Moelven ligger i framkant inom skogsindustrin och fokuserar på klimatvänlig biogas för att transportera virke och trävaror.

Tillsammans med transportföretaget LBC Logistik har Moelven tagit initiativ till den första 64-tons lastbilen som drivs på flytande biogas inom skogsindustrin. Biogas produceras lokalt av avfall, gödsel och växtrester och är fossilfritt och klimatvänligt.

- Transporter är ett mycket viktigt, men utmanande område för Moelven. Vi kan inte vänta på att andra ska komma med lösningen. Vi måste ta initiativ till att minska våra CO2-utsläpp, säger Staffan Vilhelmsson, verksamhetschef för Vänerbränsle AB och drivande bakom inköpet av Moelvens första biogaslastbil.

Foto: Fredrik Karlsson/Solsta Foto AB

En tredjedel av utsläppen av växthusgaser

För att kunna bidra till en hållbar framtid inom trä måste Moelven ofta transportera stora mängdär material och produkter över långa avstånd. Mycket transporteras med järnväg och båt, men den största delen av företagets transporter sker på väg.

Transporter är en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser i Sverige och Norge och står för en tredjedel av utsläppen, enligt Naturvårdsverket och Miljødirektoratet. Vägtrafiken bidrar mest. Att driva på för grönare transporter har alltså stor betydelse för klimatet och vårt bidrag till Parisavtalets tvågradersmål.

Infrastrukturen måste byggas ut 

Moelvens första biogaslastbil kör i området Värmland – Stockholm – Göteborg.

– Vi vill att våra samarbetspartners ska skaffa fler gasdrivna lastbilar. För att det ska bli verklighet måste infrastrukturen byggas ut med fler tankställen så att bilarna kan köras i ett större område, säger Lars Kristen Holst, som jobbar med utveckling av logistiklösningar på Moelven Wood AB.

Biogas är en väletablerad och välfungerande teknik som kan användas för transport av virke och trävaror i både Sverige och Norge. Därmed kan vi erbjuda våra kunder ännu mer klimatvänliga produkter.

Lars Kristen Holst

Genom de senaste årens utveckling av flytande biogas (LBG) är det nu möjligt att använda detta bränsle för mer kraftfulla motorer och längre körsträckor.

– Tekniken är välbeprövad och noggrant testat. Det som saknas är bättre infrastruktur. Med dagens skatteregler måste biogasaktörerna kämpa för att snabbt bygga upp den infrastruktur som krävs för att våra transporter ska kunna omvandlas från pilottester till kommersiella verksamheter utan att det tar längre tid, säger Holst.

Moelven samarbetar med gasleverantören för att bygga tankställen i Hamar eller Elverum och Arvika.

– Då kommer flera av våra längre transporter att kunna köras på hållbar biogas, och det är ett viktigt mål för oss, säger Holst.

Nytänkande transport

Moelvens koncernchef Morten Kristiansen menar att biogaslastbilen visar att Moelven söker lösningar.

– Nytänkande finns i Moelvens DNA. Det innebär att vi ständigt tittar på hur vi kan utveckla våra processer och produkter i vardagen – i stort och smått. Den här transportåtgärden är ett bra exempel på detta, säger Kristiansen.

×

Moelven och FN:s hållbarhetsmål

För att ge vårat hållbarhetsarbete en tydlig riktning och visa upp det i en global kontext, grundar sig Moelven hållbarhetsarbe i FN:s hållbarhetsmål. Informationen du nu läser är kopplat mot "Klimatsmarta produkter och tjänster" och hållbarhetsmål #13 Bekämpa klimatförändringarna och #15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Läs mer om vad de olika målen betyder för oss här