Styrelsen i Moelven Industrier ASA har beslutat om en utdelningspolicy som är i linje med bestämmelserna om utdelning i aktieägaravtalet mellan bolagets sju största ägare, som representerar totalt 99,6 procent av aktierna.

Målsättning 

Styrelsen i Moelven Industrier ASA vill erbjuda sina aktieägare en långsiktig och så hög och förutsägbar avkastning som möjligt. För detta krävs att Moelvens verksamhet utvecklas till att bli ledande inom sina respektive verksamhetsområden. Finansieringen, inklusive finansieringen av eget kapital, är ett medel för att uppnå detta mål. 

Styrelsen vill låta den enskilde aktieägaren få del av de värden som koncernen skapar genom:

  • en positiv värdeutveckling för aktierna
  • utbetalning av utdelning
  • eventuellt erbjudande om återköp av egna aktier.

Eftersom omsättningsbarheten för bolagets aktier för närvarande är begränsad, betalas utdelning ut kontant, eventuellt i kombination med återköp av aktier.  Detta ska ge den enskilde aktieägaren så stor valfrihet som möjligt i förvaltningen av aktieinnehavet. Förutsatt normala driftsförhållanden och att inga större investeringar/förvärv eller verksamhetsförsäljningar ska göras, ämnar styrelsen till ägarna betala tillbaka hälften av skapat värde, beräknat på resultatet efter skatt. 

Hänsyn till Moelvenkoncernens ekonomiska ställning och förutsättningarna för andra kapitalmarknader ska beaktas före disponering av utdelningen.

Treårig utdelningsplan

Styrelsen upprättar årligen en utdelningsplan för de kommande tre åren med utgångspunkt från de antaganden som görs om koncernens ekonomiska utveckling i samband med revideringen av Moelven-koncernens strategiska plan.