- Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Moelven, og er stolt av å få bidra til den videre verdiskapningen i konsernet, sier Finn Ivar Marum.

Marum ble valgt inn som ny styreleder under bedriftsforsamlingen til Moelven Industrier torsdag 4.mai.

- Moelven fyller 125 år neste år, og det er et bevis på at konsernet hele tiden har klart å utvikle seg og møte nye muligheter. Jeg brenner for verdiskapning og vekstmuligheter, og det blir spennende å få lov til å bidra til å skape morgendagens treindustri sammen med de flinke folka i Moelven, sier Marum.

Det blir spennende å få lov til å bidra til å skape morgendagens treindustri sammen med de flinke folka i Moelven.

Finn Ivar Marum, styreleder i Moelven Industrier ASA

55-åringen jobber i dag som CEO for undervannsteknologibedriften Nortek. Han var styreleder i selskapet i seks år, deretter administrerende direktør fra 2019. Tidligere har han vært direktør for mat- og jordbruksinvesteringer i Norfund, statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, og mangeårig seniorpartner i Hitecvision. Han har en bachelorgrad innen økonomi og statsvitenskap fra Concordia College i Minnesota og en mastergrad i internasjonal finans fra Columbia University, School of International and Public Affairs, i New York.

Røtter fra Innlandet

Marum bor i dag i Oslo, men har sine røtter fra Stor-Elvdal og Elverum.

- Deler av oppveksten skjedde i Elverum, og alle ferier ble brukt hos familien i Østerdalen, sier Marum og legger til at han kjenner seg hjemme i Moelvens geografi.

- Moelven består av mange viktige lokale virksomheter i Sverige og Norge, og til sammen har konsernet en unik posisjon i verdikjeden. Jeg er imponert over medarbeiderne lokalt som skaper produkter og løsninger globalt. Dette ser jeg fram til å lære mer om i tiden som kommer, sier Marum.