Cederträ är ett vackert träslag, i en färgskala som varierar naturligt i bruna, gula och röda nyanser. Vår cederträ är i princip kvistren och sorteringen består till stor del av kärnved (den del som inte tar åt sig fukt) som ger ett väldigt bra naturligt skydd mot röta. En cederträfasad från Moelven håller i minst 50 år och klarar sig bra utan behandling men behöver behandlas för att behålla färgen.

Här har du ett mycket bra val när du vill ha en träslag som står emot all tänkbar påfrestning i vårt stundtals hårda klimat. Använd cederträ för att skapa spännande effekter på utvalda delar eller klä hela huset i cederträ, från topp till tå. Välj ändspontade bräder till panel för snygg löpande skarvning, mindre spill och snabbare montering.

 

 Vad kan man bygga med cederträ?

 

Cederträ som ytterpanelbräda finns i olika profiler som passar till stående eller liggande panel och med ändspont för snygg löpande montering. Det är vanligt att cederträpanel används för att markera entréer eller andra partier på huset. Cederträspån är ett alternativ till cederträpanel. Läs mer om ytterpanel

Se vårt standardsortiment

Cederträ finns som trallbräda i Moelvens specialsortiment för större byggprojekt. Eftersom cederträ är formstabilt finns även breda dimensioner.

Det finns även dimensioner som du kan bygga staket, bullerplank, solskydd och pergola av. Läs mer om altan och uteplats

Se vårt standardsortiment

Cederträ har ett naturligt rötskydd och passar bra på utsatta ställen som tak. Välj mellan trätakspanel och Cederträspån. Läs mer om trätak

Se vårt standardsortiment

Cederträ är behagligt att sitta på eftersom det är kvistrent och leder mindre värme. Cederträ doftar behagligt, speciellt då träet är fuktigt. Läs mer om bastu

Se vårt standardsortiment

 

Olja ändträ! Hur du än väljer att göra ska du alltid behandla allt ändträ med rikligt med olja, oavsett virke. Ändträ suger nämligen åt sig 20 gånger mer fukt än träets andra ytor.

Tekniska egenskaper och jämförelse

Träslag Beständighet Form-stabilitet Håll-fasthet Slit-styrka Densitet [kg/m3]
Tryckimp Furu Klass 1, mycket beständigt Mellan Hög Hög Ca 720
Sibirisk Lärk Klass 3, måttligt beständigt Låg Mellan Mellan 600-770
ThermoWood Klass 2, beständigt Hög Låg Låg Ca 420
TermoAsk Klass 1, mycket beständigt Hög Mellan Hög Ca 670
Cederträ Klass 2, beständigt Hög Låg Låg Ca 340

Hantera och lagra rätt

Lagra virket skyddat från fukt, smuts och solljus. Behåll skyddsplasten så länge som möjligt.

Undvik att andas in trädamm oavsett träslag. De små finkorniga partiklarna kan orsaka irritation. Använd med fördel andningsskydd med P3-filter alternativt munskydd samt skyddsglasögon och handskar. Vid långvarig bearbetning rekommenderar vi en väl fungerande ventilation eller utsug.

Känsliga personer bör inte bearbeta ceder eftersom det i enstaka fall kan framkalla allergi. I mycket sällsynta fall kan det även framkalla astma. I de fall har det normalt varit efter en längre tids exponering och utan följda arbetsrekommendationer. Det är därför viktigt att följa rekommendationerna.

Tänk på det här vid montering

Använd spik eller klammer (för panel) eller skruv (för panel/trall) i rostfri syrafast A4-kvalitet. Väljer du spik rekommenderar vi ringspik. Om man använder infästning som inte är rostfri kan det uppstå mörka ringar runt infästningshuvudet, rinnmärken och metallen kan korrodera.

Väljer du att skruva bör du förborra eller använda självborrande skruv för att minska risken för sprickbildning.

Förslag på fungerande klammer:

Fabrikat Essve (art. nr: 778404), längd 38mm, kvalitet A4. Spikpistolen som passar har art. nr: 713079.
Fabrikat Essve (art. nr: 778406), längd 50mm, kvalitet A4. Spikpistolen som passar har art. nr: 713079.
Fabrikat Paslode (art. nr: 574964), längd 38mm, kvalitet A4.
Fabrikat Paslode (art. nr: 574965), längd 50mm, kvalitet A4.

Undvik att ha icke rostfria metaller i anslutning till cederträ eftersom det kan reagera och bli missfärgat. Det gäller till exempel fönsterplåtar och hängrännor men även möbler, verktyg och metallflis från sågning.

Använd detaljer i rostfritt stål, koppar, plast, RheinZink* och lackad plåt** ihop med cederträ. Brandimpregnerad cederträ får ett lägre ph-värde vilket kan påverka materialet intill träet. Läs mer om montering av brandskyddat trä

*) Cederträ kan missfärga RheinZink vid regn.
**) Blottade kapsnitt kan missfärga.

 

Läktavstånd
Cederträpanel ska monteras på c/c 600 mm.

Använd två infästningar per läkt/regel i varje bräda. Det räcker med 1 infästning per läkt till fasadbrädor som är max 147 mm.

Skruv-/spikhuvudet skall hamna på samma nivå som träytan. 

Mindre spill med ändspont.
Välj ändspontade bräder till panel för snygg löpande skarvning, mindre spill och snabbare montering.

Klammer för delvis dold infästning.  
Väljer du 38 eller 50 mm långa klamrar i kombination med en spontad profil och fäster klammern i spontens hörn kommer infästningen att synas minimalt. Fördelen med klammer är att du får två infästningar per klammer. Det räcker med en klammer per läkt/bräda till paneler som är max 147 mm breda. Är panelen bredare ska du komplettera klammern med en spik längre åt motsatta sidan och blir helt synlig.

 

Förslag på fungerande klammer:

Fabrikat Essve (art. nr: 778404), längd 38mm, kvalitet A4. Spikpistolen som passar har art. nr: 713079.
Fabrikat Essve (art. nr: 778406), längd 50mm, kvalitet A4. Spikpistolen som passar har art. nr: 713079.
Fabrikat Paslode (art. nr: 574964), längd 38mm, kvalitet A4.
Fabrikat Paslode (art. nr: 574965), längd 50mm, kvalitet A4.

Färgning på betong, puts och liknande ytor
Den naturligt vattenlösliga träfärgen som finns i alla träslag (tanniner) kan färga av på mer porösa och öppna ytor såsom betong och puts under en träpanel. Detta gäller främst mörkare träslag som har mer och mörkare träfärg men även cederträ som innehåller mycket träfärg.

Avfärgningen sker när obehandlad cederträ utsätts för fukt, solljus och regn. Det är som tydligast den första tiden och avtar därefter. Har en avfärgning skett kan försök göras att tvätta bort färgen, den bör gå bort till stor del då den är vattenlöslig. Det finns även ytbehandlingsprodukter på marknaden som är mer specifikt framtagna för att förhindra träfärgsutfällning. Fråga din färghandlare om alternativen. 

Inklädning av fönster och dörrar kan göras genom att montera 17,5x93 mm alternativt 17,5x143 mm fönster- och dörrsmygar. Även utvändiga fönster- och dörrfoder kan man montera på samma sätt. Dessa dimensioner finns som lagervara med hyvlad framsida och finsågad baksida, så man kan välja vilken typ av yta man vill ha synligt. Övriga dimensioner är beställningsvara inklusive 21mm brädor med finsågad framsida.

 

I toppen av fönster och dörrar samt i nederdelen av fönster kan en bräda monteras som över- och/eller underbleck med ett fall på ca 1:3. Ifall fönstret eller dörren sitter mycket utsatta för väder och vind rekommenderas att komplettera träblecket med metallinklädning från karm ut över panel för att skydda luftspalten från vatteninträngning.

Hörnbeklädnad och knutbrädor
Vid invändiga och utvändiga hörn kan träbeklädnaden avsluta mot en hörnstolpe eller hörnprofil Beklädningen bör man montera med 3-5 mm från hörnprofilen för att ge plats för luftning.

Invändiga hörn kan man använda en 43x43 rak profil och till utvändiga hörn en 37x70 hörnprofil.
Alternativt monteras 17,5mm eller 21mm tjocka knutbrädor i bredder från 93mm upp till normalt 193mm.

Exempel på utvändigt hörn med ytterhörnprofil 37x70 samt invändigt hörn med 43x43 finsågad rektangulär bräda

  

Exempel på utvändigt hörn med 43x43 finsågad rektangulär bräda.

Regelavstånd
Det ska vara c/c 600 mm till Cederträtrall. Cederträtrall är en beställningsvara.

Kärnsidan ses som framsida och läggs uppåt. 

Använd två infästning per regel i varje bräda. 

Skruv-/spikhuvudet skall hamna på samma nivå som träytan. 

Avstånd mellan brädor
Det ska vara minst 4 mm mellan trallbrädorna.

Avstånd till marken 
Trallen bör ligga minst 30 cm ovanför marken och ha bra luftgenomströmning (minst 10cm). Trallkonstruktionen bör ha ett fall på 1 cm per meter så att vatten lättare rinner av ytan.

Dölj skruvarna
Väljer du att skruva i sidan av brädan, istället för på ovansidan,  får du en trall med ett exklusivare uteseende samtidigt som livslängden blir längre. >>LÄNK till artikelsida Dölj skruvarna>>

 

Miljö

Cederträ har ett naturligt rötmotstånd och därför behövs ingen kemisk impregnering. Moelven tillhandahåller bara Cederträ som kommer från PEFC-certifierad råvara. Det är i enlighet med vår miljöpolicy att skogsbruket sker på ett ansvarsfullt sätt för såväl människor som miljö.

Cederträ behöver inte lämnas till deponi men lämna gärna det förbrukade materialet till närmaste återvinningscentral, då kan spillvärmen utnyttjas som energi. 

Moelven levererar Western Red Cedar (WRC) som kommer från Kanada och USA:s västkust. 

Eftersom WRC-träden blir mycket höga (60-80 meter med en diameter på 80-150 centimeter) kan man sortera ut brädor i en i princip kvistren kvalietet med rak fiberriktning vilken vi kallar Cederträ Prima. Träden kan bli långt över 2000 år gamla och enligt vår sortering är funktionstiden mer än 50 år på den slutliga produkten.

 

Möjligheter med brandskydd

För att förbättra träets brandklass kan det genomgå en brandimpregnerings-process. Konceptet kallar vi BT Brandskyddat trä. Läs mer om brandskyddat trä för exteriört bruk

Cederträ - "Tree of life"

Cederträ har genom tusentals år varit den träsort som de nordamerikanska indianerna föredragit och kallar ”the giant arbot-vitae” – ”Tree of life”. Indianerna använde cederträ till vardags för att tillverka skålar, köksredskap, kanoter och hus. Barken användes för att fläta korgar och beklä ytor. Det var uppenbart för indianerna att cederträ var ett träslag som var något utöver det vanliga.