For at vi skal kunne fortsette å levere samfunnsnyttige og bærekraftige produkter og tjenester, må vi være en pålitelig partner og skape klimasmarte løsninger. Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder.

For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre. 

Tar vare på naturressursene

 • Tar vare på naturressursene

  Bærekraft begynner i skogen

  Større andel sertifiserte skogseiere og kursing for mer skånsom avvirkning. Det er to satsningsområder som Moelven Skog har satset på for å forsterke Moelven bærekraftsarbeidet - og hele verdikjeden.

  Les mer om forvaltning og sertifisering her
 • Tar vare på naturressursene

  Hva brukes treet til?

  Moelven lever av å forvalte en fornybar naturressurs, og det forplikter vi å gjøre på best mulig måte. Ved å benytte de ulike delene av treet til det de passer best til, samt bruke restråstoffet til å produsere blant annet pellets og biobrensel, utnytter vi skogens ressurser til det fulle.

  Les mer om hva treet brukes til
 • Tar vare på naturressursene

  Kjøper mest mulig lokalt

  Innkjøpsgruppa i Moelven jobber blant annet med nye avtaler for avfallshåndtering. En slik avtale vil påvirke mulighetene Moelven har til å nå målet om 90 prosent sorteringsgrad.

  Les mer om konsernavtaler her
 • Tar vare på naturressursene

  Sorterer 95 prosent avfall

  En av de beste i Moelven-klassen når det gjelder sortering av avfall er Moelven Mjøsbruket AS. - Nøkkelen er å gjøre det så enkelt som mulig for medarbeiderne, sier driftssjef Petter Fjeld Bjerke.

  Les mer om avfallssortering

Klimasmarte produkter og tjenester

 • Klimasmarte produkter og tjenester

  Bærekraft gjennom verdikjeden

  Bærekraft er en av Moelvens grunnverdier, men hva betyr det egentlig for våre leverandører, medarbeidere og kunder?

  Les om bærekraft gjennom verdikjeden
 • Klimasmarte produkter og løsninger

  Digitale løsninger skal spare energi

  Hvert år har Moelvens produksjonsenheter i Sverige et energiforbruk som tilsvarer forbruket til 22 600 bolighus. Men hva brukes energien til?

  Les om hvordan digitale løsninger skal spare energi
 • Klimasmarte produkter og løsninger

  Gir gass mot en bærekraftig fremtid

  Våren 2020 kjørte Moelvens første gasslastebil på veien. Dette var den første gasslastebilen i svensk skogsindustri.

  Les mer om gasslastebilen
 • Klimasmarte produkter og løsninger

  Sagflis fra Moelven får nytt liv

  Å støtte nytenkning og finne nye måter å utnytte biprodukter på er to områder Moelven gjerne bidrar til. The Wood Region er et prosjekt som gjør dette mulig.

  Les om The Wood Region
 • Klimasmarte produkter og løsninger

  Hva betyr det for meg at produktene jeg kjøper er sertifisert?

  Det betyr at du har kjøpt produkter hvor vi kan dokumentere at råvarene kommer fra bærekraftig skogbruk, at produksjonsprosessen følger alle bransjestandarder og at du kan være sikker på at produktene holder den kvaliteten vi lover.

  Les mer om sertifiseringer her

Mennesket i fokus

 • Mennesket i fokus

  Dette har vi lært av pandemien

  Corona-pandemien har krevd mye av medarbeiderne våre i 2020. Men den har også ført til samhold og nye måter å jobbe på. Dette er noen av erfaringene våre.

  Les om hva vi har lært av pandemien
 • Mennesket i fokus

  Mange veier til Moelven

  Moelven er avhengig av dyktige og engasjerte medarbeidere for å drive virksomheten fremover. I lokalsamfunnene vi opererer i samarbeider vi med en rekke studiesteder, det offentlige og ulike kompetanseinitiativ for å tiltrekke oss relevant arbeidskraft.

  Les om ulike veier til Moelven

Lokale verdier

 • Lokale verdier

  Bærekraftig limleverandør

  På Akzo Nobels limfabrikk i Kristinehamn er bærekraftige produkter med lave utslipp i fokus. Limet brukes til produksjon av plywood-plater og limtre i Moelven.

  Les mer om limleverandøren her