Moelven Pellets på Sokna produserer hvit trepellets av restråstoff av tømmer fra norske skoger og leverer i bulk til det internasjonale markedet.

Moelven Pellets bruker energi og flisprodukter fra regionen i produksjonen og er den første fabrikken i sitt slag som er energimessig fullintegrert i et sagbruk.

Det er SCA Energy AB som forestår salget av vår pellets. Ønsker du å kjøpe pellets fra Moelven, ta kontakt med SCA Energy

Et viktig mål med virksomheten er full utnyttelse av råvaren. En tømmerstokk blir til cirka 50 prosent trelast og 50 prosent treflis. Det å bruke treflisen som råvare til pelletsproduksjon betyr å utnytte tømmeret til det fulle og forvalte restråstoffet på en bærekraftig og lønnsom måte.

Fakta om Moelven Pellets AS

Redusert energibruk

Sammen med bl.a. ny tørketeknologi muliggjør bioenergianlegget som forsyner sagbruket og pelletsfabrikken med energi, termisk optimalisering av produksjonsprosessene. Det betyr kort fortalt at energien som ellers ville gått til spille fra sagbruket brukes i produksjonen av pellets. Beregninger viser at man med dette grepet vil redusere energibruken i pelletsproduksjonen med opptil 37 prosent.