I samarbete med svenska Trioworld övergår nu Moelven till en emballageplast gjord av 50 procent konsumentåtervunnen plast. Därmed minskar Moelven sitt CO2-avtryck för plastemballage i förhållande till den plast som används i dag.

- Varje år använder Moelven cirka 2000 ton plast, som till största del utgörs av emballageplast för att behålla kvaliteten på våra träprodukter vid transport och förvaring. Moelven jobbar för att utveckla och ta i bruk nya hållbara lösningar som är bra för både våra produkter och miljön. Detta är även något som våra kunder efterfrågar, säger Rune F Andersen, Direktør, konsernfinans og bærekraft i Moelven.

Moelven är bland de första i branschen med att ta i bruk emballageplast som består av 50 procent återvunnen PCR-plast, vilket innebär konsumentåtervunnen plast. På det sättet tar Moelven och Trioworld tillvara avfall samtidigt som de bidrar till minskade CO2-utsläpp. Dessutom är den nya plasten 100 procent återvinningsbar.

Utvecklar branschen tillsammans

- Att Moelven går över till en 50 procent återvunnen förpackningslösning är ett ambitiöst drag som påverkar hela branschen. Det sänder en signal om att övergången till en mer cirkulär plast endast är möjlig om hela värdekedjan, från förpackningstillverkare till slutkund, tar ansvar och fortsätta utmana befintliga lösningar och visa vad som är möjligt, säger Daniel Majgren, Commercial Director, Forest Industry på Trioworld.

Både Moelven och Trioworld är överens om att det här är en utveckling som ska fortsätta utmanas, allt för att på sikt kunna öka återvinningsgraden ännu mer.

- Vi jobbar så klart för att bli ännu mer hållbara. I dag är plast fortfarande det bästa alternativet för det skydd våra produkter behöver, men att vi nu använder en typ av plast som både uppfyller våra kvalitetskrav och samtidigt innehåller hela 50 procent återvunnen plast är ett stort steg i rätt riktning, säger Rune F Andersen.

- Vi har alltid fokus på miljö när vi utvecklar våra produkter och våra produktutvecklare är experter på att göra det utan att kompromissa på kvalitet, säger Daniel Majgren, Commercial Director, Forest Industry på Trioworld. 

Om Trioworld Trioworld är ledande inom användningen av återvunnen plast. Trioworld strävar efter att erbjuda förpackningslösningar som ska göra transporter och livsmedel säkrare, jordbruket smartare, förpackningen effektivare och ge optimalt skydd inom vården.