I samarbeid med svenske Trioworld går Moelven nå over til en plastemballasje laget av 50 prosent forbrukerresirkulert plast. Dermed reduserer Moelven sitt CO2-avtrykk for plastemballasje sammenliknet med plasten som brukes i dag.

- Moelven bruker hvert år cirka 2000 tonn plast. Det er i hovedsak emballasjeplast som brukes til å bevare kvaliteten på treproduktene våre under transport og lagring. Moelven jobber hele tiden for å utvikle og ta i bruk nye bærekraftige løsninger som er bra for både produktene våre og miljøet. Dette er også noe kundene våre etterspør, sier Rune F. Andersen, Direktør, konsernfinans og bærekraft i Moelven.

Moelven er blant de første i bransjen til å ta i bruk en emballasjeplast som består av 50 prosent resirkulert PCR-plast, eller forbrukerresirkulert plast. På denne måten utnytter Moelven og Trioworld avfallet, samtidig som de bidrar til å redusere CO2-utslipp. Den nye plasten er også 100 prosent resirkulerbar.

Utvikler bransjen sammen

- At Moelven går over til en 50 prosent resirkulert emballasjeløsning er et ambisiøst grep som påvirker hele bransjen. Det sender et signal om at overgangen til en mer sirkulær plast kun er mulig dersom hele verdikjeden, fra emballasjeprodusenter til sluttkunden, tar ansvar og fortsetter å utfordre eksisterende løsninger og vise hva som er mulig, sier Daniel Majgren, Commercial Director, Forest Industry hos Trioworld.

Både Moelven og Trioworld er enige om å fortsette å utfordre utviklingen, slik at man på sikt kan øke gjenvinningsgraden enda mer.

- Vi jobber selvfølgelig for å bli enda mer bærekraftige. I dag er plast fortsatt det beste alternativet for å beskytte produktene våre, men det at vi nå bruker en type plast som både oppfyller kvalitetskravene våre, og samtidig inneholder hele 50 prosent resirkulert plast, er et stort skritt i riktig retning, sier Rune F. Andersen.

- Vi har alltid fokus på miljøet når vi utvikler produktene våre. Produktutviklerne våre er eksperter på å gjøre det uten å gå på kompromiss med kvaliteten, sier Daniel Majgren, Commercial Director, Forest Industry hos Trioworld.

Trioworld er ledende innen bruk av resirkulert plast. De streber etter å tilby emballasjeløsninger som skal gjøre transport og mat tryggere, landbruket smartere, emballasjen mer effektiv og gi optimal beskyttelse i helsevesenet.