I Moelven har vi som vårt overordnede mål å gi folk gode rom. Og en av våre kjerneverdier er at vi bruker de mulighetene vi har til å skape verdier. Nettopp disse grunnprinsippene er, og har vært, førende for våre økonomiske bidrag til gode og viktige formål utenfor konsernets daglige virke.

Barn og unge i lokalmiljøet

Moelven er stort, men Moelven er også mange små enheter. Våre 45 produksjonssteder i Norge og i Sverige er ofte hjørnestensbedrifter i sitt lokale område. I disse områdene er det særlig barn og unge vi ønsker å gi muligheter og gode rom for utvikling innen idrett og kultur.

Moelven gir ikke støtte til politiske og religiøse organisasjoner.

Moelven er en stolt samarbeidspartner med SOS-barnebyer