Moelven satsar cirka 300 miljoner kronor i Moelven Edanesågen AB och Moelven Valåsen AB, och ökar sin förädlingskapacitet för byggträ och stärker positionen på exportmarknaderna. - Det här är en viktig satsning både lokalt och för koncernen, säger Moelvens koncernchef Morten Kristiansen.

Moelven har tidigare meddelat stora investeringsplaner för Moelven Edanesågen och Moelven Valåsen.  
Nu har Moelven beslutat att genomföra ytterligare omfattande investeringar vid Moelven Valåsen AB med syfte att öka torkkapacitet och ombyggnad av hyvel för exportmarknaden. Dessutom satsar man på att modernisera, effektivisera och väsentligt öka volymen för produktion av byggträ vid Moelven Edanesågen AB. Totalramen på det senaste investeringslyftet avser cirka 300 miljoner sek totalt för båda bolagen. 


Exportlyft och ökad satsning på byggträ

- För Moelven Valåsen AB blir det här ett stort lyft. Vi blir mer förfinade och effektiva samtidigt som vi stärker vår produktion ytterligare mot exportmarknaden, säger divisionschef Anders Lindh i Moelven Timber. 

- Vi förstärker en redan ambitiös satsning på Moelven Edanesågen AB och den satsning vi gör nu bidrar till att vår konkurrenskraft inom byggträ på både den svenska och norska marknaden förbättras avsevärt, säger divisionschef Bjarne Hønningstad i Moelven Wood. 

Långtidsplan

Satsningarna innebär att Moelven tar till vara de möjligheter som finns inom Moelven-koncernen. Därför har det beslutats att den fortsatta utvecklingen av produktion och distribution av byggträ för den svenska marknaden nu förflyttas från Moelven Valåsen Wood till Moelven Edanesågen. Förändringarna har varit föremål för fackliga förhandlingar och medarbetarna i de aktuella bolagen har informerats.

Flytten ska vara genomförd till årsskiftet 2024/2025, fram till dess fortsätter verksamheten på Moelven Valåsen Wood som tidigare. Utvecklingen som nu sker på Moelven Valåsen och Moelven Edanesågen innebär ett fortsatt behov av både kompetens och resurser på båda orterna.