Moelven Pellets på Sokna produserer hvit trepellets av restråstoff av tømmer fra norske skoger og leverer i bulk til det internasjonale markedet.

Moelven Pellets bruker energi og flisprodukter fra regionen i produksjonen og er den første fabrikken i sitt slag som er energimessig fullintegrert i et sagbruk.

Et viktig mål med virksomheten er full utnyttelse av råvaren. En tømmerstokk blir til cirka 50 % trelast og 50 % treflis. Det å bruke treflisen som råvare til pelletsproduksjon betyr å utnytte tømmeret til det fulle og forvalte restråstoffet på en bærekraftig og lønnsom måte.

Når fullskala produksjon igangsettes vil produksjonsvolumet leveres i bulk til det internasjonale markedet.

Fakta om Moelven Pellets AS

  • Testproduksjon igangsatt 3. oktober 2019
  • Fullskala produksjon fra 2020
  • Produksjonsvolum på ca 80.000 tonn trepellets i året
  • 7 ansatte

Redusert energibruk

Sammen med bl.a. ny tørketeknologi muliggjør bioenergianlegget som forsyner sagbruket og pelletsfabrikken med energi, termisk optimalisering av produksjonsprosessene. Det betyr kort fortalt at energien som ellers ville gått til spille fra sagbruket brukes i produksjonen av pellets. Beregninger viser at man med dette grepet vil redusere energibruken i pelletsproduksjonen med opptil 37 prosent.