Visste du att omgivningen kan påverka hur ont du har när du är sjuk och hur lång tid det tar att bli frisk?

- Det är inte bara den medicinska behandlingen som kan påverka tillfrisknandet när du är inlagd på sjukhus eller en annan vårdinrättning. Den fysiska och psykosociala miljön kan också ha stor betydelse, säger Stefan Lundin.

Som arkitekt och doktorand har han intresserat sig för hur vårdinrättningarnas arkitektur kan påverka läkningsprocessen. Design och arkitektur kanske inte är det vi normalt förknippar med hälsa. Ändå vet vi att vissa omgivningar hjälper oss att slappna av, medan andra gör oss stressade. Genom att se eller omge oss med naturliga element som träytor, bilder på skog eller vatten, växter och naturligt ljus kan vi uppleva en rad olika hälsofördelar.

LÄS OCKSÅ: Innerpanel för vägg och tak

Så påverkas vi

Trä är ett förnybart och levande material som påverkar både inomhustemperaturen, luftfuktigheten och akustiken i ett rum. Dessa faktorer kan ha stor betydelse för hur vi trivs och hur bekväma vi känner oss. Att bygga och inreda med trä kan – förutom att påverka den fysiska inomhusmiljön - även medföra en rad psykologiska effekter.

- Studier har visat att vi upplever högre välbefinnande och mindre smärta när vi vistas i naturen eller omger oss med naturliga element. Vi kan också få lägre blodtryck och bli mindre stressade, säger Lundin.

Stress är inte bara negativt i sig självt, utan är också en bidragande orsak till många andra hälsoproblem som depression, nedsatt immunförsvar och sämre allmäntillstånd.

Varför har då naturmaterial som trä denna effekt på oss?

Genom att se eller omge oss med naturliga element som träytor, bilder på skog eller vatten, växter och naturligt ljus kan vi uppleva en rad olika hälsofördelar.

Genom att se eller omge oss med naturliga element som träytor, bilder på skog eller vatten, växter och naturligt ljus kan vi uppleva en rad olika hälsofördelar. Foto: iStock.

LÄS OCKSÅ: Massiva trägolv ger rummet karaktär

Därför påverkas vi

- Människan har levt länge i naturen och är inställd för att både tycka om den och tolka den. Trä gör miljön runtomkring oss mer naturlig, säger Anders Q. Nyrud, professor vid fakulteten för miljövetenskap och naturförvaltning vid Norges miljö- och biotekniska universitet (NMBU).

Han säger att trämaterial kan ge oss en positiv avkoppling.

- Trästrukturens mönster är så komplext att vi kan ägna tid åt att studera det, men inte så utmanande att vi blir trötta. Det ger oss möjlighet att koppla bort smärtan eller glömma att vi är stressade. Dessutom uppfattar vi ofta träytornas färger som varma och positiva, säger Nyrud.

Kan förbättra vardagen

Eftersom mötet med vården ofta hör samman med stora förändringar i livet är arkitektur och design extra viktigt i dessa miljöer. Omgivningens fysiska utformning kan inte göra oss friska av egen kraft, men den främjar och underlättar tillfriskningsprocessen. Dessutom drar såväl anhöriga som vårdpersonal nytta av de positiva hälsoeffekterna, vilket är bra för patienten.

Både Lundin och Nyrud anser att vi måste lägga större vikt vid den fysiska miljön när vi utformar nya vårdinrättningar.

- På så sätt kan vi skapa byggnader som förbättrar människors vardag, särskilt i krävande situationer.

Trä och hälsa

Vi tillbringar cirka 90 procent av livet inomhus. Se till att omge dig med material som gör att du mår så bra som möjligt.

Läs mer

Källor

  • Augustin och Fell. 2015. Wood as a Restorative Material in Healthcare Environments.
  • Aslaksen, Bringslimark och Nyrud. 2012. Utforming av helseinstitusjoner I et miljøpsykologisk perspektiv.