Modulbyggande

Sidensvansen

Sidensvansen en modulbyggd förskola

Sidensvansens förskola är gjord utifrån ett standard koncept med en skräddarsydd planlösning till projektet. Den är utförd med träfasad med järnvitrol och med ett högrest sadeltak med tegel.

Projektfakta

BYGGNADSTYP:

Förskola i ett plan med 4:a avdelningar och kök.

PLATS:

Oskarshamn

STORLEK:

816 m2

FASAD:

Traditionell lockläktpanel målad med järnvitrol

FÄRDIGSTÄLLT:

2016

MILJÖ:

Byggnaden är utförd enligt miljöbyggnad Silver. Terrass och utvändiga trappor är gjorda med lärkträ.

ARKITEKT:

Moelven

Sidensvansen är en modulbyggd förskola

Kostnadseffektiv förskola med skräddarsydda lösningar

Kommunen hade i förfrågningsunderlaget angivit att byggnaden skulle utföras i moduler. Vi vann upphandlingen till ett fast pris, som också blev slutkostnaden för projektet. Kostnadseffektiv förskola med skräddarsydd planlösning efter kravspecifikation i kommunens rambeskrivning och markanvisningar.

Industriellt byggande

Industriellt byggande

Hållbarhet genom effektiv användning av resurser och hög miljömedvetenhet är vägledande i våra projekt. Stommen är alltid i det förnyelsebara byg­gnadsmaterialet trä och i projektet Sidensvansen är fasadmaterialet träpanel. Tack vare det in­dustriella byggsyste­met, där skolan färdig­ställts på fabrik för att sedan transporteras och lyftas på plats, kunde skolan byggd i moduler av trä tas i bruk på betydligt kortare tid än vid ett vanligt platsbygge.

Förutom en kortare och mer effektiv byggtid minimeras transporter och störningar i den omkringliggande miljön under uppförande. Bygga med moduler kännetecknas av effektiva plan­lösningar, en hållbar arkitektur samt ett rationellt byggsystem.

Fördelar med industriellt byggande
Sidensvansen är en modulbyggd förskola

God arbetsmiljö

Förskolan avsedd för 4 avd, där 1 avdelning även kunde användas för nattverksamhet.För en god arbetsmiljö är det tex elektriskt höj- och sänkbara skötbord och stegljudsdämpande golvmattor. Ljudklass B gäller för byggnaden.Med hänsyn till barns säkerhet är det klämskydd i dörrar och de glasade innerdörrarna ger överblickbarhet i förskolan.

Montage av Sidensvansens förskola

Snabb och trygg montering

En skola som detta byggs med moduler producerat i kontrollerad miljö i fabrik. Detta ger hög kvalitet och snabb monteringstid på byggplats. Kort monteringstid ger mindre risk för skador och negativ miljöpåverkan.

Läs mer om våra skolor och förskolar här

Minska utsläpp med modulbyggnad

Kommun eller byggherre bidrar till lägre koldioxidutsläpp genom att bygga skolor med moduler i trä. Trä binder koldioxid, och byggande i trä hjälper till att lösa klimatkrisen. Med modulbyggnation får du dessutom färre transporter och mindre avfall på byggplatsen.

Kontakta oss