Som en av Skandinavias ledende leverandører av trebaserte byggprodukter; leverer vi produkter og løsninger til industri- og handelskunder samt til bygg- og entreprenørkunder i prosjektmarkedet.

De fleste av våre virksomheter arbeider med tre som råstoff. Tre er en fornybar ressurs. Våre produkter og systemløsninger sikrer fleksibilitet og gjenbruk og er et aktivt bidrag til vårt felles globale miljøansvar.

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft

Misjon

Vi høster råvarer fra skogen og skaper produkter og løsninger som verden trenger.

Verdier

Vi tar ansvar

Vi forvalter den fornybare ressursen vi lever av med respekt og omtanke. Hver og en av oss tar ansvar for å skape en trygg arbeidsplass med omsorg for mennesker og miljø. Det er vårt rotfeste.

Vi leverer

Moelven er hel ved og vi holder det vi lover. Vi bygger tillit gjennom samarbeid og kommunikasjon med alle rundt oss. Det gjør at vi står stødig i storm og i solskinn.

Vi bruker mulighetene

Vi strekker oss mot mulighetene som omgir oss, akkurat som grenene på et tre. Vi tenker nytt og tilpasser oss omgivelsene, slik at vi vokser og er livskraftige under alle forhold.

Moelven har utviklet seg fra å være et bruk i Moelv som produserte oljekokte kjerrehjul til å bli et internasjonalt tremekanisk konsern. Her kan du se hvordan det gikk til.