Skagershuset

Skagershuset Foto: Rasmus Norlander

Flerbostadshus i trä med tidlös arkitektur

I Årsta utanför Stockholm ligger denna arkitekturprisvinnande pärla byggd i trämodul och med brandimpregnerad fasad i cederträ.

Skagershuset har med åren blivit ett signalprojekt och har används av många för att beskriva möjligheterna med att bygga med trämodulsystem och samtidigt skapa en känsloväckande arkitektur. I och med att den platsmonterade fasadpanelen fått en annan indelning förvillas blicken och arkitekturen i byggnaden lyfts fram på ett starkare sätt.

PROJEKTFAKTA

BOSTADSRÄTTER

33 lägenheter. 2, 3, 4 och 5 RoK

ARKITEKT

OWC Arkitekter Björn Ahrenby

Arkitektens ord

I arbetet med Skagershuset var arkitektens utmaningen att tillföra en byggnad som både utmanar och för­valtar Årstas unika arv med dess modernistiskt präglade gaturum och vackra smalhus i tegel. Resultatet blev ett vackert flerbostadshus med en fasad som åldras med värdighet.

"Skagershuset ansluter skalmässigt till sin omgivning med en byggnadshöjd på fyra våningar och en indragen takvåning. Mot gatan bryts den långsträckta fasaden ner av tre vertikala fördjupningar som mark­erar entréernas lägen och leder in ljus till de angränsande köken. I gårdsfasaden omtolkas dessa fördjupningar till indragna och i sidled förskjutna balkonger som ger byggnaden en mer småskalig karaktär. De ljusa balkongerna ansluter till generösa vardagsrum och bildar en förlängning till den angränsande naturen", säger arkitekten Björn Ahrenby

illustration av modulbyggd hus "våga tänka innanför boxen"

Våga tänka innanför boxen med modulsystem i trä

Idag vill många bygga kostnadseffektivt och materialoptimerat med lättmodulsystem i trä. Men för att undvika att kompromissa med arkitekturen har Moelven Byggmodul valt ett flexibelt arbetsätt där vi tillsammans med arkitekt och beställare tar fram en byggnad som kan vara arkitektonisk hållbar och åldras vackert samtidigt som den optimerats för industriproduktion.

Se alla våra produkter Läs mer om industriell träbyggnation

Hållbart hus med trä

Hållbarhet genom effektiv användning av resurser och hög miljömedvetenhet var vägledande i arbetet med Skagershuset. Såväl stomme som fasad är uppfört i trä, det enda förnyelsebara byg­gnadsmaterialet.

Porträtt av Hedwig Ulander

Ett projekt som utmanar och överraskar

Skagershuset är ett perfekt exempel på möjligheterna som finns med vårt industriella modulsystem i trä.

Hedwig Ulander Utvecklingschef, Moelven Byggmodul

Skagershuset inzommad Byggmodul AB

Nominerad till ett flertal priser genom åren

Skagershuset blev utsedd av Stockholmarna till "Årets Stockholmsbyggnad" 2014.

Juryns motivering: "Med levande fasader av cederträ, hög detaljering och vacker skala visar bostadshuset hur en vacker stadsdel kan bli ännu bättre med nya samspel mellan det som är nytt och det som funnits där länge.”

Skagershuset blev dessutom nominerad till Träpriset år 2016. Ett arkitekturpris som delas ut vart fjärde år av Svenskt Trä, till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i.

Inuti en utav fabrikerna till Moelven byggmodul AS Foto: Andreas Hylthén

Framtidens byggmetod

Tack vare det in­dustriella byggsyste­met, där huset färdig­ställts på fabrik för att sedan transporteras och lyftas på plats, kunde Skagershuset uppföras på mindre än ett år. Förutom en kortare och mer effektiv byggtid minimerades transporter och störningar i den omkringliggande miljön under byggnationen. Skagershuset kännetecknas av effektiva plan­lösningar, en samtida och hållbar arkitektur samt ett rationellt byggsystem.

Några fördelar som gör att byggmetoden är populär

Checkbox Moelven.png   Framtidsmaterialet trä

Checkbox Moelven.png   Låg risk, förutsägbara kostnader

Checkbox Moelven.png   Korta byggtider

Läs mer om modulbyggnation
Skagershuset balkong byggmodul AB

Brandimpregnerad cederträ

Cederträfasaden är brandimpregnerad och godkänd för fasadbrandprov SP Fire 105. Fasaden består av tre olika typer av panelprofiler och bredder från 93 mm upp till 193 mm. Här har man valt att bland annat använda fjällpanel som stående panel som ger byggnaden en utmärkande stil.

Läs mer om träfasad för flervåningshus läs mer om cederträ

Skagershuset baksida Byggmodul AB

×

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Oliver Kling
Oliver Kling Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 94

Ta del av våra senaste nyheter

#framtidenbyggsiträ #byggmodul #kostnadseffektivabyggnader #arktitektur

Prenumerera på nyhetsbrev från Moelven Byggmodul

Registrera dig