Årsrapport og bærekraftsrapport for 2022

Årsresultatet i 2022 ble Moelvens nest sterkeste noensinne. Konsernet leverte et driftsresultat på i underkant av NOK 1,8 milliarder, mot NOK 3 milliarder i det historisk gode 2021.

Årsrapport og bærekraftsrapport for 2022 er tilgjengelig her:

 

 

Rapporter_teaser_image_2022.png

 

Moelvens grønne finansiering

Dersom Moelven bruker mindre strøm, sorterer mer avfall og har færre skader så vanker det en lavere rente fra bankene.

Les mer om våre grønne lån her