En av Nordens största lager- och logistikanläggningar byggs i Jönköping av limträ från Moelven. - Vi vill vara så klimatsmarta som möjligt när vi bygger en ny fastighet, säger Andreas Alm, Maintenance & Environment Manager på Elgiganten.

Nu är första sektionen rest i vad som ska bli Nordens största lager- och logistikanläggning i trä. Den bärande konstruktionen på den totalt 86 000 kvadratmeter stora byggnaden består helt av limträ från Moelven Töreboda AB i Sverige och systerföretaget Moelven Limtre AS i Norge. Totalt omfattar trästommen över 500 sadelbalkar som är 24 meter långa och nästan 2 meter höga. 


Logistikfastighetsföretaget Catena uppför anläggningen med BRA Bygg som huvudentreprenör. 

Vi är stolta över att vara en del av att bryta ny mark och visa att det är möjligt att bygga rekordstort i trä

Magnus Riemer Koncernchef på BRA AB
×

Högt ställda hållbarhetskrav 

Projektet har högt ställda hållbarhetskrav med målsättningen att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent. Certifieringen ställer höga krav på hela produktionsledet, inte minst i materialval, vilket är anledningen till att stommen byggs i limträ.


- Med den här anläggningen är vi banbrytande på flera sätt. Målet är att den både ska certifieras enligt WELL Core för att säkerställa en hälsosam arbetsplats och BREEAM Excellent för en hög miljöprestanda. Med trästomme ger byggnaden ett betydligt lägre koldioxidavtryck än om vi använt stål - det är inte svårare än så, säger Jonas Arvidsson, regionchef på Catena.

Om Elgiganten-projektet

Byggnationen inleddes hösten 2022 med beräknad inflyttning för Elgiganten våren 2024. Markområdet omfattar cirka 200 000 kvm i anslutning till Torsvik Industriområde invid E4, i höjd med Hyltena trafikplats och granne med Elgigantens befintliga centrallager. Jönköpingsregionen har sedan lång tid en stark ställning som ett optimalt logistikläge med goda förutsättningar att möjliggöra dagen-efter-leveranser till hela Norden.

- Vi arbetar med olika miljöcertifieringar och att jobba med limträ bidrar på ett positivt sätt. Det finns många olika aspekter för oss när det kommer till materialval. Nummer ett är att vi vill vara så klimatsmarta som möjligt när vi bygger en ny fastighet, att vi gör ett så litet klimatavtryck som möjligt helt enkelt, säger Andreas Alm, Maintenance & Environment Manager på Elgiganten.

LÄS OCKSÅ hur Catena och BRA Bygg pratar om projektet:

Catena AB (Byggherre): Limträ förstahandsval när ett av nordens största lager byggs.

BRA Bygg AB (entreprenad): En av nordens största logistikanläggningar byggs i trä.

Totalt rör det sig om över 500 svensktillverkade sadelbalkar som är 24 meter långa och nästan 2 meter höga.

Limträ - ett tillräckligt bärkraftigt material

Stora byggen i limträ är inget nytt. Moelven har tidigare levererat limträ till exempelvis världens högsta trähus, Mjøstårnet i Brumunddal, Norge och sportcentret Eva Lisa Holtz Arena i Karlstad, för att nämna några.

- Vi upplever att efterfrågan på våra limträstommar har ökat kraftigt. Det har också blivit vanligare att kombinera både trä, stål och betong i så kallade hybridbyggnader. Det handlar om att använda rätt material på rätt plats vilket är ett viktigt steg i rätt riktning för att klimatavtrycket skall bli så lågt som möjligt, säger Johan Åhlen, vd på Moelven Töreboda. 

 

Om limträ

Limträ är ett konstruktionsmaterial som ger minsta möjliga klimatpåverkan. På senare år har det genomförts ett flertal studier av oberoende parter som gång på gång visat att byggnader med stomme av trä generellt innebär mindre negativ påverkan på miljön. Materialets låga egenvikt innebär dessutom fördelaktiga transporter och biprodukterna från tillverkningen används till uppvärmning. Läs mer om limträ här.

Om Moelven Töreboda

Moelven Töreboda startades 1919 och är idag världens äldsta limträfabrik. Här bedrivs avancerad verksamhet i en toppmodern miljö lämpad för konstruktion och produktion av bärande träkonstruktioner för alla tänkbara ändamål.  
Till sin hjälp i projektet har Moelven Töreboda tagit det norska systerföretaget Moelven Limtre AS. Läs mer om Moelven Töreboda här.