus: Moelven begynte å produsere mer avanserte boliger, inkludert seksjonshus og elementhus. Seksjonene ble laget på samlebånd og montert i store fabrikkhaller. Dette var en ny industriell tilnærming til husproduksjon i Europa. 

Seksjonstog.jpg

1962: 

 • Starten på utviklingen av Moelvens hjullastere, dumpere og mobilkraner.  

Dumper.jpg

1960: 

 • Limte trekonstruksjoner  ble først tatt i  bruk i Europa på midten av 50-tallet. Moelven sin limtrefabrikk sto ferdig i Moelv i 1960. 

1950: 

 • I 1950 startet produksjonen av Moelven-hus på hjul, en moderne utgave av en flyttbar  brakke. Disse mobile småhusene ble populære innenfor skogbruket, anleggsbransjen og oljesektoren. Entreprenører kalte dem «Moelven-brakka», mens de ansatte omtalte dem som «hus på hjul». 
  Interessant nok har «Moelven-brakker» aldri vært et offisielt ord brukt av Moelven selv. Les mer

1948: 

 • Johs. Mageli ble konsernsjef.  Under hans ledelse utviklet Moelven seg til en solid industribedrift med et bredt sortiment og ble en industriaktør av nasjonal betydning. 

Johs Mageli.jpg

1945: 

 • Fra håndverk til industribedrift. Etter andre verdenskrig var Moelvens sortiment foreldet, og endret produksjonen til mer etterspurte landbruksprodukter som anleggsmaskiner, tilhengere, snøploger og anleggsmaskiner.  

1940-45: 

 • Under krigen holder virksomheten seg stabil. Arbeidsstokken var på om lag 120-130 mann gjennom krigsårene. Omsetningen holdt seg også jevn rundt en million kroner.    
   
  I krigsårene bidro Moelven med å kjøpe inn matvarer til rabatterte priser til de ansatte, det ble også etablert gratis suppebespisning fra og med 1943. Moelven Brug forhold seg relativt nøytrale gjennom krigsårene, men fikk merke tyskernes behov for spesielt transport-materiell. 

1933: 

 • Moelven var på randen av konkurs. Etter dette etterfulgte syv år med gradvis oppgang på slutten av 1930-tallet. 

1920: 

 • Nedgangstidene i Norge og verden preget Moelven. 

1918: 

 • Moelven for omsetter for første gang mer enn en million kr. 

1914: 

 • 25. januar brenner Moelven Brug ned. 

1908 

 • Fabrikkområdet i 1908. 

Fabrikk 1908.jpg

1899:

 • Aksjeselskapet Moelven Brug startes. 

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft