Moelven har i over 100 år levert samfunnsnyttige og bærekraftige produkter og tjenester. Sammen med våre kunder ønsker vi å bruke mulighetene for å drive frem både små og store innovasjoner. Vi ønsker å være en pålitelig aktør som kunder og leverandører stoler på og med bærekraftig gran og furu som råvarer favner vårt produkt- og tjenestespekter vidt. Dette gjør oss til en av de førende aktørene i bransjen.

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft

Vi selger råvarer videre for bearbeidelse i annen industri og bruker det i egne produkter hvor vi produserer alt du trenger av trevarer til ditt hus, trelast til industri, limtre, byggmoduler, fleksible kontorløsninger, flis og bioenergi.  

Moelven har utviklet seg fra å være et bruk i Moelv som produserte oljekokte kjerrehjul til å bli et internasjonalt tremekanisk konsern. Her kan du se hvordan det gikk til 

Våre verdier 

Våre-verdier