År 2024 firar Moelven 125 år. Vår historia binder samman dåtid, nutid och framtid på ett sätt som engagerar oss.

Vi känner stolthet över det som har tagit oss hit och en stark motivation att möta det som ligger framför oss. Här kan du lära känna Moelven lite bättre; från vart allt började till där vi är idag. En 125-åring som står stadigt, även när det blåser i trädkronorna. 

×

Anton Fjelstad: en visionär grundare

En av våra grundare, Anton Fjelstad, uttryckte det så här: "Det är inte säkert att vi som sätter igång detta kommer att få något speciellt utbyte av det - men kanske kan det komma till gagn för många." Och tänk vad rätt han hade. Detta har blivit själva fundamentet för Moelvens utveckling genom åren.

Från oljekokta kärrhjul till en internationell trämekanisk koncern

För 125 år sedan var Moelven en blygsam anläggning i Moelv, där man tillverkade oljekokta kärrhjul. Vi har vuxit till att bli en internationell trämekanisk koncern som sätter standarden i branschen. Detta är en resa som visar äkta passion för trä.

Från 1899 till idag: vi ser möjligheter

Sedan 1899 har Moelven sett möjligheter, skapat nya idéer och byggt klimatsmarta lösningar som gör morgondagen bättre. Det tänker vi fortsätta med.

Möjligheter växer på träd - vi växer med möjligheterna!