• Klimasmarte produkter

  Bærekraftige kontorer

  Vi brenner for å bygge kontorløsninger som på en effektiv måte kan endres og tilpasses til nye behov, uten at man må kaste alt som finnes på stedet for så å kjøpe alt nytt. Prefabrikerte kontorvegger er bra for både arbeidsmiljøet og klimaet.

  Les mer om modus og miljøet
 • Klimasmarte produkter

  Klimasmarte byggprodukter vokser på trær

  Tre er et fornybart og bærekraftig material som passer perfekt i både store og små byggprosjekter. Dessuten vokser den norske skogen så det knaker. Vi har bestemt oss for å bygge en bærekraftig fremtid i tre.

  La naturen komme hjem
 • Ivaretar naturressursene

  Satser på klimavennlig pelletsproduksjon

  Vi bygger en ny pelletsfabrikk og et nytt bioenergianlegg på Sokna utenfor Hønefoss. Dette gjør vi for å bruke mer av trestokken selv. Satsningen tar i bruk banebrytende løsninger, der energi og flisprodukter fra Moelvens sagbruk i regionen blir brukt til pelletsproduksjon.

  Les saken her

Spørsmål og svar

For at vi skal være sikker på at produktene du kjøper er bærekraftig må vi kontinuerlig jobbe med miljøforbedring i vår produksjon og produktutvikling.

Ved å rapportere på målsetninger der vi vet at Moelven kan ha stor påvirkning på miljøet rundt oss vil vi hele tiden se hvor vi allerede er bærekraftige og på hvilke områder vi har forbedringspotensial.

Når vi rapporterer har vi et grunnlag for å gjøre systematiske forbedringer i hele verdikjeden vår.

Det vi definerer som bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Dette kan for eksempel bety at vi ikke hugger flere trær enn vi planter, slik at kommende generasjoner får like gode muligheter som oss til å bygge med tre.

Overordnet er målet at vi og våre produkter skal være klimapositive. Våre bærekraftsmål konkret er at vi skal ha klimasmarte produkter og tjenester, at vi skal ivareta naturressursene, å ha mennesket i fokus og å skape lokale verdier. Dette skal være vårt bidrag for å nå FNs bærekraftsmål.

For å sette disse målene med konkrete målepunkter har vi gjennomført en analyse ved å bruke Global Reporting Initiative (GRI) sine retningslinjer.

Målene skal sikre at våre kunder vet at de kjøper bærekraftige råvarer og at våre medarbeidere vet at de jobber i en bærekraftig bedrift.  

Mål

Vi har satt våre mål for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål - liv på land, stoppe klimaendringene, god helse og anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Målene er valgt ut i fra de områdene vi kan ha størst positiv eller negativ påvirkning på miljøet rundt oss - altså der vi kan bidra med en forskjell.

Les mer om Moelvens mål i et FN-perspektiv her. 

 

 

Moelven Valåsen sparer energi med digitalt sagbruk

Med digitalisering av sagbruket på Moelven Valåsen sparer vi cirka 21 % energi per kubikkmeter tømmer. Digitalisering bidrar derfor til å gjøre våre produkter mer bærekraftige. 

Valåsen har klimasmarte produkter
Spill av
Foto: Fartein Rudjord
 • Nå bygger vi 150 meter høye tårn i limtre

  Moelven Töreboda deltar nå i et innovasjonsprosjekt, hvor målet er å utvikle et konsept for 150 meter høye vindkrafttårn i limtre.

  Les mer om innovasjonsprosjektet her
 • Foto: Anti

  Verdens høyste trehus

  Moelven Limtre bidrar til å bygge verdens høyste trehus i det klimasmarte materialet limtre. Dette setter en ny standard for høye hus i tre.

  Mjøstårnet er verdens høyste