Årsrapport og bærekraftsrapport for 2023

2023 ble et utfordrende år for Moelven. Konsernet leverte et driftsresultat på  NOK 381 millioner, mot NOK 1,8 milliarder i 2022.

Årsrapport og bærekraftsrapport for 2023 er tilgjengelig her:

Rapporter_teaser_image_2022.png