Vi selger råvarer videre for bearbeidelse i annen industri og bruker det i egne produkter hvor vi produserer alt du trenger av trevarer til ditt hus, trelast til industri, limtre, byggmoduler, fleksible kontorløsninger, flis og bioenergi.  

Moelven har utviklet seg fra å være et bruk i Moelv som produserte oljekokte kjerrehjul til å bli et internasjonalt tremekanisk konsern. Her kan du se hvordan det gikk til 

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft

Våre verdier 

Bærekraftig

Moelven har respekt for mennesker og miljø. Vi baserer vår virksomhet på fornybare ressurser og har gjort bærekraft og langsiktighet til vårt konkurransefortrinn. Det er sterk vilje til å ta ansvar for våre omgivelser. 

Pålitelig

Moelven er til å stole på. Vi leverer til avtalt tid med riktig kvalitet. Det er sterk fokus på åpenhet og ærlighet - det å innrømme svakheter og feil er grunnlaget for fremgang og troverdighet.

Bruker mulighetene

Moelven søker løsninger. Konsernet har evner og ressurser til å være
ledende når det gjelder produktutvikling og nytenkning. Vi har alltid vært en bedrift som ligger i forkant og bruker mulighetene som skiftende tider gir.