Risk för skador och produktionsavbrott.

Det har utarbetats en försäkringstrategi som alla koncernbolagen ska följa. Strategin ger riktlinjer för försäkringens omfattning, förebyggande åtgärder, riskkartläggning och utarbetande av kontinuitetsplaner. Kontinuitetsplanerna är en central plan för när en eventuell brand eller annan skada inträffar. Planerna säkerställer den omedelbara insatsen, katastrofhanteringen och förmågan till fortsatta leveranser till kunderna.

Koncernen har en central funktion för uppföljning av industriförsäkringar.