• Bærekraft i Moelven

  Tydelige mål

  For de fire områdene klimasmarte produkter og tjenester, ta vare på naturressursene, mennesket i fokus og lokale verdier har Moelven utarbeidet tydelige ambisjoner og klare mål.

  Les mer om bærekraftsmålene
 • Bærekraft

  Klimasmarte produkter og tjenester

  For klimasmarte produkter og tjenester har vi en ambisjon om at vi og materialene vi produserer skal være klimapositive.

 • Bærekraft

  Ivareta naturressursene

  Ambisjonen for å ivareta naturressursene skal oppnås ved å bruke fornybare ressurser, og utnytte hele ressursen.

 • Bærekraft

  Mennesket i fokus

  Vi skal oppnå målet om å ha mennesket i fokus gjennom å være en attraktiv og trygg arbeidsplass.

 • Bærekraft

  Lokale verdier

  Vi skal sørge for lokale verdier gjennom å skape grønne arbeidsplasser.

 

Moelven ValÄsen sparer energi med digitalt sagbruk

Valåsen har klimasmarte produkter
Spill av
Foto: Fartein Rudjord
 • Klimasmarte byggprodukter vokser på trær

  Tre er et fornybart og klimasmart material som passer perfekt i både store og små byggprosjekter. Dessuten vokser den norske og svenske skogen så det knaker. Vi har bestemt oss for å bygge en bærekraft i fremtid i tre.

  La naturen komme hjem
 • Bærekraftige systemvegger

  Vi brenner for bærekraftige løsninger

  Byggebransjen står for 70% av all ressursbruk, og vi synes så klart at bransjen må tenke nytt. Vi brenner for å bygge nye kontorløsninger som på en effektiv måte kan endres og tilpasses til nye behov, uten at man må kaste alt som finnes på stedet for så å kjøpe alt nytt.

  Les mer om modusmetoden
 • Nå bygger vi 150 meter høye tårn i limtre

  Moelven Töreboda deltar nå i et innovasjonsprosjekt, hvor målet er å utvikle et konsept for 150 meter høye vindkrafttårn i limtre.

  Les mer om innovasjonsprosjektet her
 • Foto: Anti

  Verdens høyste trehus

  Moelven Limtre bidrar til å bygge verdens høyste trehus i det klimasmarte materialet limtre. Dette setter en ny standard for høye hus i tre.

  Mjøstårnet er verdens høyste