Cederträ är ett vackert träslag, i en färgskala som varierar naturligt i bruna, gula och röda nyanser. Vår cederträ är i princip kvistren och sorteringen består enbart av kärnved (den del som inte tar åt sig fukt) som ger ett väldigt bra naturligt skydd mot röta. En cederträfasad från Moelven håller i minst 50 år och klarar sig bra utan behandling men behöver behandlas för att behålla färgen.

Cederträ är ett mycket bra val när du vill ha en träslag som står emot all tänkbar påfrestning i vårt stundtals hårda klimat. Använd cederträ för att skapa spännande effekter på utvalda delar eller klä hela huset i cederträ, från topp till tå. Välj ändspontade bräder till panel för snygg löpande skarvning, mindre spill och snabbare montering.

×

 Sortiment: Cederträ

Cederträ som ytterpanelbräda finns i olika profiler som passar till stående eller liggande panel och med ändspont för snygg löpande montering. Det är vanligt att cederträpanel används för att markera entréer eller andra partier på huset. Cederträspån är ett alternativ till cederträpanel. 

Se vårt standardsortiment

Cederträ finns som trallbräda i Moelvens specialsortiment för större byggprojekt. Eftersom cederträ är formstabilt finns även breda dimensioner.

Det finns även dimensioner som du kan bygga staket, bullerplank, solskydd och pergola av. 

Se vårt standardsortiment

Cederträ har ett naturligt rötskydd och passar bra på utsatta ställen som tak. Välj mellan trätakspanel och Cederträspån

Se vårt standardsortiment

Olja ändträ! Hur du än väljer att göra ska du alltid behandla allt ändträ med rikligt med olja, oavsett virke. Ändträ suger nämligen åt sig 20 gånger mer fukt än träets andra ytor.

Tekniska egenskaper och jämförelse

Träslag Beständighet Form-stabilitet Håll-fasthet Slit-styrka Densitet [kg/m3]
Tryckimp Furu Klass 1, mycket beständigt Mellan Hög Hög Ca 720
Kärnfuru Klass 3, måttligt beständigt Mellan Hög Hög Ca 480
ThermoWood Klass 2, beständigt Hög Låg Låg Ca 420
TermoAsk Klass 1, mycket beständigt Hög Mellan Hög Ca 670
Cederträ Klass 2, beständigt Hög Låg Låg Ca 340

Hantera och lagra rätt

Lagra virket skyddat från fukt, smuts och solljus. Behåll skyddsplasten så länge som möjligt.

Oavsett träslag ska inandning av trädamm minimeras. De små finkorniga partiklarna kan orsaka irritation. Använd med fördel andningsskydd med P3-filter alternativt munskydd samt skyddsglasögon och handskar. Vid långvarig bearbetning rekommenderar vi en väl fungerande ventilation eller utsug.

Känsliga personer bör inte bearbeta ceder eftersom det i enstaka fall kan framkalla allergi. I mycket sällsynta fall kan det även framkalla astma. I de fall har det normalt varit efter en längre tids exponering och utan följda arbetsrekommendationer. Det är därför viktigt att följa rekommendationerna.

Tänk på det här vid montering

Färgskalan hos cederträ är varierande med tydliga skiftningar i brunt, gult och rött. För bästa resultat bör brädorna sättas upp i ett varierat färgmönster.

Undvik att ha icke rostfria metaller i anslutning till cederträ eftersom det kan reagera och bli missfärgat. Det gäller till exempel fönsterplåtar och hängrännor men även möbler, verktyg och metallflis från sågning.

Använd detaljer i rostfritt stål, koppar, plast, RheinZink* och lackad plåt** ihop med cederträ. Brandimpregnerad cederträ får ett lägre ph-värde vilket kan påverka materialet intill träet. Läs mer om montering av brandskyddat trä

*) Cederträ kan missfärga RheinZink vid regn.
**) Blottade kapsnitt kan missfärga.

 

Läktavstånd
Cederträpanel ska monteras på c/c 600 mm.

Använd två infästningar per läkt/regel i varje bräda. Det räcker med 1 infästning per läkt till fasadbrädor som är max 147 mm.

Cederträ_1 infästning.png

Skruv-/spikhuvudet skall hamna på samma nivå som träytan. 

Mindre spill med ändspont.
Välj ändspontade bräder till panel för snygg löpande skarvning, mindre spill och snabbare montering.

Klammer för delvis dold infästning.  
Väljer du 38 eller 50 mm långa klamrar i kombination med en spontad profil och fäster klammern i spontens hörn kommer infästningen att synas minimalt. Fördelen med klammer är att du får två infästningar per klammer. Det räcker med en klammer per läkt/bräda till paneler som är max 147 mm breda. Är panelen bredare ska du komplettera klammern med en spik längre åt motsatta sidan och blir helt synlig.

 

Förslag på fungerande klammer:

Fabrikat Essve (art. nr: 778404), längd 38mm, kvalitet A4. Spikpistolen som passar har art. nr: 713079.
Fabrikat Essve (art. nr: 778406), längd 50mm, kvalitet A4. Spikpistolen som passar har art. nr: 713079.
Fabrikat Paslode (art. nr: 574964), längd 38mm, kvalitet A4.
Fabrikat Paslode (art. nr: 574965), längd 50mm, kvalitet A4.

Färgning på betong, puts och liknande ytor
Den naturligt vattenlösliga träfärgen som finns i alla träslag (tanniner) kan färga av på mer porösa och öppna ytor såsom betong och puts under en träpanel. Detta gäller främst mörkare träslag som har mer och mörkare träfärg men även cederträ som innehåller mycket träfärg.

Avfärgningen sker när obehandlad cederträ utsätts för fukt, solljus och regn. Det är som tydligast den första tiden och avtar därefter. Har en avfärgning skett kan försök göras att tvätta bort färgen, den bör gå bort till stor del då den är vattenlöslig. Det finns även ytbehandlingsprodukter på marknaden som är mer specifikt framtagna för att förhindra träfärgsutfällning. Fråga din färghandlare om alternativen. 

Välj ändspontade bräder till panel för snygg löpande skarvning, mindre spill och snabbare montering. Skarvning med ändspont behöver inte ske mot spikläkt men undvik flera skarvar bredvid varandra.

 

Inklädning av fönster och dörrar kan göras genom att montera 17,5x93 mm alternativt 17,5x143 mm fönster- och dörrsmygar. Även utvändiga fönster- och dörrfoder kan man montera på samma sätt. Dessa dimensioner finns som lagervara med hyvlad framsida och finsågad baksida, så man kan välja vilken typ av yta man vill ha synligt. Övriga dimensioner är beställningsvara inklusive 21mm brädor med finsågad framsida.

 

I toppen av fönster och dörrar samt i nederdelen av fönster kan en bräda monteras som över- och/eller underbleck med ett fall på ca 1:3. Ifall fönstret eller dörren sitter mycket utsatta för väder och vind rekommenderas att komplettera träblecket med metallinklädning från karm ut över panel för att skydda luftspalten från vatteninträngning.

Hörnbeklädnad och knutbrädor
Vid invändiga och utvändiga hörn kan träbeklädnaden avsluta mot en hörnstolpe eller hörnprofil Beklädningen bör man montera med 3-5 mm från hörnprofilen för att ge plats för luftning.

Invändiga hörn kan man använda en 43x43 rak profil och till utvändiga hörn en 37x70 hörnprofil.
Alternativt monteras 17,5mm eller 21mm tjocka knutbrädor i bredder från 93mm upp till normalt 193mm.

Exempel på utvändigt hörn med ytterhörnprofil 37x70 samt invändigt hörn med 43x43 finsågad rektangulär bräda

  

Exempel på utvändigt hörn med 43x43 finsågad rektangulär bräda.

Regelavstånd
Det ska vara c/c 600 mm till Cederträtrall. Cederträtrall är en beställningsvara.

Kärnsidan ses som framsida och läggs uppåt. 

Använd två infästning per regel i varje bräda. 

Skruv-/spikhuvudet skall hamna på samma nivå som träytan. 

Avstånd mellan brädor
Det ska vara minst 4 mm mellan trallbrädorna.

Avstånd till marken 
Trallen bör ligga minst 30 cm ovanför marken och ha bra luftgenomströmning (minst 10cm). Trallkonstruktionen bör ha ett fall på 1 cm per meter så att vatten lättare rinner av ytan.

Dölj skruvarna
Väljer du att skruva i sidan av brädan, istället för på ovansidan,  får du en trall med ett exklusivare uteseende samtidigt som livslängden blir längre. >>LÄNK till artikelsida Dölj skruvarna>>

 

Miljö

Cederträ har ett naturligt rötmotstånd och därför behövs ingen kemisk impregnering. Moelven tillhandahåller bara Cederträ som kommer från PEFC-certifierad råvara. Det är i enlighet med vår miljöpolicy att skogsbruket sker på ett ansvarsfullt sätt för såväl människor som miljö.

Cederträ behöver inte lämnas till deponi men lämna gärna det förbrukade materialet till närmaste återvinningscentral, då kan spillvärmen utnyttjas som energi. 

Moelven levererar Western Red Cedar (WRC) som kommer från Kanadas västkust. 

WRC-träden blir ofta mycket stora och gamla med en höjd på 60-80 meter, en diameter på 80-150 centimeter och en ålder på över 2000 år. Storleken på träden och cederträ som material möjliggör en stor bred avseende träsortering däribland till kvistrena kvalitéer och rak fiberriktning om så önskas. Moelven sorterar fram en i princip kvistren och fin ytstruktur enligt vår egen Prima-kvalité. Cederträpanelen från Moelven har en funktionstid på mer än 50 år tack vare den naturliga beständigheten i träslaget.

Ytlig fiberresning:

Ytlig fiberresning kan förekommande naturligt på panelytor där kvalitén tillåter liggande årsringar och främst om en träpanel har lämnats utan ytbehandling. Detta kan uppstå eftersom panelen utsätts för direkt uteklimat med fukt. Den naturliga patineringsprocessen startar vilket gör att ligninet (träets lim) försvagas och fiber i träytan släpper. Fiberresningen, som endast är ytligt, pågår normalt under de två första åren efter att panelen monterats, då panelen acklimatiseras till platsen. Fiberresningen kan lämnas utan åtgärd då den inte har någon påverkan på funktionen. Om det visuellt önskas åtgärdas kan lätt slipning utföras, eventuellt med påföljande ytbehandling om så gjorts tidigare.

Möjligheter med brandskydd

För att förbättra träets brandklass kan det genomgå en brandimpregnerings-process. Konceptet kallar vi BT Brandskyddat trä. Läs mer om brandskyddat trä för exteriört bruk

Träpanelens livslängd och åldrande påverkas av monteringen och byggnadens utformning

Naturliga träfasader har en lång förväntad livslängd även utan tillsatta kemikalier. För att bibehålla en lång livslängd behöver träet luftas, monteras med rätt infästning samt minimera risken för stående vatten - så kallade vattenfällor. För fasader är det också optimalt att undvika studsande regnvatten.

Trä tål generellt att bli fuktigt så länge det har möjlighet att torka. En träfasad bör ha en fri vertikal luftning oavsett profiltyp samt oavsett om det är en liggande eller stående panel. Detta är möjligt genom att använda en stående spikläkt. Tänk också på att möjliggöra luftgenomströmning längst ned och längst upp av fasaden men också under och ovan fönster. Rekommenderad öppning för att få in och ut luft är 25 mm.

Om marken som panelen monteras mot är av hårt underlag som exempelvis asfalt rekommenderas 30 cm avstånd mellan panelen och marken. Det finns risk för att panelen i detta område blir mer hårt utsatt av studsande regnvatten. Om möjligt är det bra att använda annan typ av underlag, exempelvis grus eller gräs.

Använd gärna fönsterplåtar för att leda bort vatten men glöm inte bort att ha minst 6 mm mellanrum från panelens avslutning ned mot plåten. Ändträet suger ca 20 gånger mer vatten jämfört resterande delar och mellanrummet mellan panel och plåt minskar risken för kapilläreffekten.

Använd infästning i rostfri syrafast A4-kvalitet (vid användning av ej rostfri infästning kan det uppstå mörka ringar runt spik-/skruvhuvud samt rinnmärken från infästningen och metallen kan korrodera). Undvik att ha icke rostfria metaller i anslutning till alla Utvalda träprodukter eftersom det kan reagera och bli missfärgat. Det gäller till exempel fönsterplåtar och hängrännor men även möbler, verktyg och metallflis från sågning.

Det är flera faktorer som påverkar träets åldring. En träfasad som inte är korrekt luftad riskerar att över tid vara mer fuktig vilket ökar risken för mögelpåväxt. Trä åldras där sol och regnvatten kommer åt att torka ut och sedan skölja bort träets naturliga lignin. En naturlig träfasad åldras olika beroende på väderstreck, utstick från tak och fönster, närliggande vegetation som skuggar samt områdets klimat.

Cederträ - "Tree of life"

Cederträ har genom tusentals år varit den träsort som de nordamerikanska indianerna föredragit och kallar ”the giant arbot-vitae” – ”Tree of life”. Indianerna använde cederträ till vardags för att tillverka skålar, köksredskap, kanoter och hus. Barken användes för att fläta korgar och beklä ytor. Det var uppenbart för indianerna att cederträ var ett träslag som var något utöver det vanliga.