Skagershuset

Skagershuset Foto: Rasmus Norlander

Ett flerbostadshus med träfasad

I arbetet med Skagershuset har arkitekten hämtat inspiration från områ­dets läge i gränslandet mellan stadens puls och naturens lugn. Utmaningen var att tillföra en byggnad som både utmanar och för­valtar Årstas unika arv med dess modernistiskt präglade gaturum och vackra smalhus i tegel. Resultatet blev ett vackert flerbostadshus med moduler, med brandimpregnerad fasad i cederträ.

PROJEKTFAKTA

ADRESS

Skagersvägen 17, 120 38 Årsta

ARKITEKT

OWC Arkitekter Björn Ahrenby

ENTREPRENÖR

Åke Sundvall Projekt

BYGGHERRE

Åke Sundvall Byggnads

UE

Moelven Byggmodul AB

LÄGENHETSTYPER

2, 3, 4 och 5 RoK

Storlek

4817 m2 BTA. Lägenheter: 33. Trapphus: 3 

Period

2013

Fotograf

Rasmus Norlander

Arkitektens ord

Skagershuset ansluter skalmässigt till sin omgivning med en byggnadshöjd på fyra våningar och en indragen takvåning. Mot gatan bryts den långsträckta fasaden ner av tre vertikala fördjupningar som mark­erar entréernas lägen och leder in ljus till de angränsande köken. I gårdsfasaden omtolkas dessa fördjupningar till indragna och i sidled förskjutna balkonger som ger byggnaden en mer småskalig karaktär. De ljusa balkongerna ansluter till generösa vardagsrum och bildar en förlängning till den angränsande naturen.

Brandimpregnerad cederträ

Cederträfasaden är brandimpregnerad och godkänd för fasadbrandprov SP Fire 105. Fasaden består av tre olika typer av panelprofiler och bredder från 93 mm upp till 193 mm. Här har man valt att bland annat använda fjällpanel som stående panel som ger byggnaden en utmärkande stil.

Läs mer om träfasad för flervåningshus

Kort byggtid med moduler

Tack vare det in­dustriella byggsyste­met, där huset färdig­ställts på fabrik för att sedan transporteras och lyftas på plats, kunde Skagershuset uppföras på mindre än ett år. Förutom en kortare och mer effektiv byggtid minimerades transporter och störningar i den omkringliggande miljön under byggnationen. Skagershuset kännetecknas av effektiva plan­lösningar, en samtida och hållbar arkitektur samt ett rationellt byggsystem.

Läs mer om modulbyggnation

Skagershuset är utsedd av Stockholmarna till "Årets Stockholmsbyggnad" 2014.

Juryns motivering: "Med levande fasader av cederträ, hög detaljering och vacker skala visar bostadshuset hur en vacker stadsdel kan bli ännu bättre med nya samspel mellan det som är nytt och det som funnits där länge.”

Läs mer om cederträ

Hållbart hus med trä

Hållbarhet genom effektiv användning av resurser och hög miljömedvetenhet var vägledande i arbetet med Skagershuset. Såväl stomme som fasad är uppfört i trä, det enda förnyelsebara byg­gnadsmaterialet.

Skagershuset blev dessutom nominerad till Träpriset år 2016.

Träpriset är ett arkitekturpris som delas ut vart fjärde år av Svenskt Trä, till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i.

×

Kontakta oss

Moelven Wood Projekt Vi hjälper arkitekter, entreprenörer och proffssäljare i bygghandeln med synligt trä till byggprojekt. +46 10 122 50 60 Kontaktpersoner
Fler referensprojekt Vi har ett brett spektrum av referensprojekt som visar bredden och kvaliteten på vad vi gör i Moelven. Inspiration för dig i dina val, till ditt projekt. Våra referensprojekt
Moelven Byggmodul Moelven Byggmodul AB är Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä. +46 10 122 59 87 Kontaktpersoner

Nyhetsbrev om synliga träprodukter

I vårt nyhetsbrev skriver vi om allt från träfasader för flervåningshus och utemiljöer i trä till projektanpassade interiörpaneler inklusive brandskydd och behandlingar.