I 2018 flyttet vi noen grenser med å bygge verdens høyeste trehus. Mjøstårnet i Brumunddal er et signalbygg som baner vei for nye klimasmarte løsninger.

For at vi skal kunne fortsette å levere samfunnsnyttige og bærekraftige produkter og tjenester, må vi være en pålitelig partner og skape klimasmarte løsninger. Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

 • Foto: Alp

  På lag med naturen

  Hvorfor hugger vi skogen?

  Hvis vi skal klare å begrense temperaturøkningen på jorda til under to grader, må vi innen 2100 binde mer karbon enn vi slipper ut, ifølge FNs klimapanel. Det kan vi gjøre ved å «fange» klimagasser fra lufta og lagre dem under bakken, eller ved å ha et aktivt skogbruk og bygge mer i tre.

  Les mer om hvorfor vi hugger skogen
 • Slik kan kunstig intelligens gjøre Moelven mer bærekraftig

  Ved hjelp av kameraer, mikrofoner og banebrytende teknologi, kan selskapet jobbe enda smartere. Med det tar Moelvens digitale sagbruk et nytt steg inn i fremtiden. - Det har potensiale til å bli en revolusjon, sier driftsingeniør i Moelven, Johan Berglund, om prosjektet som testes i disse dager.

  Les mer om prosjektet
 • Mennesket i fokus

  For Malin og Kim er HMS en viktig del av hverdagen, og slik mener de det må være for alle ansatte i Moelven.

  Les mer om HMS i Moelven
 • Klimasmarte produkter

  Bærekraftige kontorer

  Vi brenner for å bygge kontorløsninger som på en effektiv måte kan endres og tilpasses til nye behov, uten at man må kaste alt som finnes på stedet for så å kjøpe alt nytt. Prefabrikerte kontorvegger er bra for både arbeidsmiljøet og klimaet.

  Les mer om modus og miljøet
 • Klimasmarte produkter

  Klimasmarte byggprodukter vokser på trær

  Tre er et fornybart og bærekraftig material som passer perfekt i både store og små byggprosjekter. Dessuten vokser den norske skogen så det knaker. Vi har bestemt oss for å bygge en bærekraftig fremtid i tre.

  La naturen komme hjem
 • Ivaretar naturressursene

  Satser på klimavennlig pelletsproduksjon

  Vi bygger en ny pelletsfabrikk og et nytt bioenergianlegg på Sokna utenfor Hønefoss. Dette gjør vi for å bruke mer av trestokken selv. Satsningen tar i bruk banebrytende løsninger, der energi og flisprodukter fra Moelvens sagbruk i regionen blir brukt til pelletsproduksjon.

  Les saken her