Styret i Moelven Eidsvold Værk AS har besluttet å legge ned bedriften. Dette vil skje i løpet av første kvartal 2020. Medarbeiderne ble informert om beslutningen på et allmøte mandag ettermiddag.

- Dette er en trist dag for våre medarbeidere ved Moelven Eidsvold Værk, og også i Moelvens historie. Det er med et særdeles tungt hjerte vi avvikler en så tradisjonsrik bedrift, men kostnadene ved bedriften er for høye til at vi kan forsvare videre drift, sier Bjarne Hønningstad, styreleder i Moelven Eidsvold Værk.

Det jobber 60 medarbeidere ved bedriften, som er et kombianlegg med både sag og høvleri. 

- Vi går nå i dialog med medarbeiderne og deres tillitsvalgte. Vi skal gjøre det vi kan for å bistå de som skal ut på jobbmarkedet, og se på muligheter for arbeid innad i Moelven-konsernet, sier Bjarne Hønningstad.

Det lokale NAV-kontoret er orientert om at det vil bli en avvikling av Moelven Eidsvold Værk AS, slik at de kan bistå de berørte medarbeiderne.

Høye kostnader

I slutten av august ble medarbeiderne informert om at styret vurderte en nedleggelse av virksomheten. Styret pekte på høye driftskostnader, og at det måtte omfattende investeringer til for å gjøre driften lønnsom i en mer normal markedssituasjon enn hva som har vært tilfelle de siste årene. Et utredningsarbeid ble satt igang for å vurdere forutsetningen for videre drift, og dette er nå avsluttet.

- Konklusjonen er at vi ikke kan forsvare videre drift ved Moelven Eidsvold Værk. Vi klarer å produsere de samme produktene til en langt lavere kostnad ved andre kombianlegg i konsernet. I tillegg har Moelven mange langsiktige investeringsprosjekter, og investeringsbehovet ved Moelven Eidsvold Værk er for stort til at det kan prioriteres i forhold til mer lønnsomme prosjekter, sier Hønningstad.