Våren 2020 kjørte Moelvens første gasslastebil på veien. Dette var den første gasslastebilen i svensk skogsindustri.

En lastebil drevet på biogass har en utslippsreduksjon på 85-90 prosent sett opp mot diesel. Transport er en av de største kildene til klimagassutslipp i Sverige og Norge, og står for en tredjedel av utslippene, ifølge Naturvårdsverket og Miljødirektoratet. Veitrafikk bidrar mest.

Bilde som kan stå sammen med Per Børke på deler kunnskap i transportgruppe.jpg

Moelven jobber sammen med leverandøren av gass for å få på plass fyllstasjoner ved Hamar eller Elverum og Arvika. 

- Målet fremover er at våre samarbeidspartnere anskaffer flere gasslastebiler. For å gjøre det er vi avhengig av at infrastrukturen med fyllestasjoner bygges ut slik at vi kan utøke geografien for disse bilene. Biogass er i dag en etablert teknikk som vi ser fungerer og potensialet finnes for transport av både tømmer og trevarer i både Sverige og Norge. Slik kan vi tilby ennå mer klimavennlige produkter til våre kunder, sier Lars Kristen Holst, som jobber med utvikling av logistikkløsninger i Moelven Wood AB.

Må bygge ut infrastruktur raskere

Gass i komprimert form har lenge vært brukt i lokaltrafikk. De seneste årene har teknologien blitt utviklet til flytende biogass (LBG) som gir muligheter til kraftigere motorer og lengre rekkevidde.

- Teknologien er kjent og godt testet ut. Det som mangler i dag er bedre infrastruktur. Med dagens støtteordninger sliter biogass-aktørene å bygge opp tilstrekkelig infrastruktur raskt nok til at transportene våre kan gå fra piloter til kommersiell virksomhet uten at det tar lang tid, sier Holst.

Med bedre infrastruktur vil flere av våre lengre transporter kunne gå på bærekraftig biogass, og det er et viktig mål for oss.

Lars Kristen Holst Utvikling av logistikkløsninger i Moelven Wood AB

Konsernsjef Morten Kristiansen mener biogasslastebilen viser at Moelven søker løsninger.

- Nytenkning ligger i Moelvens DNA. Det innebærer at vi hele tiden jakter hvordan vi kan utvikle våre prosesser og produkter i det daglige – i stort og smått. Det er dette transporttiltaket et godt eksempel på, sier Kristiansen.

Moelven og FNs bærekraftsmål

For å gi arbeidet vårt med bærekraft en tydelig retning og sette det i en global kontekst, har vi koblet Moelvens satsningsområder innen bærekraft opp mot FNs bærekraftsmål. Saken du nå leser er koblet mot "Klimasmarte produkter og tjenester" og bærekraftsmål #13 Stoppe klimaendringene og #15 Liv på land.

Les mer om hva de ulike bærekraftsmålene betyr for oss her