Moelven ligger i framkant inom skogsindustrin och fokuserar på klimatvänlig biogas för att transportera virke och trävaror.

Tillsammans med transportföretaget LBC Logistik har Moelven tagit initiativ till den första 64-tons lastbilen som drivs på flytande biogas inom skogsindustrin. Biogas produceras lokalt av avfall, gödsel och växtrester och är fossilfritt och klimatvänligt.

- Transporter är ett mycket viktigt, men utmanande område för Moelven. Vi kan inte vänta på att andra ska komma med lösningen. Vi måste ta initiativ till att minska våra CO2-utsläpp, säger Staffan Vilhelmsson, verksamhetschef för Vänerbränsle AB och drivande bakom inköpet av Moelvens första biogaslastbil.

Spela
Foto: Fredrik Karlsson/Solsta Foto AB

En tredjedel av utsläppen av växthusgaser

För att kunna bidra till en hållbar framtid inom trä måste Moelven ofta transportera stora mängdär material och produkter över långa avstånd. Mycket transporteras med järnväg och båt, men den största delen av företagets transporter sker på väg.

Transporter är en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser i Sverige och Norge och står för en tredjedel av utsläppen, enligt Naturvårdsverket och Miljødirektoratet. Vägtrafiken bidrar mest. Att driva på för grönare transporter har alltså stor betydelse för klimatet och vårt bidrag till Parisavtalets tvågradersmål.

Innovativa transporter

Moelvens första biogaslastbil är redo våren 2020 och kommer att synas i området Värmland – Stockholm – Göteborg.

- Både lastbilstekniken och nätverket av tankstationer för biogas är nu tillräckligt väl utvecklade för att det ska vara möjligt att köra fossilfritt. Jag är övertygad om att våra kunder kommer att öka sin efterfrågan på klimatvänliga transporter i framtiden. Att använda biogas för transporte är definitivt framtidsanpassat, säger Vilhelmsson.

Moelvens koncernchef Morten Kristiansen menar att biogaslastbilen visar att Moelven söker lösningar.

– Nytänkande finns i Moelvens DNA. Det innebär att vi ständigt tittar på hur vi kan utveckla våra processer och produkter i vardagen – i stort och smått. Den här transportåtgärden är ett bra exempel på detta, säger Kristiansen.

×